Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: bezpieczeństwo na zawodach - działania na już i na przyszłość  (Przeczytany 11976 razy)

MarekS

 • Eksperci KS
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1 431
 • Liked: 285
 • W pilotażu aerodynamika to podstawa (Mad Max)
Szanowni Państwo,

Na wstępie posłużę się pewnym cytatem, który nieco obrazuje sytuację, w której się obecnie znaleźliśmy.

Są dwie wartości równie niezbędne dla godnego i satysfakcjonującego ludzkiego życia. Jedną z nich jest wolność – drugą zaś bezpieczeństwo. Jedna bez drugiej obejść się nie może: bezpieczeństwo bez wolności równa się niewoli, wolność zaś bez bezpieczeństwa to tyle co chaos. Im więcej wolności, tym mniej bezpieczeństwa, a im więcej bezpieczeństwa, tym mniej wolności. 80 lat temu Zygmunt Freud orzekł, że wysiłki jak dociec idealnego dozowania każdej z dwu wartości skazane są na niepowodzenie i że zmagania wymogów bezpieczeństwa i wolności są i pozostaną grą o sumie zerowej. (Z. Bauman)

Wydarzenia ostatnich dni zmuszają nas do głębokich przemyśleń i podjęcia zdecydowanych działań. Jako członkowie Komisji Szybowcowej zostaliśmy poddani próbie. Mam pełną świadomość, że od tego w jaki sposób zareagujemy na te wydarzenia, jakie wyciągniemy wnioski i jakie podejmiemy działania będzie zależał dalszy rozwój naszej dyscypliny. Obecnie szybownictwo w Polsce jest na rozdrożu. Oto stanęliśmy przed odwiecznym dylematem - wolność czy bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nie tylko nas samych, ale również osób, które nie uczestniczą w naszej rywalizacji, a także naszych rodzin.

W przeciągu tych kilku minionych dni od tragicznych w skutkach wydarzeń w Pile miałem okazję rozmawiać z wieloma pilotami, a także z ich rodzinami. W większości wypowiedzi przewijał się smutek i rozżalenie, że do tej pory nic nie zrobiliśmy, aby zwiększyć bezpieczeństwo latania na zawodach, mając tak wiele sygnałów ostrzegawczych. Wielu wręcz mówiło, że TO wisiało w powietrzu, że mogło się zdarzyć w dowolnym momencie - na zawodach w Stalowej Woli, w zeszłym sezonie na prawie każdych zawodach dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Zdaję sobie sprawę, że całego ryzyka nie da się wyeliminować, że jest ono wpisane w naszą dyscyplinę, ale jesteśmy w stanie je zminimalizować. Być może za cenę naszej swobody (wolności).

Poniżej przedstawiam propozycję działań prewencyjnych, których większość powinna być wdrożona jeszcze przed kolejnymi zawodami w Ostrowie. Część z tych, których nie da się wdrożyć ze względów proceduralnych w tym sezonie proponujemy wdrożyć od sezonu 2015. Mam świadomość, że niektóre nasze propozycje mogą wydawać się Wam przesadzona, ale taka właśnie powinna być nasza reakcja. Kolejne Komisje w następnych kadencjach może dojdą do wniosku, aby niektóre obostrzenia znieść, ale na dzień dzisiejszy uważamy, że nasza reakcja powinna być bardzo zdecydowana.

Proszę naszych propozycji nie identyfikować z przyczynami ostatnich wypadków, gdyż przyczyny na chwilę obecną są jeszcze nie w pełni poznane. Proszę je traktować jako podniesienie poprzeczki bezpieczeństwa. Komisja Szybowcowa nie ma wpływu na poziom wyszkolenia zawodników biorących udział w zawodach, na ich cechy psychofizyczne, kondycję, nawyki, przygotowanie organizatorów ich doświadczenie i wiele innych czynników mających wpływ na poziom bezpieczeństwa. Natomiast mamy wpływ na pewne zapisy w regulaminach sportowych, które podnoszą poprzeczkę bezpieczeństwa na wyższy poziom.

Kolejny aspekt fundamentalny to hierarchia zarządzania naszym sportem. Czy w lotnictwie dopuszczalna jest demokracja? Wydaje się raczej, że szybkość decyzji i jasna odpowiedzialność są tu priorytetem. A więc rola Aeroklubu Polskiego poprzez dyrektorów sportowego i ds. szkolenia lotniczego powinna być wyraźniejsza niż Komisji Szybowcowej – czynnika społecznego, który z założenia ma pełnić rolę doradczą. Odnoszę wrażenie, że ta hierarchia zupełnie nie istnieje lub jest bardzo „rozmyta”. Nie ma lidera, nie ma zmian i kontroli, nie ma odpowiedzialności. Musimy się domagać zmian w tym względzie pomimo, że to może oznaczać dla nas kolejne ograniczenia..

Mam również propozycję zorganizowania w dniu 21.06 o godz. 10 w siedzibie AP, konferencji n.t. bezpieczeństwa z udziałem doświadczonych pilotów, zawodników oraz Prezesa AP. Celem spotkania byłaby dyskusja nad proponowanymi zmianami.
Z uwagi na konieczność przygotowania sali z odpowiednim wyprzedzeniem, wszystkich chętnych wzięcia udziału w tym spotkaniu proszę do poniedziałku 16. czerwca o przesłanie krótkiej informacji e-mailem na adres: komisja@szybowce.pl .

I. Zmiany proponowane na sezon 2015:

Kwalifikacje i wymagania dotyczące zawodników (I. Regulamin):

3.1.2. Wymagania wyszkoleniowe.
Prawo startu w zawodach stacjonarnych mają piloci posiadający Srebrną Odznakę Szybowcową, spełniający niżej wymienione warunki minimalne:
- w klasie Otwartej, 18m i 15m: 400 godz.nalotu samodzielnego i 10000 km przelotów;
- w klasie Standard: 300 godz.nalotu samodzielnego i 7500 km przelotów;
- w klasie Klub A i 2M: 200 godz. nalotu samodzielnego i 5000 km przelotów;
- w klasie Klub B i Światowej: 150 godz. nalotu samodzielnego i 2000 km przelotów.

3.2.1. W SMP i KZS mogą startować:
a)  zdobywcy Medali w dotychczasowych SMP,
b)  zwycięzcy CZS i SzPP z poprzedniego sezonu,
c)  piloci którzy na LR z ostatniego sezonu zajmują pozycję nie dalszą niż 100 i uzyskali nie mniej niż 1500 punktów
d)  piloci posiadający Licencję Sportową wydaną przez zagraniczny NAC, którzy uzyskali nie mniej niż 850 punktów w IGC Ranking List z dnia 01 marca roku rozgrywania zawodów (zaakceptowanej i opublikowanej przez Komisję Szybowcową).
e) i jednocześnie, którzy wykonali w ciągu 3 miesięcy przed zawodami co najmniej 5 lotów i wylatali nie mniej niż 5 godzin.

Wymagania sprzętowe (II. Regulamin):

4.1. SZYBOWCE I ICH WYPOSAŻENIE
4.1.1.  Zawodnicy są zobowiązani przybyć na zawody w terminie wyznaczonym w piśmie organizacyjnym wyposażeni w:
–  sprawny technicznie szybowiec z odpowiednimi potwierdzeniami w dokumentacji technicznej,
–  spadochron z ważnością ułożenia obejmującą czas trwania zawodów,
–  rejestrator GNSS-FR zatwierdzony przez IGC (ze skalowaniem sondy ciśnieniowej) w przypadku SMP i KZS,
–  rejestrator GNSS-FR zatwierdzony przez IGC (ze skalowaniem sondy ciśnieniowej), lub nie zatwierdzony przez IGC GNSS FR z zapisem wysokości w przypadku SMPJ i RZS,
–  sprawną radiostację pokładową,
–  urządzenie antykolizyjne Flarm wraz z zobrazowaniem w formie róży wiatrów - wymóg dotyczy wszystkich klas szybowców podczas rozgrywania zawodów rangi SMP i KZS,
–  sprawny wariometr akustyczny dotyczy wszystkich szybowców - jako zalecenie,
–  inne elementy wyposażenia wyszczególnione w piśmie organizacyjnym i RL.
5.4.h) minimalny interwał zapisu nie większy niż 4 sek.

Dotyczące samej organizacji zawodów i organizatorów:
- unikanie organizowania zawodów na tym samym lotnisku dla klas o różnych osiągach - zalecenie


II. Zmiany proponowane do wprowadzenia w trybie natychmiastowym (na resztę sezonu 2014):

Szersze uprawnienia Komisji Bezpieczeństwa (II. Regulamin):

1.4.4.  Organizatorzy są zobowiązani do powołania Komisji Bezpieczeństwa, składającej się zprzynajmniej jednego przedstawiciela Przedstawicielem zawodników w KB powinien zostać pilot o dużym doświadczeniu i cieszący się autorytetem. Organizatorów i jednego pilota z każdej klasy zawodów. Przedstawiciele zawodników muszą zostać wybrani przez pilotów z danej klasy, w drodze głosowania. Jeśli głosowanie nie dojdzie do skutku to członkiem KB zostaje pilot o najwyższej pozycji rankingowej w klasie.
Rolą Komisji Bezpieczeństwa jest przyjmowanie i badanie zażaleń dotyczących niegodnego i niebezpiecznego zachowania zawodnika. Komisja nie może karać dyscyplinarnie, ale może skrytykować danego pilota i powinna powiadomić organizatorów, jeśli pilot ten ponownie będzie naruszać zasady zdrowej rywalizacji i współpracy lotniczej.
Komisja Bezpieczeństwa powinna również zgłaszać Organizatorowi wszelkie zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, które wystąpiły w wyniku działań służb podległych Organizatorowi.
W uzasadnionych przypadkach Komisja Bezpieczeństwa może nakazać Organizatorowi podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa rozgrywanych zawodów, w szczególności: wyeliminowanie określonych zbyt słabych samolotów holujących, wymianę zbyt krótkich lin, skoszenie niebezpiecznie wysokiej trawy lub jej zebranie, usunięcie przeszkód czy nierówności na polu wzlotów oraz inne elementy związane z bezpieczeństwem rozgrywanych zawodów.

Rozszerzony katalog przewinień (II. Regulamin):

8.7. LISTA PUNKTÓW KARNYCH
dodatkowo:
Krążenie wbrew ogólnie przyjętym zasadom                                  50 pkt       (n-1)x50 pkt      dyskwalifikacja
Niebezpieczne manewry przed odejściem na trasę oraz w czasie lotu po trasie             50 pkt       (n-1)x50 pkt      dyskwalifikacja
Kara 50pkt do klasyfikacji łącznej za brak zapisu lotu, także w lotach treningowych czy po odwołanej konkurencji
Pilot ma obowiązek zgłaszania wszelkich zauważonych sytuacji niebezpiecznych do Kierownika Sportowego Zawodów. Na wniosek pilota zgłoszenie może być traktowane jako anonimowe. KSZ po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego (przesłuchaniu świadków, analizie zapisów lotu) może nałożyć na zawodnika karę przewidzianą w liście punktów karnych.

Dotyczące samej organizacji zawodów i organizatorów:
- obowiązkowe wyznaczenie skrzynki anonimowego zgłaszania uwag dot. bezpieczeństwa na zawodach (Safety box) oraz jej codzienne monitorowanie przez Dyrektora Zawodów (CD)
- obowiązkowy briefing bezpieczeństwa przed rozpoczęciem zawodów z omówieniem podstawowych zasad takich jak: wchodzenie do komina, separacja od innych szybowców i podstawy chmur, instrukcja awaryjnego opuszczania kabiny, instrukcja obchodzenia się ze spadochronem, zasady lądowania na spadochronie itd
- obowiązkowe briefingi bezpieczeństwa przez każdą konkurencją (omówienie sytuacji niebezpiecznych z dnia poprzedniego lub z doświadczenia pilota)
- zaleca się aby punkty odlotowe powinny być lokalizowane z dala od zwartej zabudowy
- obowiązkowa separacja klas o różnych osiągach - punktów odlotowych oraz tras przelotu
- wprowadzenie obowiązku używania przez wszystkich pilotów wspólnej częstotliwości przed odejściem na trasę
- unikanie wykładania zadań w ten sposób, aby szybowce latały na przeciwległych kierunkach
- bezwzględny wymóg rejestracji do godziny 21:00 dnia poprzedzającego pierwszą konkurencję (weryfikowany poprzez przesyłanie do KS mailem list startowych)
- odprawa w pierwszym dniu zawodów najwcześniej o g. 10:00
- zalecenie wyrywkowego sprawdzenia przez organizatora prawdziwości oświadczeń zawodnika w zakresie wymaganej dokumentacji, sprzętu, stanu spadochronów
- zalecenie sprawdzania właściwego stosowania procedury oraz czasu opuszczania szybowca w sytuacji awaryjnej - przed pierwszą konkurencją
- stosowanie lin holowniczych w dobrym stanie oraz o długości minimum 35m
- zatrudnianie do wykonywania lotów holowniczych pilotów z odpowiednim doświadczeniem - zalecenie
- obowiązek posiadania ubezpieczenia zawodów od OC na kwotę minimalną ............, ubezpieczenie musi być okazane przed podpisaniem umowy o organizację zawodów
- rozszerzenie kompetencji Komisji Szybowcowej o możliwość przerwania zawodów w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa
- zalecenie prowadzenia obserwacji z powietrza przed odejściem w celu wychwycenia sytuacji niebezpiecznych
- organizator musi oracowac i wdrozyc plan reagowania na wypadek sytuacji awaryjnej/kryzysowej (pisze bardzo ogolnie), zawierające ramowe wytyczne: gdzie i do kogo dzwonimy, jak uruchamiamy akcje poszukiwawcza, co maja robić szybowce w powietrzu, co mogą robić holówki,
- zaleca się, aby w trakcie trwania zawodów obecne były służby ratownicze,
- zaleca się, aby organizator każdorazowo po "polowej" konkurencji brał pod uwagę czasu wypoczynku pilotów,
- w uzasadnionych przypadkach (krótki pas startowy) zezwala się na odstępstwo w ustawianiu gridu w/g pkt. 7.1.a)
- wprowadzenie zapisu w RL "W PROMIENIU 5 KM OD LOTNISKA KRĄŻYMY ZAWSZE W LEWO"

III. Działania planowane do wykonania w dalszej kolejności (na sezon 2015) - w gestii działu sportu AP:
- opracowanie stosownych biuletynów adresowanych do działów wyszkolenia w Aeroklubach z wytycznymi dot. procesu szkolenia pilotów szybowcowych
- raz do roku szkolenie "unifikujące" dla instruktorów zakończone stosownym certyfikatem
- opracowanie wytycznych dla organizatorów dotyczących briefingów bezpieczeństwa na zawodach (COMPETITION SAFETY BRIEFING PACK)
- opracowanie jednolitych wytycznych dla pilotów holujących
- opracowanie i wdrożenie systemu uzyskiwania licencji sportowych w połączeniu z odpowiednim szkoleniem
- zwiększenie roli działu sportowego AP w procesie weryfikacji organizatorów i nadzoru nad organizacją zawodów
- opracowanie programu komputerowego do analizy zapisów potów w celu wykrywania niebezpiecznych zbliżeń szybowców w czasie lotu w konkurencji
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 13, 2014, 10:13 wysłana przez MarekS »
MS

Bartek Neroj

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 316
 • Liked: 39
Odp: bezpieczeństwo na zawodach - działania na już i na przyszłość
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 12, 2014, 21:36 »
Rozwazmy wprowadzenie do regulaminu skreslenie najgorszego wyniku w zawodach ( najgorszy dzien nie jest brany do sumy). Nie jest to nic wyjatkowego ( np. W Usa sie stosuje) a pozwoli wyeliminowac lot " za wszelka cene".
Posiadanie obowiazku OC jest powielaniem wymagan ARC.
Organizacja zawodow dla szybowcow o jednakowych osiagach jest nierealna bo ograniczy sie do jednej klasy. Lepiej po prostu tak ukladac trasy, by rozne klasy odchodzily z innych punktow i mialy niepodobne zadania.
Pozostale propozycje wydaja sie uzasadnione
Bartek Neroj

Żółw

 • Członkowie SKN i SKJN
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 589
 • Liked: 241
 • Obojętność jest gorsza od nienawiści. Wyklucza wsz
Odp: bezpieczeństwo na zawodach - działania na już i na przyszłość
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 12, 2014, 22:08 »
Cytuj
Pilot ma obowiązek zgłaszania wszelkich zauważonych sytuacji niebezpiecznych do Kierownika Sportowego Zawodów. Na wniosek pilota zgłoszenie może być traktowane jako anonimowe. KSZ po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego (przesłuchaniu świadków, analizie zapisów lotu) może nałożyć na zawodnika karę przewidzianą w liście punktów karnych.

Co to znaczy sytuacja niebezpieczna w kontekście "obowiązku zgłaszania" ?
Jakie sa konsekwencje zaniedbania tegoż obowiązku?

Tutaj mamy czynnik ludzki - ktoś zgłosi i ktoś oceni jako latanie niebezpieczne. Oceniający to ludzie. Nasi albo ich koledzy.

Przypomnę wypowiedź kolegi Para Klif

Cytuj
Zgłaszanie latania po kłakach przez zawodników kiedyś ćwiczyliśmy na zawodach para. Dochodziło do absurdów stało się to elementem walki nie fair.

Teraz wszyscy zaczną oglądać logi i szukać okazji do "obowiązkowego zgłoszenia" i wyciągać to w odpowiednim momencie.
Albo generowane coś przez maszynę, której nie można posądzić o stronniczość albo kłótnie, swary i skakanie sobie do gardeł.

Raz coś takiego przeżyłem na Żarze (kłótnei o punktasiki) a część kolegów przeżyła to w Zielonej w słynnych SMP Std.

Wnioskuję o ograniczenie czynnika ludzkiego.
Co do programu analizującego zbliżenia i inne przypadki - to nie jest rocket since.

Pozdrawiam
Żółw

Luk

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 114
 • Liked: 55
Odp: bezpieczeństwo na zawodach - działania na już i na przyszłość
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 13, 2014, 10:34 »
Jak ktoś będzie kombinował i zgłaszał nieprawdziwe sytuacje w celu wycięcia konkurencji to prędzej czy później to wyjdzie. Ja jednak żywię głęboką nadzieję, że środowisko szybowników stoi na nieco wyższym poziomie niż paralotniarzy (bo niestety z wypowiedzi Para Klif wynika iż świadomość bezpieczeństwa wśród  "miękkich" skrzydeł jest tragiczna) i raczej nie będzie przypadków jak opisane powyżej. Tu wiele zależy od Komisji Bezpieczeństwa i tego w jaki sposób będzie podchodzić do takich zgłoszeń. Zawsze trzeba założyć iż piloci nie doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji z premedytacją. Dopiero gdy można bez cienia wątpliwości udowodnić że dany pacjent notorycznie doprowadza do takich zdarzeń z pełną świadomością tego co robi można podjąć środki prewencyjne w postaci kar lub dyskwalifikacji.

Chciałby jeszcze zaproponować jeden wpis do regulaminu:
" Zabrania się rozpoczynania startów ziemnych dwóch klas jednocześnie. Start ziemny kolejnej klasy może rozpocząć się dopiero po starcie ostatniego szybowca z klasy poprzedzającej"

i jeszcze może zalecenie aby czas otwarcia startu lotnego był "elastyczny" tzn sędzia sportowy decyduje czy otworzyć start 20 min, 10 min czy nawet 5 min po starcie ostatniego szybowca z klasy. Jeżeli warunki są przyzwoite nie będzie miało to wpływu na rywalizacje a pomoże rozładować akwaria i peletony.

Łukasz K.

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 52
 • Liked: 13
Odp: bezpieczeństwo na zawodach - działania na już i na przyszłość
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 13, 2014, 11:04 »
Witam,

Historia zatoczyła koło. Wielu z nas latami walczyło o zmiany w programach szkolenia, redukcję wymagań szkoleniowych, chwalono np Słowaków ze nikt nie sprawdza sprawności sprzętu przed zawodami, ilości lądowań i wylatanych godzin itp. Wielu z nas psioczyło na "nasze" procedury rejestracyjne. Przypominam ku refleksji ...

1. Minimalne wymagane doświadczenie do udziału w zawodach - popieram.
2. Dopuszczenie do startu w KZS i MP tylko pilotów będących w pierwszej 100 rankingu uderza też w doświadczonych pilotów którzy nie mają czasu i możliwości aby co roku brać udział przynajmniej w dwóch imprezach. Kiedyś latałem intensywnie na zawodach i udawało mi się mieć dobre miejsce w rankingu, dziś latam niewiele na zawodach ale lata doświadczeń wypracowały u mnie mechanizmy samoobrony i otworzyły oczy na wiele zagrożeń. Czy przez to że jestem ostatni w rankingu jestem pilotem mniej bezpiecznym dla siebie i innych? Może jestem wyjątkiem, ale byłem przerażony zachowaniem wielu nawet bardzo doświadczonych zawodników na ostatnich KZS w Stalowej. Latanie po kłakach, krążenie w jednym wielkim akwarium na linii startu bez jakiegokolwiek ładu, latanie jednym skrzydłem w chmurze na cumulusowym żaglu (cytat zasłyszany wśród zawodników "lecę przy tej chmurze i tak się zastanawiam czy ktoś wyleci za kolejnego kłaka"). Pozycja na liście rankingowej nie jest lekarstwem na głupotę i bezmyślność.
3. Zalecenie - a nie obowiązek, posiadania akustycznego wariometru - bez sens. Akustyczne wario jest jedynym gwarantem, że pilot w krążeniu nie gapi się w tablicę przyrządów! Obowiązek posiadania flarmu vs tylko zalecenie dla akustycznego wario - bez sens.

Moje przemyślenia na temat bezpieczeństwa:
1. Mamy znaczne grono beznadziejnych instruktorów. Szkolenia często realizowane są po łebkach albo z wielką fantazją ("latam po chmurach bo mój instruktor powiedział, że chmury są od tego aby po nich latać").
2. Zupełnie bezrefleksyjne podejście do latania. Instruktorzy nie potrafią (może i ja też nie, ale staram się) zaszczepić w młodych pilotach chęci pracowania nad swoim doświadczeniem, latania po to aby każdy lot czegoś uczył, niemal zupełny brak trenowania radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych, KTP realizowane są tylko po to aby zrobić wpis a nie po to aby delikwent sobie coś przypomniał i potrenował. A najlepiej po co robić KTP, przecież to relikt PRL'u ...
3. Czemu tak czepiacie się krótkiej liny? Lina o długości 20 metrów a 35 metrów to holówka prawie metr wyżej nad pierwszą przeszkodą. Dla dobrze wyszkolonego pilota nie powinno mieć znaczenia na jak długiej linie leci. A jeśli nie zauważyliście jak bardzo krótka lina pomaga w utrzymaniu pozycji za samolotem, to polecam spróbować.
4 Kilkanaście lat temu byłem w Lesznie na zawodach gdzie mieliśmy dla każdej konkurencji kilka punktów odlotowych z ograniczeniem prędkości i wysokości. Często okazywało się że ograniczenie wysokości ustalane o 8 rano ma się nijak do rzeczywistości, ale start z kilku punktów skutecznie likwidował akwarium na linii startu.
5 . O bezpieczeństwie trzeba rozmawiać. Każdy z nas powinien mieć świadomość że startując do konkurencji musi myśleć o sobie, kolegach konkurentach oraz całym innym ruch VFR który spotka w powietrzu. Czy ktoś z kolegów startujących na zawodach w Stalowej Woli odnotował że jednego dnia nad lasami Janowskimi przez kilka godzin latał samolot wśród szybowców? ktoś go w ogóle zauważył? Nie pisze o tym ultralajcie przy punkcie dolotowym.

Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 13, 2014, 11:15 wysłana przez Łukasz K. »

Zbyszek

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 49
 • Liked: 10
Odp: bezpieczeństwo na zawodach - działania na już i na przyszłość
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 13, 2014, 12:56 »
Trudno nie poprzeć Łukasza w większości punktów.
Proponuje ponownie przeczytać post Krzysztofa z 2 czerwca (nick trzesnk) z wątku o zawodach w Pile.

Dla nas najważniejszym zadaniem jest eliminacja złych nawyków, a żeby to osiągnąć podstawą jest  tworzenie atmosfery do nieskrępowanej otwartej dyskusji o temacie bezpieczeństwa, o naszych błędach i niebezpiecznych zachowaniach. I tu ważną rolę może odegrać Komisja Szybowcowa, aktywizując nas, a szczególnie autorytety w naszym środowisku do inicjowania takich spotkań, odpraw, szczególnie na zawodach.

Na marginesie – otwartych dyskusji (to co innego niż forum na szybowce.com) brak również w wielu innych tematach – kierunki rozwoju, system rozgrywania zawodów, współczynniki... Są decyzje, z którymi często nie zgadza się spora część środowiska. A doskonałym miejscem na takie dyskusje są np. licznie obsadzone zawody. Mam nadzieję, że w przypadku bezpieczeństwa decyzje będą poprzedzone inną formą dyskusji.

Z pozostałych spraw:
- wariometr audio – jako wymóg, a nie tylko zalecenie, przynajmniej na licznie obsadzonych zawodach, np. powyżej 50 osób we wszystkich klasach. Klasa klub B – bo tu jest chyba największy problem – niestety zawody w innym terminie.

- łączność radiowa – obowiązek pozostawanie na tej samej częstotliwości przez całą konkurencję (nie tylko do rozpoczęcia trasy, bo nawet jak to sprawdzić, czy ktoś nie robi drugiego startu lotnego?). Wyjątkiem może być tylko faza do wyczepienia. Punkty karne za brak łączności radiowej. W powietrzu to chyba jedyna możliwość powiadomienia kolegi o zagrożeniu. Jak ktoś chce gadać bez ograniczeń niech postara się o drugie radio.

Pozdrawiam
Zbyszek

Marcin B.

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 16
 • Liked: 2
Odp: bezpieczeństwo na zawodach - działania na już i na przyszłość
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 13, 2014, 23:27 »
Co to znaczy być zawodnikiem?

Andrzej Czop

 • Eksperci KS
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 442
 • Liked: 202
Odp: bezpieczeństwo na zawodach - działania na już i na przyszłość
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 14, 2014, 08:06 »
To znaczy mieć licencję sportową i startować w zawodach.
Ale znaczy też mieć frajdę ze ścigania,  skłonność do ryzyka i potrzebę większej dawki adrenaliny.
Myślę że przepisy bezpieczeństwa powinny dotyczyć wszystkich znajdujących się w powietrzu na obszarze rozgrywania zawodów a nie tylko "zawodników"

Przemo

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 25
 • Liked: 6
Odp: bezpieczeństwo na zawodach - działania na już i na przyszłość
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 14, 2014, 16:43 »
I. Zmiany proponowane na sezon 2015:

Kwalifikacje i wymagania dotyczące zawodników (I. Regulamin):

3.2.1. W SMP i KZS mogą startować:

c)  piloci którzy na LR z ostatniego sezonu zajmują pozycję nie dalszą niż 100 i uzyskali nie mniej niż 1500 punktów

Proponuję jednak dla KZS ustawić trochę mniejsze wymogi  co do miejsca rankingowego. Te zawody nie mogą być traktowane jak MP, myślę, że do 130 miejsca na LR będzie też dobrze. MP jak najbardziej pierwszych 100. Wymóg punktowy pozostawiłbym jak do tej pory. Mogą być różne sezony i okaże się, że mało kto nazbiera 1500 punktów.
Odpowiadając innym, do MP powinny być kwalifikacje, czy przez LR czy w inny sposób, ale nie może być wolny dostęp dla wszystkich. Od tego są inne zawody (RZS, może Prievidza, jak przyjmą zgłoszenie).


d)  piloci posiadający Licencję Sportową wydaną przez zagraniczny NAC, którzy uzyskali nie mniej niż 850 punktów w IGC Ranking List z dnia 01 marca roku rozgrywania zawodów (zaakceptowanej i opublikowanej przez Komisję Szybowcową).
e) i jednocześnie, którzy wykonali w ciągu 3 miesięcy przed zawodami co najmniej 5 lotów i wylatali nie mniej niż 5 godzin.

dodałbym " oraz na typie na którym startuje minimum 1(?) lot


Dotyczące samej organizacji zawodów i organizatorów:
- unikanie organizowania zawodów na tym samym lotnisku dla klas o różnych osiągach - zalecenie

To zalecenie nie jest dobre. Zalecenie powinno brzmieć: dla klas o różnych osiągach rejon rozgrywania  konkurencji powinien być różny.


Rozszerzony katalog przewinień (II. Regulamin):

8.7. LISTA PUNKTÓW KARNYCH
dodatkowo:
Krążenie wbrew ogólnie przyjętym zasadom                                  50 pkt       (n-1)x50 pkt      dyskwalifikacja
Niebezpieczne manewry przed odejściem na trasę oraz w czasie lotu po trasie             50 pkt       (n-1)x50 pkt      dyskwalifikacja
Kara 50pkt do klasyfikacji łącznej za brak zapisu lotu, także w lotach treningowych czy po odwołanej konkurencji
Pilot ma obowiązek zgłaszania wszelkich zauważonych sytuacji niebezpiecznych do Kierownika Sportowego Zawodów. Na wniosek pilota zgłoszenie może być traktowane jako anonimowe. KSZ po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego (przesłuchaniu świadków, analizie zapisów lotu) może nałożyć na zawodnika karę przewidzianą w liście punktów karnych.

Wyznaczenie Safety box będzie lepszym rozwiązaniem niż obowiązkowe zgłaszanie przez zawodników.

- bezwzględny wymóg rejestracji do godziny 21:00 dnia poprzedzającego pierwszą konkurencję (weryfikowany poprzez przesyłanie do KS mailem list startowych)

To za mało. Należy wprowadzić obowiązkowy udział w treningu, przynajmniej 1 lot dla zapoznania się z rejonem lotów, a przede wszystkim z wyposażeniem szybowca. Pewnie będą głosy kiedy, jeśli nie będzie innej możliwości to w sobotę (rejestracja i pierwsza odprawa zazwyczaj przebiega w piątek), nawet  kosztem mniejszej ilości konkurencji.  Osoby, które nie wezmą udziału w treningu, w pierwszym dniu lotnym nie będą mogli być punktowani (wymóg dla kombinatorów).

- rozszerzenie kompetencji Komisji Szybowcowej o możliwość przerwania zawodów w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa

Zgadza się. Ponadto muszą być opisane sytuacje w II Regulaminie Zawodów Szybowcowych jak organizator musi postąpić w przypadku podstawowych zdarzeń. Takich procedur nigdzie nie ma opisanych, a na pewno pomogłoby to organizatorom jak i nam wszystkim chroniąc nas przed "znawcami sportu szybowcowego".

- zalecenie prowadzenia obserwacji z powietrza przed odejściem w celu wychwycenia sytuacji niebezpiecznych
To chyba przesada i włączamy czynnik ludzki.

- organizator musi oracowac i wdrozyc plan reagowania na wypadek sytuacji awaryjnej/kryzysowej (pisze bardzo ogolnie), zawierające ramowe wytyczne: gdzie i do kogo dzwonimy, jak uruchamiamy akcje poszukiwawcza, co maja robić szybowce w powietrzu, co mogą robić holówki,

Taki ogólny plan musi być zapisany w II Regulaminie, organizator musi go tylko uszczegółowić, dostosować do swojego lotniska i najlepiej zawrzeć w Regulaminie Lokalnym.

- wprowadzenie zapisu w RL "W PROMIENIU 5 KM OD LOTNISKA KRĄŻYMY ZAWSZE W LEWO"

To za mało. Pod uwagę powinno wsiąść się też punkty odlotowe, przy których to jest największe zagęszczenie. Promień powinien być przynajmniej 15 km od lotniska.


- zwiększenie roli działu sportowego AP w procesie weryfikacji organizatorów i nadzoru nad organizacją zawodów

Przecież tak jest, tylko czy ktoś to robi?

Pozdrawiam
PP

Marian

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 182
 • Liked: 69
  • Galeria Mariana
Odp: bezpieczeństwo na zawodach - działania na już i na przyszłość
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 14, 2014, 21:24 »
Zgadzam się z uwagami Przemka. Ponadto, warto rozważyć wydłużenie linii startu do 10 km (po 5 km w każdą stronę od punktu). Przy obecnej dlugości linii startu zdarza się, że w jej rejonie znajduje się jeden lub dwa kominy, a ponadto jest dużo ciaśniej gdy odbywają się manewry po otwarciu startu lotnego...

Lukasz_Szymaniak

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 17
 • Liked: 8
  • Aeroklub Gdański
Odp: bezpieczeństwo na zawodach - działania na już i na przyszłość
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 16, 2014, 12:39 »
Cześć,

widzę propozycję dorocznego szkolenia unifikacyjnego dla instruktorów. Czemu miałoby ono służyć? Propozycja takiego przedsięwzięcia jest trudna do realizacji i zmniejszy zasoby kadry instruktorskiej. Już same wymagania PART-FCL są nie do przejścia dla niektórych instruktorów (w tym tych dobrych), a tu dochodzi coroczny wyjazd na szkolenie. Dodatkowo trzeba się zastanowić nad możliwością realizacji takiego szkolenia dla wszystkich instruktorów, no i co najważniejsze, nad treścią, czyli co ma tam być przekazane, by nie stało się kolejnym tworem karmiącym biurokrację. Dożo lepszy efekt miałaby publikacja na temat obserwacji antykolizyjnej, latania w grupie i poza nią, dostępna szeroko dla pilotów, ale też uczniów w formie broszury, czy plakatu (drukowana, nie tylko pdf) i uznana jako oficjale wymaganie wewnętrzne AP

Drugi problem. Obowiązek posiadania audiowariometru, jestem za, tylko, czy jest to legalne do założenia na polskich szybowcach? Trzeba by się skonsultować z technicznymi z Urzędu. Już kiedyś była afera z wariometrami kilka lat temu na zawodach. Nie wszystkie, o ile w ogóle, elektroniczne wariometry mają FORM1 Tu mam jednak szczerą i gorącą nadzieję, że będzie pozytywnie załatwione. O FLARM się nie wypowiadam, nie wpina się do instalacji szybowca na stałe.

Pozdrawiam
Łukasz Szymaniak

Jerzy S

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 11
 • Liked: 4
Odp: bezpieczeństwo na zawodach - działania na już i na przyszłość
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 17, 2014, 03:59 »
"Rozwazmy wprowadzenie do regulaminu skreslenie najgorszego wyniku w zawodach ( najgorszy dzien nie jest brany do sumy). Nie jest to nic wyjatkowego ( np. W Usa sie stosuje) a pozwoli wyeliminowac lot " za wszelka cene"

Byla taka propozycja, ale w zawodach w USA ani Canadzie nie eliminuje sie najgorszej konkurencji .


IGC ranking i kwalifikacje do startu w SMP:
Wielu zawodnikow ze Stanow i Canady nie ma IGC ranking bo nie zglaszaja wynikow zawodow  do IGC, dobrze by bylo wziasc  pod uwage taka sytuacje  w zapisie odnosnie kwalifikacji do SMP.

MarekS

 • Eksperci KS
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1 431
 • Liked: 285
 • W pilotażu aerodynamika to podstawa (Mad Max)
Odp: bezpieczeństwo na zawodach - działania na już i na przyszłość
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 17, 2014, 22:07 »
Dziękuję za wszystkie komentarze i uwagi. Postaram się odnieść do niektórych z nich.

Co to znaczy sytuacja niebezpieczna w kontekście "obowiązku zgłaszania" ?
Jakie sa konsekwencje zaniedbania tegoż obowiązku?

Tutaj mamy czynnik ludzki - ktoś zgłosi i ktoś oceni jako latanie niebezpieczne. Oceniający to ludzie. Nasi albo ich koledzy.

Katalog przewinień jest określony w "cenniku". Chcemy zapisać "obowiązek zgłaszania" aby podkreślić zero tolerancji dla niebezpiecznego latania.
Jeśli chodzi o konsekwencje, to można przez analogię odnieść się do innych przepisów.
Zgodnie z treścią przepisu art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
Użyte określenie oznacza, iż jest to moralny obowiązek każdego praworządnego człowieka. Z uwagi na to, iż jest to moralny obowiązek, to za jego naruszenie (tj. nie zgłoszenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa) nie grozi żadna kara, za wyjątkiem wyraźnie prawem przewidzianych szczególnych sytuacji.

Teraz wszyscy zaczną oglądać logi i szukać okazji do "obowiązkowego zgłoszenia" i wyciągać to w odpowiednim momencie.
Albo generowane coś przez maszynę, której nie można posądzić o stronniczość albo kłótnie, swary i skakanie sobie do gardeł.

Raz coś takiego przeżyłem na Żarze (kłótnei o punktasiki) a część kolegów przeżyła to w Zielonej w słynnych SMP Std.

Wnioskuję o ograniczenie czynnika ludzkiego.
Co do programu analizującego zbliżenia i inne przypadki - to nie jest rocket since.

Na razie bez "czynnika ludzkiego" w naszym sporcie nie obejdziemy się. Do kogoś trzeba mieć zaufanie, podobnie jak mamy zaufanie do osób funkcyjnych na zawodach - sędziów, komisarzy, task setterów itd.

Obawiam się, że ten program do wychwytywania niebezpiecznych sytuacji nie jest taki prosty do napisania. Z dwóch powodów:
- gęstość zapisu logerów często u nas jest ustawiona powyżej 4s
- dynamiczny charakter naszego latania sprawia, że trzeba by było analizować również trajektorię lotu. Czym innym bowiem jest zbliżenie 2 szybowców krążących statycznie w nieznacznej odległości do siebie np. 10m, a czym innym jest zbliżenie 2 szybowców na odległość np. 200m lecących na przeciw siebie z prędkością względną 300 km/h....
Taki program musiałby analizować te wszystkie sytuacje stosując algorytmy podobne Flarma.

Chciałby jeszcze zaproponować jeden wpis do regulaminu:
" Zabrania się rozpoczynania startów ziemnych dwóch klas jednocześnie. Start ziemny kolejnej klasy może rozpocząć się dopiero po starcie ostatniego szybowca z klasy poprzedzającej"

i jeszcze może zalecenie aby czas otwarcia startu lotnego był "elastyczny" tzn sędzia sportowy decyduje czy otworzyć start 20 min, 10 min czy nawet 5 min po starcie ostatniego szybowca z klasy. Jeżeli warunki są przyzwoite nie będzie miało to wpływu na rywalizacje a pomoże rozładować akwaria i peletony.

Uważam, że dwie klasy startujące jednocześnie nie stanowią większego problemu, pod warunkiem, że są odseparowane od siebie.

Czas otwarcia startu lotnego jest w pewnym zakresie elastyczny. Mówi o tym zapis w pkt. 7.4.4 Kierownik Sportowy może ten czas skrócić do 15 minut (ze względu na warunki meteorologiczne np. niską postawę chmur) lub wydłużyć.

Pozycja na liście rankingowej nie jest lekarstwem na głupotę i bezmyślność.
.....
3. Zalecenie - a nie obowiązek, posiadania akustycznego wariometru - bez sens. Akustyczne wario jest jedynym gwarantem, że pilot w krążeniu nie gapi się w tablicę przyrządów! Obowiązek posiadania flarmu vs tylko zalecenie dla akustycznego wario - bez sens.
Uważam, że nic nie jest lekarstwem na brawurę, głupotę i bezmyślność. Możemy jedynie mówić o "ograniczeniu prawdopodobieństwa".

Z obowiązkiem wyposażenia szybowców w wariometry akustyczne nie jest taka prosta sprawa. O ile Flarm może być urządzeniem przenośnym, nie zainstalowanym na stałe w tablicę przyrządów to wariometr wymaga już pełnej dokumentacji.

3. Czemu tak czepiacie się krótkiej liny? Lina o długości 20 metrów a 35 metrów to holówka prawie metr wyżej nad pierwszą przeszkodą. Dla dobrze wyszkolonego pilota nie powinno mieć znaczenia na jak długiej linie leci. A jeśli nie zauważyliście jak bardzo krótka lina pomaga w utrzymaniu pozycji za samolotem, to polecam spróbować.
Krótka lina nie stanowi zagrożenia w powietrzu tylko na ziemi. W razie problemów z holówką jest mało czasu na uniknięcie zderzenia. Byłem kiedyś świadkiem takiej sytuacji na zawodach w Pile. Skończyło się na szczęście obcięciem skrzydła przez śmigło Wilgi.

- łączność radiowa – obowiązek pozostawanie na tej samej częstotliwości przez całą konkurencję (nie tylko do rozpoczęcia trasy, bo nawet jak to sprawdzić, czy ktoś nie robi drugiego startu lotnego?). Wyjątkiem może być tylko faza do wyczepienia. Punkty karne za brak łączności radiowej. W powietrzu to chyba jedyna możliwość powiadomienia kolegi o zagrożeniu. Jak ktoś chce gadać bez ograniczeń niech postara się o drugie radio.
Obawiam się, że jedna wspólna częstotliwość przez całą konkurencję to będzie jeden jazgot. Trudno by było w takim hałasie np. ostrzec kogoś.

widzę propozycję dorocznego szkolenia unifikacyjnego dla instruktorów. Czemu miałoby ono służyć? Propozycja takiego przedsięwzięcia jest trudna do realizacji i zmniejszy zasoby kadry instruktorskiej. Już same wymagania PART-FCL są nie do przejścia dla niektórych instruktorów (w tym tych dobrych), a tu dochodzi coroczny wyjazd na szkolenie. Dodatkowo trzeba się zastanowić nad możliwością realizacji takiego szkolenia dla wszystkich instruktorów, no i co najważniejsze, nad treścią, czyli co ma tam być przekazane, by nie stało się kolejnym tworem karmiącym biurokrację. Dożo lepszy efekt miałaby publikacja na temat obserwacji antykolizyjnej, latania w grupie i poza nią, dostępna szeroko dla pilotów, ale też uczniów w formie broszury, czy plakatu (drukowana, nie tylko pdf) i uznana jako oficjale wymaganie wewnętrzne AP

Wyobrażam sobie, że takie szkolenie nie byłoby obowiązkowe (przy najmniej na początku). Miałoby na celu podwyższenie kwalifikacji kadry instruktorskiej oraz w pewnym zakresie unifikację metod szkolenia.

Jeśli zaś chodzi o publikacje to jak najbardziej uważam, że są one potrzebne. Staramy się od jakiegoś czasu przywrócić do życia dawno nie wydawane Biuletyny Instruktora i Pilota Szybowcowego, ale na ten moment nie możemy znaleźć chętnych do współpracy. Być może powinno być to zadanie AP.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za Wasze wpisy.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 17, 2014, 22:09 wysłana przez MarekS »
MS

Luk

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 114
 • Liked: 55
Odp: bezpieczeństwo na zawodach - działania na już i na przyszłość
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 18, 2014, 10:19 »
Dziękuję za wszystkie komentarze i uwagi. Postaram się odnieść do niektórych z nich.

[..]
Jeszcze raz bardzo dziękuję za Wasze wpisy.

Czy to jest oficjalny komentarz KS do naszych propozycji czy Pana prywatna opinia? Bo z tego wpisu nie do końca to wynika, a wydaje mi się że trzeba to jasno powiedzieć (ludzie chcą mieć świadomość że nad ich propozycjami pochyliło się kilka osób, przedyskutowało ją i na podstawie wspólnej decyzji uwzględniono lub odrzucono).

Pozdrawiam

MarekS

 • Eksperci KS
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1 431
 • Liked: 285
 • W pilotażu aerodynamika to podstawa (Mad Max)
Odp: bezpieczeństwo na zawodach - działania na już i na przyszłość
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 18, 2014, 11:11 »
Dziękuję za wszystkie komentarze i uwagi. Postaram się odnieść do niektórych z nich.

[..]
Jeszcze raz bardzo dziękuję za Wasze wpisy.

Czy to jest oficjalny komentarz KS do naszych propozycji czy Pana prywatna opinia? Bo z tego wpisu nie do końca to wynika, a wydaje mi się że trzeba to jasno powiedzieć (ludzie chcą mieć świadomość że nad ich propozycjami pochyliło się kilka osób, przedyskutowało ją i na podstawie wspólnej decyzji uwzględniono lub odrzucono).

Pozdrawiam

To jest mój prywatny komentarz. Zgłoszone propozycje i uwagi będą jeszcze dyskutowane w ramach KS oraz szerzej. Każdy wpis na tym forum w kwestii bezpieczeństwa zostanie wzięty pod uwagę.
MS