Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Szkolenia Samolotowe w Aeroklubie Nadwiślańskim w 2013 roku!  (Przeczytany 1674 razy)

Kubutek

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 40
  • Liked: 25
    • Strona Aerklubu Nawiślańskiego w Lisich Kątach
Szkolenia samolotowe oferowane przez Aeroklub Nadwiślański obejmują:

- Szkolenie do uzyskania licencji pilota turystycznego PPL(A),

- Szkolenie do uzyskania uprawnienia VFR Noc,

- Szkolenie do uzyskania uprawnienia do holowania szybowców,

- Przeszkolenie na nowy typ samolotu: Cessna 150, Cessna 172, Socata Raylle 235.

PRIVATE PILOT LICENCE PPL(A), czyli szkolenie do uzyskania Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego

Szkolenie do licencji PPL(A) składa się z dwóch zasadniczych etapów - kursu teoretycznego i praktycznego.

KURS TEORETYCZNY zasadniczo obejmuje 100 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

Prawo Lotnicze (14 h)

Ogólna Wiedza o Samolocie (16 h)

Osiągi i Planowanie Lotu (6 h)

Człowiek - Możliwości i Ograniczenia (6 h)

Meteorologia (16 h)

Nawigacja (14 h)

Procedury Operacyjne (6 h)

Zasady Lotu  (16 h)

Łączność ( 4 h)

Ogólne Bezpieczeństwo Lotów (2 h)

Aeroklub Nadwiślański oferuje kursy realizowane w trybie zaocznym, w których czas zajęć na sali wykładowej został skrócony do 56 godzin wykładów. 44 godziny dopełniające kurs do pełnego wymiaru 100 godzin są realizowane jako nauka własna na podstawie udostępnionych przez Aeroklub materiałów.

Aeroklub oferuje również indywidualny tryb kursu teoretycznego w postaci kursu e-learningowego z wykorzystaniem specjalnej platformy intenetowej.

Kurs składa się z 10 modułów. Po  przerobieniu materiału z każdego z nich należy zdać egzaminu (również on-line). Do każdego egzaminu są 2 podejścia, każde następne jest dodatkowo płatne.

Po zaliczeniu wszystkich egzaminów następuje drugi etap kursu - szkolenie stacjonarne na lotnisku w Lisich Kątach. Dla kursu samolotowego trwa ono 5 dni (2 weekendy). Podczas szkolenia stacjonarnego przeprowadzamy m.in. zajęcia statyczne na sprzęcie, omawiamy budowę samolotu oraz zasady przygotowania do lotu.

Istnieje również możliwość zaliczenia części stacjonarnej już w trakcie trwania szkolenia praktycznego.

KURS PRAKTYCZNY

Pełny kurs praktyczny do uzyskania licencji PPL(A) obejmuje 45 godzin nalotu ogólnego z czego 10 godzin to nalot samodzielny. Cały kurs podzielny jest na 3 zasadnicze etapy:

· etap A - Loty po kręgu i do strefy, obejmujący 11 godzin lotu z instruktorem oraz 2 godziny wykonywane są przez ucznia samodzielnie,

· etap B - Nauka podstawowych umiejętności w lotach według wskazań przyrzadów, obejmuje 3 godziny lotu z instruktorem,

· etap C - Nauka lotów nawigacyjnych VFR, podczas którego wymagane jest wykonanie minimalnie 25 lotów o czasie 20 godzin z instruktorem oraz 6 lotów o czasie 5 godzin samodzielnie.

Podane powyżej czasy lotów są wartościami minimalnymi, które w ralezności od postępów ucznia mogą być zwiększone przez instruktora prowadzącego.

W przypadku licencjonowanych pilotów szybowcowych wymaganie uzyskania nalotu ogólnego 45 godzin może być zmniejszone o 10 % nalotu dowódczego na szybowcach, z zastrzeżeniem, iż liczba godzin do wylatania podczas szkolenia samolotowego musi wynosić minimalnie 35 godzin (w tym 10 godzin nalotu samodzielnego).

Po odbyciu szkolenia praktycznego oraz zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną kandydat otrzymuje licencję pilota samolotowego turystycznego, uprawaniającą go do wykonywnia nieusługowych lotów jako dowódca na samolotach jednosilnikowych w warunkach VFR (lotów z widocznością).

VFR NOC, czyli uprawnienie do wykonywania lotów nocnych VFR

Szkolenie VFR Noc przeznaczone jest dla osób posiadających już licencję PPL(A) lub uczniów-pilotów, którzy zakończyli już szkolenie do licencji PPL(A), jednak jeszcze jej nie posiadają. Szkolenie to składa się z dwóch etapów:

·        etap I - obejmuje 5 godzin lotów po kręgu i do strefy oraz lot zapoznawczy po trasie w nocy. Po zakończeniu takiego szkolenia można już otrzymać wpis uprawniający do lotów nocnych do licencji,

·        etap II (tzw. aeroklubowy) - obejmuje dodatkowo 5 godzin lotów po trasach w nocy. Zakończenie tego etapu uprawnia szkolącego się do wykonywania samodzielnych lotów nocnych na sprzęcie Aeroklubu.

Szkolenia VFR Noc ze względu na czas zapadania zmroku są realizowane głównie w okresie wiosennym (kwiecień-maj) oraz jesiennym (wrzesień-październik).

HOL, czyli uprawnienie do holowania szybowców

Holowanie szybowców jest uprawnieniem umożliwiającym bezkosztowe zdobycie cennego doświadczenia jako pilot samolotowy. Holowanie szybowców jest bardzo doświadczeniem dającym niezwykle dużo satysfakcji, w sezonie letnim jest również niejednokrotnie ciężką pracą. Wymaga od pilota samolotu holującego przede wszystkim skupienia, podzielności uwagi, umiejętności nie tylko pilotażu samolotowego ale również wiedzy z zakresu szybownictwa, przede wszystkim wykorzystywania noszeń termicznych.

Szkolenie do uzyskania uprawnienia do holowania szybowców może odbyć pilot posiadający licencję PPL(A) oraz:

-    posiadają co najmniej III klasę wyszkolenia szybowcowego. W przypadku, kiedy pilot nie odbywał w czasie szkolenia szybowcowego lotów termicznych (wg zadania A VI) musi przez rozpoczęciem szkolenia odbyć co najmniej 3 takie loty z instruktorem szybowcowym,

-          posiadają co najmniej 30 godzin nalotu dowódczego jako pilot samolotowy,

-        w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wykonali co najmniej 6 lądowań na typie na którym będzie się ono odbywać.

Samo szkolenie obejmuje minmalnie ok. godzinę lotu z instruktorem oraz 40 minut samodzielnie. Po zakończeniu szkolenia do czasu wykonania 50 holi samodzielnych, pilot jest uprawniony do holowania wyłącznie szybowców pilotowanych przez pilotów licencjonowanych lub uczniów-pilotów z instruktorem.

Uprawnienie dotyczy holowania pojedynczego szybowca w dzień. Uprawnienia do „wieloholu” lub holi nocnych podlegają oddzielnemu doszkoleniu.

„LASZOWANIE”, czyli przeszkolenie na nowy typ samolotu

Aeroklub Nadwiślański oferuje możliwość przeszkolenia na nowe typy samolotów, takich jak Cessna 150/172 oraz Socata Raylle 235 C/E. Zgodnie z Programem Szkolenia Samolotowego na Nowy Typ Aeroklubu Polskiego.

Pełne przeszkolenie na nawy typ samolotu obejmuje loty z instruktorem i samodzielne po kręgu i do strefy wraz z symulowanymi sytuacjami niebezpiecznymi o łącznym czasie ok. 1 godz. 30 min.

W przypadku pilotów o dużym doświadczeniu na samolotach o podobnych charakterystykach oraz bieżącej praktyce przeszkolenie na nowy typ odbywa się poprzez odbycie 2 lotów do strefy. W przypadku samolotu Socata Raylle 235C SP-KNF zasada ta dotyczy włącznie instruktorów FI(A).

Dodatkowo w odniesieniu do samolotu Socata Raylle 235C SP-KNF Aeroklub Nadwiślański wprowadził dodatkowe wymagania odnośnie przeszkalania pilotów na ten typ. Do takiego szkolenia w celu mogą być dopuszczeni piloci, którzy:

-          posiadają co najmniej licencję pilota turystycznego PPL(A)

-          posiadają co najmniej 20 godzin nalotu dowódczego na samolotach

lub

-          posiadają typ Socata Raylle 235E

lub

-          posiadają inny typ w układzie tylnego kółka.

Opisane powyżej zasady dotyczą uprawnień do wykonywania lotów na danym typie w dzień. Przeszkolenie do wykonywania lotów nocnych wymaga zrealizowania dodatkowo minimum 5 lotów po kręgu i do strefy w warunkach nocnych.

Wszystkie szkolenia realizowane przez nasz Aeroklub realizowane są w oparciu o Programy Szkoleń Aeroklubu Polskiego, zgodnie z Certyfikatem Organizacji Szkolenia Lotniczego wydanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

[załącznik usunięty przez administratora]
Aeroklub Nadwiślański - Rozpocznij z nami swoją przygodę z lataniem!