Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Zgłaszanie wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych  (Przeczytany 45571 razy)

MarekS

 • Eksperci KS
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1 431
 • Liked: 285
 • W pilotażu aerodynamika to podstawa (Mad Max)
Miejsce do zgłaszania wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych.

Aby zgłosić propozycję należy podać następujące informacje:
- którego regulaminu propozycja dotyczy http://komisja.szybowce.pl/regulaminy ,
- którego punktu,
- proponowane nowe brzmienie punktu,
- wpływ na inne zapisy w danym regulaminie i innych regulaminach sportowych,
- uzasadnienie,
- zakładany efekt.
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2014, 11:37 wysłana przez MarekS »
MS

MarekS

 • Eksperci KS
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1 431
 • Liked: 285
 • W pilotażu aerodynamika to podstawa (Mad Max)
Odp: Zgłaszanie wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 22, 2014, 11:30 »
Wniosek o zmianę zapisów dotyczących konieczności zatwierdzania Pism Organizacyjnych przez Komisję Szybowcową.

Regulamin:
I. System Rozgrywania Zawodów Szybowcowych i Kwalifikowania Zawodników

Punkt:
2.5. Organizator opracowuje Pismo Organizacyjne (PO) i przedstawia do zatwierdzenia przez KS w terminie do 14 dni po podjęciu decyzji przez Zarząd AP o otrzymaniu prawa organizacji w oparciu o aktualne regulaminy sportowe AP. PO musi być podpisane przez Dyrektora i Sędziego zawodów. PO powinno zawierać wszelkie informacje dotyczące zawodów. Jako minimum należy w PO określić: miejsce rozgrywania zawodów, kalendarium, kierownictwo (minimum: Dyrektor Zawodów, Sędzia Zawodów), limit ilościowy zawodników, klasy, warunki uczestnictwa, procedurę zgłaszania zawodników i koszty uczestnictwa. PO może być opublikowane dopiero po zatwierdzeniu przez KS

Załącznik Nr 1 KALENDARIUM
XI–XII - Opublikowanie składu SKN, SKNK i SKNJ na stronie internetowej Aeroklubu Polskiego. Organizatorzy zawodów opracowują Pismo Organizacyjne i przedstawiają do zatwierdzenia przez Komisję Szybowcową w terminie do 14 dni po podjęciu decyzji przez Zarząd AP o przyznaniu prawa organizacji.

Wpływ na inne zapisy w danym regulaminie i innych regulaminach sportowych:
Brak

Uzasadnienie:
Umowa ws. organizacji zawodów szybowcowych jaką zawiera organizator z Aeroklubem Polskim w § 1 stanowi:
.....
2. Organizator przyjmuje prawo do zorganizowania i przeprowadzenia Zawodów, zobowiązując się do
zachowania należytej staranności oraz przestrzegania postanowień Umowy, o których mowa niżej.

oraz w § 2:
1. Organizator zobowiązuje się do:
a) zorganizowania i przeprowadzenia Zawodów zgodnie z wymogami obowiązujących regulaminów
Aeroklubu Polskiego, uchwałami Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz zgodnie z zatwierdzonym przez
Komisję Szybowcową AP Regulaminem Lokalnym zawodów;
b) zorganizowania i przeprowadzenia Zawodów zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504), jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w tej
ustawie. Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy ponosi Organizator;
.....


Organizator podpisując umowę o organizację zawodów szybowcowych przejmuje jednocześnie na siebie odpowiedzialność za prawidłową ich organizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z wymogami obowiązujących regulaminów Aeroklubu Polskiego, a w szczególności z regulaminami sportowymi AP a zatem również za właściwe opracowanie dokumentów zawodów w tym Pism Organizacyjnych oraz Regulaminów Lokalnych. Nie ma więc potrzeby, aby Komisja Szybowcowa zatwierdzała te dokumenty. Komisja Szybowcowa może jedynie stwierdzić, czy zawody odbyły się zgodnie z obowiązującymi regulaminami sportowymi czy nie.

Komisarz Zawodów może skorzystać z prawa przysługującego mu na mocy postanowień II. Regulaminu:
2.4.3. Komisarz Zawodów ma prawo zakończyć zawody, jeśli organizatorzy nie będą przestrzegać Kodeksu Sportowego FAI lub Regulaminu Zawodów lub RL. Może też nakazać Organizatorom zwrot wszystkich opłat wpisowych.

Zgodnie zaś z Umową ws. organizacji zawodów szybowcowych:
§ 5
1. Organizator w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest zobowiązany do pokrycia szkody Aeroklubu Polskiego, jaka powstanie w związku z organizacją i przeprowadzeniem Zawodów.
2. Przepis powyższy dotyczy również decyzji Organizatora dotyczących wyników rywalizacji sportowej, włączając w to decyzje oparte na regulaminach Organizatora, niezgodnych z regulaminami Aeroklubu Polskiego (w tym: Regulaminem Lokalnym zawodów i uchwałami Zarządu AP), które narażą Aeroklub Polski na szkodę majątkową.


Wydaje mi się, że jest to wystarczająca motywacja dla organizatorów zawodów do przestrzegania regulaminów sportowych.

Zakładany efekt:
Usprawnienie procesu opracowywania dokumentów zawodów i ich publikacji. Bardziej czytelny zakres odpowiedzialności organizatorów zawodów, albowiem Komisja Szybowcowa zatwierdzając PO daje fałszywy sygnał, że bierze na siebie odpowiedzialność za jego treść, a tak w istocie nie jest.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2014, 13:00 wysłana przez MarekS »
MS

MarekS

 • Eksperci KS
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1 431
 • Liked: 285
 • W pilotażu aerodynamika to podstawa (Mad Max)
Odp: Zgłaszanie wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 22, 2014, 13:29 »
Wniosek o zmianę zapisów dotyczących konieczności zatwierdzania Regulaminów Lokalnych przez Komisję Szybowcową.

Regulamin:
I. System Rozgrywania Zawodów Szybowcowych i Kwalifikowania Zawodników

Punkt:
2.6. Regulamin Lokalny (RL) powinien być podpisany przez Dyrektora i Sędziego Zawodów przedstawiony do zatwierdzenia przez KS oraz opublikowany najpóźniej 3 miesiące przed rozpoczęciem zawodów i musi być zgodny z aktualnym II. Regulaminem Zawodów Szybowcowych. i może zostać opublikowany dopiero po zatwierdzeniu przez KS.

2.7 b) nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zawodów, umieścić na stronie internetowej  zawodów zatwierdzony przez Komisję Szybowcową Regulamin Lokalny zgodny z aktualnym II. Regulaminem Zawodów Szybowcowych;

Umowa ws. organizacji zawodów szybowcowych § 2 p 1. Organizator zobowiązuje się do:
a) zorganizowania i przeprowadzenia Zawodów zgodnie z wymogami obowiązujących regulaminów Aeroklubu Polskiego, uchwałami Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Szybowcową AP Regulaminem Lokalnym zawodów

Wpływ na inne zapisy w danym regulaminie i innych regulaminach sportowych:
Brak

Uzasadnienie:
Umowa ws. organizacji zawodów szybowcowych jaką zawiera organizator z Aeroklubem Polskim w § 1 stanowi:
.....
2. Organizator przyjmuje prawo do zorganizowania i przeprowadzenia Zawodów, zobowiązując się do
zachowania należytej staranności oraz przestrzegania postanowień Umowy, o których mowa niżej.

oraz w § 2:
1. Organizator zobowiązuje się do:
a) zorganizowania i przeprowadzenia Zawodów zgodnie z wymogami obowiązujących regulaminów
Aeroklubu Polskiego, uchwałami Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz zgodnie z Regulaminem Lokalnym zawodów;
b) zorganizowania i przeprowadzenia Zawodów zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504), jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w tej
ustawie. Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy ponosi Organizator;
.....


Organizator podpisując umowę o organizację zawodów szybowcowych przejmuje jednocześnie na siebie odpowiedzialność za prawidłową ich organizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z wymogami obowiązujących regulaminów Aeroklubu Polskiego, a w szczególności z regulaminami sportowymi AP a zatem również za właściwe opracowanie dokumentów zawodów w tym Pism Organizacyjnych oraz Regulaminów Lokalnych. Nie ma więc potrzeby, aby Komisja Szybowcowa zatwierdzała te dokumenty. Komisja Szybowcowa może jedynie stwierdzić, czy zawody odbyły się zgodnie z obowiązującymi regulaminami sportowymi czy nie.

Komisarz Zawodów może skorzystać z prawa przysługującego mu na mocy postanowień II. Regulaminu:
2.4.3. Komisarz Zawodów ma prawo zakończyć zawody, jeśli organizatorzy nie będą przestrzegać Kodeksu Sportowego FAI lub Regulaminu Zawodów lub RL. Może też nakazać Organizatorom zwrot wszystkich opłat wpisowych.

Zgodnie zaś z Umową ws. organizacji zawodów szybowcowych:
§ 5
1. Organizator w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest zobowiązany do pokrycia szkody Aeroklubu Polskiego, jaka powstanie w związku z organizacją i przeprowadzeniem Zawodów.
2. Przepis powyższy dotyczy również decyzji Organizatora dotyczących wyników rywalizacji sportowej, włączając w to decyzje oparte na regulaminach Organizatora, niezgodnych z regulaminami Aeroklubu Polskiego (w tym: Regulaminem Lokalnym zawodów i uchwałami Zarządu AP), które narażą Aeroklub Polski na szkodę majątkową.


Wydaje mi się, że jest to wystarczająca motywacja dla organizatorów zawodów do przestrzegania regulaminów sportowych.

Zakładany efekt:
Usprawnienie procesu opracowywania dokumentów zawodów i ich publikacji. Bardziej czytelny zakres odpowiedzialności organizatorów zawodów, albowiem Komisja Szybowcowa zatwierdzając RL daje fałszywy sygnał, że bierze na siebie odpowiedzialność za jego treść, a tak w istocie nie jest. Regulamin Lokalny (RL) musi być zgodny z aktualnym II. Regulaminem Zawodów Szybowcowych i obowiązkiem organizatora jest tego dopilnować.
MS

Wojtuś

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 196
 • Liked: 35
Odp: Zgłaszanie wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 22, 2014, 15:35 »
Z mojego doświadczenia wątpię, by z racji "odpuszczenia nadzoru" nagle organizatorzy zaczęli się wrzeszcie przykładać do PO i RL. Już nie mówiąc o zwykłej przyzwoitości i staranności - często osobom w klubach organizujących brakuje wiedzy o stanie regulaminów i diabelskich szczegółach, jakie mogą spotkać.
Sugeruję dwa rozwiązania:
1. "Odpuścić" na początek tylko PO i po zebraniu doświadczeń z całego sezonu zdecydować, czy można to zrobić również z RL.
2. Usuniąć wymogu zatwierdzania PO i RL, ale wprowadzić obowiązek jego konsultacji ze wskazanym członkiem Komisji, Sędzią, wskazanym Komisarzem Zawodów itp. - w każdym razie kimś, kto się fachowo pochyli nad tekstem.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2014, 15:41 wysłana przez Wojtuś »

Marek_BIAŁY

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 17
 • Liked: 0
Odp: Zgłaszanie wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 25, 2014, 04:52 »
Wniosek o zmianę zapisów dotyczących ograniczenia maksymalnej ilości zawodników w jednej klasie rozgrywania zawodów:

Regulamin:
I. System Rozgrywania Zawodów Szybowcowych i Kwalifikowania Zawodników

Punkt:
3.1. Zasady ogólne.
 
3.1.1. Maksymalna ilość zawodników w zawodach stacjonarnych.

a) Organizator określa maksymalną liczbę zawodników w całych zawodach (sumarycznie we
wszystkich klasach).
b) Przy określaniu maksymalnej liczby zawodników w całych zawodach Organizator kieruje się
przede wszystkim względami bezpieczeństwa, mając na uwadze operacyjną pojemność lotniska,
stopień trudności wynikający z jego położenia, ukształtowania terenu i istotnych przeszkód topograficznych.
Partycypowanie w maksymalnej liczbie zawodników przez uczestników poszczególnych klas nie będzie sztywno
ustalane, jednak należy uznać priorytet klas zawodów rangi mistrzowskiej.

Wpływ na inne zapisy w danym regulaminie i innych regulaminach sportowych:
Może wystąpić potrzeba zmian w punkcie 3.1.2. Wymagania wyszkoleniowe.
oraz 3.2. Zasady kwalifikowania do SMP i KZS

Uzasadnienie:
Nawiązując do realiów krajowych (potencjalna liczba uczestników zawodów stacjonarnych)
jak i doświadczeń zagranicznych (Słowacja - Nitra, Prievidza) wyrażam potrzebę zniesienia
bariery maksymalnie 50 uczestników zawodów w jednej klasie.

Przegląd liczby uczestników w zawodach rangi mistrzostw Polski daje w rezultacie
informację o maksymalnej liczbie zawodników (+/- 60) w czasie zawodów w Przylepie
i Lesznie.

Ani względy organizacyjne (pojemność lotniska, liczba holówek) ani bezpieczeństwa
(niebezpieczne sytuacje z powodu zagęszczenia ruchu nadlotniskowego i na trasie)
nie przemawiały wówczas za potrzebą sztucznego ograniczania liczby zawodników.

Prawdopodobnie z powodu zderzenia dwóch szybowców w Lesznie, w wyniku czego
śmierć poniósł nasz kolega - Kamil KOCHMAN, Komisja Szybowcowa dostrzegła
potrzebę narzucenia jakiegoś ograniczenia (ale dlaczego dotyczącego liczby uczestników?!).

Pojawiła się więc bariera 50 uczestników zawodów w jednej klasie.
Zapożyczona wprost z Aneksu A do Kodeksu Sportowego FAI,
opatrzona nieco naciąganym tłumaczeniami:
- tak ustaliła FAI,
- nie można "rozdymać" liczby uczestników, gdyż trzeba sprawnie umieszczać każą klasę w powietrzu,
- nie trzeba organizować dużej ilości holówek
- tak jest bezpieczniej, itd.

Zaowocowało to absurdalnymi decyzjami organizatorów, tworzących na siłę dodatkowe klasy
rozgrywania zawodów, w których uczestniczyło po kilku zawodników, często o wysokich kwalifikacjach.
Zaowocowało też zniechęceniem zawodników, gdyż udział w zawodach jest planowany z dużym
wyprzedzeniem, a niemal do końca nie ma się pewności udziału w wybranej imprezie - tak działa
sztywny limit, który nie dopuszcza oczywistego faktu, że nie wszyscy ze zgłoszonych przyjadą,
a wielu niepewnych zawczasu zrezygnuje - i tak powstają niewykorzystane miejsca na listach
startowych oraz frustracja odrzuconych w ostatniej chwili, bo jednak wszyscy z 50 przyjechali...

Na koniec jeszcze raz nawiążę do tragicznego wypadku naszego Kolegi.
Nie pamiętam ogólnej liczby uczestników tych SMPc w Lesznie, ale
nie można uzasadniać zaistniałej sytuacji nadmierną liczbą zawodników
w powietrzu! W przestrzeni, w której doszło do zderzenia szybowców,
znajdowało się raptem 3 maszyny: dwie na jednej wysokości i jedna
wysoko nad nimi... Nie przypominam sobie, aby w trakcie rozgrywania
zawodów zgłaszano jakieś inne zbliżenia niebezpieczne, czy narzekano
na tłok w powietrzu.
Jeżeli Komisja Szybowcowa chciała podjąć po tych zawodach jakieś
rozsądne działania, to powinna, moim zdaniem, ogłosić wtedy
"Narodowy Wieloletni Plan Wyposażania Szybowców we FLARM".

Taki rozłożony na lata program dochodzenia do posiadania FLARMu
jako obowiązkowego wyposażenia szybowców zawodniczych
(lub szerzej - wszystkich) zaowocowałby istotnym podniesieniem
poziomu bezpieczeństwa latania i nie naraził wielu pilotów
na konieczność dokonywania szybkich i kosztownych zakupów.

Jeżeli impulsem do stworzenia tego irytującego i krzywdzącego
ograniczenia było wydarzenie w Lesznie, to przyjęte rozwiązanie
było błędne: ograniczenie liczby uczestników nic by tu nie dało.
A posiadanie FLARMu przez oba uszkodzone szybowce - tak!

Jeżeli nie wszystko jasno opisałem, to jestem do dyspozycji.
Marek BIAŁY

danczo

 • Reforma AP
 • Użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 74
 • Liked: 30
  • Aeroklub Ziemi Jarosławskiej
Odp: Zgłaszanie wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 25, 2014, 18:01 »
Wnioskuję o zmianę kosmetyczną, ale proponowałbym, żeby najniższe rangą zawody ponownie nazywały się "Krajowe Zawody Szybowcowe", a obecne KZSy można nazwać przykładowo Pucharem Polski (i może nawet takowy wręczać co roku zwycięzcy rankingu krajowego)....

Urzędniki od których pozyskujemy pieniądze na start naszych juniorów przychylniej postrzegają sprawę, jak we wniosku piszemy KRAJOWE Zawody Szybowcowe, a nie jakieś Regionalne...

Pozdrawiam,
Damian

MarekS

 • Eksperci KS
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1 431
 • Liked: 285
 • W pilotażu aerodynamika to podstawa (Mad Max)
Odp: Zgłaszanie wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 26, 2014, 13:33 »
Wnioskuję o zmianę kosmetyczną, ale proponowałbym, żeby najniższe rangą zawody ponownie nazywały się "Krajowe Zawody Szybowcowe", a obecne KZSy można nazwać przykładowo Pucharem Polski (i może nawet takowy wręczać co roku zwycięzcy rankingu krajowego)....

Urzędniki od których pozyskujemy pieniądze na start naszych juniorów przychylniej postrzegają sprawę, jak we wniosku piszemy KRAJOWE Zawody Szybowcowe, a nie jakieś Regionalne...

Pozdrawiam,
Damian

Poniżej przytoczę propozycję Trenera Dankowskiego:

Proponuje pozostawić nazwe KZS zamiast RZS. RZS nie będą zawodami regionalnymi i nazwa nie pasuje. natomiast Super KZS czy KZS z obecnej propozycji proponuje przemianować na Międzynarodowe Zawody Szybowcowe. W Polsce brakuje takich zawodów, gdzie pojawią się zawodnicy zagraniczni co powinno wpłynąć na poprawe konkurencyjności i rangi
MS

Marian

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 182
 • Liked: 69
  • Galeria Mariana
Odp: Zgłaszanie wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 26, 2014, 14:56 »
Uważam obie propozycje za zasadne. Faktycznie - "Regionalne" nie pasują do zawodów, na które zjeżdżają piloci z drugiego końca kraju...

MarekS

 • Eksperci KS
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1 431
 • Liked: 285
 • W pilotażu aerodynamika to podstawa (Mad Max)
Odp: Zgłaszanie wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 26, 2014, 16:42 »
Wszystko pięknie, tylko na bieżący sezon zostały już zatwierdzone niektóre Pisma Organizatorów, regulaminy sportowe i kalendarz zawodów. Z nazwami, które poprzednia KS uzgodniła ze środowiskiem na jesieni zeszłego roku.
Jeśli teraz dojdziemy do wniosku, że nazwy zawodów powinny być jednak inne to zmiany będą mogły być wprowadzone na przyszły sezon.
MS

danczo

 • Reforma AP
 • Użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 74
 • Liked: 30
  • Aeroklub Ziemi Jarosławskiej
Odp: Zgłaszanie wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 26, 2014, 17:05 »
Dla mnie to oczywiste, że zasad w trakcie gry się nie zmienia i zmiana nazwy jest możliwa wyłącznie od przyszłego roku. Szkoda, że nie widziałem poprzednich konsultacji, to od razu wyraziłbym swoje zdanie na ten temat.

JasiuJ

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 39
 • Liked: 20
Odp: Zgłaszanie wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 27, 2014, 10:25 »
Zgodzę się tutaj z Damianem, dla przykładu na mojej uczelni przy wnioskowaniu o stypendium rektora, KZS nie są brane w ogóle pod uwagę, natomiast Puchar Polski jest już punktowany bardzo wysoko. Teoretycznie mamy już Puchar Polski - SZPP, którego wyniki są akceptowane. Ale na uczestnictwo w Pucharze Polski środków już nie sposób pozyskać.

Wojtuś

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 196
 • Liked: 35
Odp: Zgłaszanie wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 27, 2014, 11:13 »
Jeśli chodzi o Puchar, to nazwa do czegoś zobowiązuje. Byłbym za tym, żeby nasz ranking pilotów nazwać dodatkowo Pucharem Polski. Wtedy wszystkie zawody mogłyby się legitymować dopiskiem "zawody w ramach Pucharu Polski".

VARIOM

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 42
 • Liked: 5
Odp: Zgłaszanie wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 02, 2014, 00:15 »
Witam

proponuje usunąć z regulaminu -  System Rozgrywania Zawodów Szybowcowych
i Kwalifikowania Zawodników punkt wymagający od zawodnika uzyskania minimum w LR 800 pkt w poprzednim sezonie

3.2. Zasady kwalifikowania do SMP i KZS (nie dotyczy SMPJ, SMPK, MPwWS).
3.2.1. W SMP i KZS mogą startować:
a) zdobywcy Medali w dotychczasowych SMP,
b) zwycięzcy CZS i SzPP z poprzedniego sezonu,
c) piloci którzy na LR z ostatniego sezonu uzyskali nie mniej niż 800 punktów,
d) piloci posiadający Licencję Sportową wydaną przez zagraniczny NAC, którzy uzyskali nie
mniej niż 750 punktów w IGC Ranking List z dnia 01 marca roku rozgrywania zawodów
(zaakceptowanej i opublikowanej przez Komisję Szybowcową).

Pozdrawiam

ZM

 

MarekS

 • Eksperci KS
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1 431
 • Liked: 285
 • W pilotażu aerodynamika to podstawa (Mad Max)
Odp: Zgłaszanie wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 06, 2014, 10:41 »
Witam

proponuje usunąć z regulaminu -  System Rozgrywania Zawodów Szybowcowych
i Kwalifikowania Zawodników punkt wymagający od zawodnika uzyskania minimum w LR 800 pkt w poprzednim sezonie

3.2. Zasady kwalifikowania do SMP i KZS (nie dotyczy SMPJ, SMPK, MPwWS).
3.2.1. W SMP i KZS mogą startować:
a) zdobywcy Medali w dotychczasowych SMP,
b) zwycięzcy CZS i SzPP z poprzedniego sezonu,
c) piloci którzy na LR z ostatniego sezonu uzyskali nie mniej niż 800 punktów,
d) piloci posiadający Licencję Sportową wydaną przez zagraniczny NAC, którzy uzyskali nie
mniej niż 750 punktów w IGC Ranking List z dnia 01 marca roku rozgrywania zawodów
(zaakceptowanej i opublikowanej przez Komisję Szybowcową).

Pozdrawiam

ZM

Zbyszek,
Czy mógłbyś uzasadnić dlaczego?
MS

MirekMatkowski

 • Członkowie Komisji Szybowcowej
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Liked: 39
Odp: Zgłaszanie wniosków - propozycji zmian w regulaminach sportowych
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 08, 2014, 20:38 »
Mareku B., pozwol ze w tym wyjatkowym wypadku sie z Toba nie zgodze i absolutnie jestem przeciwko  "zniesieniu bariery max. 50 uczestników zawodów w jednej klasie"
Jak pamietasz bylo nas (przed zawodami) 62 i mala przyjemnoscia jest krazyc w jednym kominie na jednej wysokosci z 50oma innymi a do podobnych sytuacji dochodzilo.
IGC/FAI cos sobie myslala jak ustalila to ograniczenie.
Wiecej zawodnikow nie oznacza takze ze bedzie lepszy poziom mistrzostw.

Jako kompromis moglbym sobie wyobrazic rozdzielenie klasy np. na 40 + reszta.
W kazdej konkurencji startuje Podklasa A (pierwszych 40 z klasyfikacji dnia poprzedniego) i B na dwie rozne trasy z odleglymi punktami odlotowymi. Do tego by trzeba oczywiscie dopasowac regulamin.
Taki sposob rozgrywania byl praktykowany i to nawet miedzynarodowo.

Pozdrawiam
MC
(PL)    Safety isn't free
(GER) Freedom isn't free
www.soaring-systems.com