Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Co dalej AP?  (Przeczytany 4611 razy)

MarekS

 • Eksperci KS
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1 431
 • Liked: 285
 • W pilotażu aerodynamika to podstawa (Mad Max)
Co dalej AP?
« dnia: Luty 20, 2016, 21:41 »
Wiele osób zapewne zastanawia się jaki jest plan B? Co możemy w obecnej trudnej sytuacji zrobić? A przede wszystkim co zrobić, aby w przyszłości zabezpieczyć się lub zminimalizować skutki ew. przekrętu.

Można i trzeba krytykować, szukać winnych, ale przede wszystkim należy podejść do sprawy konstruktywnie. Poniższa propozycja jest efektem przemyśleń moich i osób związanych z szybownictwem, którzym nie jest obcy los całego Związku jak również przyszłość naszej dyscypliny, zwłaszcza w kontekście finansowania zawodników oraz sprawnego zarządzania całą dyscypliną i jej rozwoju.

Co więc powinniśmy zrobić?

Przede wszystkim zastanowić się nad kierunkiem zmian, formułując głównie założenia.
Zmiany nie mogą wywracać obecnego porządku do góry nogami, a jedynie otworzyć możliwość decydowania przez same kluby czy chcą zrzeszać się na starych zasadach, czy na nowych.
Następnie powołać Komisję Statutową składającą się z przedstawicieli różnych dyscyplin lotniczych skupionych w AP.
Po uzgodnieniu zmian w statucie, albo jeszcze w trakcie, zwołać Nadzwyczajny Kongres Wyborczy, który powinien się odbyć jeszcze przed sezonem (kwiecień/maj).

Niech poniższe propozycje będą punktem wyjścia do dalszych rozważań.

Kierując pracami Komisji Szybowcowej już od samego początku podnosiłem, że Aeroklub Polski reprezentując sporty lotnicze w ramach FAI wziął na siebie szereg obowiązków wynikających przynależności do FAI, ale z tych obowiązków niestety nie wywiązuje się, lub wywiązuje się w stopniu niewystarczającym. Podobnie jeśli chodzi o współpracę z MSiT. Większość obowiązków została zrzucona na trenera oraz Komisję.

Obecnie wszystkie kluczowe decyzje oraz finanse skoncentrowane są w AP. Konstrukcja Związku powoduje dużą bezwładność decyzyjną i organizacyjną, spotęgowaną jeszcze tym, że AP skupia aż 9 dyscyplin, 2 szkoły i 2 spółki (GOBL i Aeropartner) i to przy społecznym 11 osobowym zarządzie.

Naszym zdaniem potrzebny jest kolejny etap decentralizacji Związku, aby żadne zawirowania w "centrali" nie były tak dotkliwe dla poszczególnych klubów oraz dyscyplin jak to ma miejsce obecnie. Decentralizację rozumiemy jako przesunięcie ciężaru decyzyjnego i finansów w dół do poszczególnych dyscyplin. Aby te, które chcą i mają ku temu odpowiednie warunki mogły się organizować w związki sportowe, zatrudniać personel, prowadzić i kontrolować samemu finanse, wydawać licencje, zarządzać swoją dyscypliną. Ale również powoływać własne komisje np. sędziów i komisarzy czy sprzętową lub też przejąć pewne uprawnienia dot. sprzętu od ULC.

W naszym interesie, całego środowiska, jest aby AP przestał być hegemonem, a Kluby uzyskały podmiotowość. Żebyśmy nie byli petentami AP tylko klientami, którzy płacą za określone usługi, je otrzymują i rozliczają. Trzeba odwrócić zasady. Skurczenie się AP do niezbędnego minimum i przekazanie kompetencji i finansów w dół piramidy pomoże osiągnąć ten cel.

Proponowane przez nas zmiany składają się z 3 filarów:

1. Zmiany statutu AP polegająca na wprowadzeniu pojęcia Lotniczego Związku Sportowego, który może uzyskać prawo do wyłącznego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danej dyscyplinie sportu lotniczego w ramach AP oraz uzyskać status Członka Stowarzyszonego FAI w oparciu o Art. 2.5.1.1. statutu FAI. Jeszcze zmniejszenie liczebności władz AP do 3 - 5 z możliwością ich zatrudniania za wynagrodzeniem (decyduje Kongres) zamiast obecnych 11.

2. Statutu Polskiej Federacji Szybowcowej będącej związkiem sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie, który może ubiegać się o status Lotniczego Związku Sportowego. Inne dyscypliny mogłyby powoływać podobne federacje, jeśli tylko byłoby to uzasadnione.

3. Zmiana Regulaminu Szkół w zakresie sposobu zarządzania - przez Polską Federację Szybowcową LZS zamiast przez ZAP. Docelowo szkoły powinny zmienić właściciela z AP na ARy na zasadach, które trzeba doprecyzować.

Dodatkowo, aby zmiany się dokonały konieczna będzie m.in. modyfikacja regulaminów wewnętrznych w zakresie:
- licencjonowania zawodników i klubów (LZS będzie miał prawo do wydawania licencji tak zawodnikom jak i klubom w danej dyscyplinie),
- regulaminu podziału środków z MSiT, w przypadku gdy w danej dyscyplinie funkcjonuje LZS pieniądze z MSiT powinny być kierowane do LZS w danej dyscyplinie w pełnej wysokości bez potrącania 15% na rzecz AP,
- regulaminu Komisji Specjalnościowych, aby funkcje KS przejął dany LZS,
- regulaminu użytkowania sprzętu reprezentacyjnego, sprzętem musi zarządzać LZS itd.

W prostych zdaniach poniżej wyjaśniam co oznacza proponowana reforma:
1. W każdej dyscyplinie może (ale nie musi) powstać Federacja (Lotniczy Związek Sportowy) złożona z mimum 3 klubów. W tych gdzie jest to uzasadnione, celowe i kluby wyrażą taką wolę. Pełna dobrowolność.
2. W jednej dyscyplinie sportu lotniczego może być tylko jedna Federacja mająca status LZS (wyłączności).
3. Kluby mają pełną dowolność zrzeszania się - bezpośrednio w AP lub za "pośrednictwem" Lotniczych Związków Sportowych. Co jest szczególnie istotne w przypadku Aeroklubów Regionalnych prowadzących działalność sportową w wielu dyscyplinach
4. Federacje (będące LZS) przejmują na siebie obowiązki związane z daną dyscypliną m.in. licencjonowanie osób fizycznych i klubów.
5. Klub nie musi należeć do Federacji, aby uzyskać licencję sportową w danej dyscyplinie.
6. Aerokluby zamiast należeć do AP mogą (ale nie muszą) zadeklarować przynależność do Federacji. Członkowie płacą składki do aeroklubów na zasadach przez nie określonych.

W załączeniu 2 projekty:
- projekt zmian statutu AP, kolorem żółtym zaznaczone są zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego;
- projekt statutu Polskiej Federacji Szybowcowej (jako wzorcowy dla innych dyscyplin).

Statut PFS powstał na bazie statutu AP co do głównych zapisów. Wprowadziłem nowy rodzaj członka - wspierającego, głównie dla firm, zakładów usługowych działających w naszej branży. Może być to istotne w przyszłości, gdybyśmy chcieli budować część techniczną i przejąć obowiązki w zakresie sprzętu od ULC.
Do władz dodałem Komisję Sportową, aby odciążyć Zarząd od obowiązków związanych z działalnością sportową i obsługą Kadry. Przejęłaby większość kompetencji obecnej Komisji Szybowcowej, ale byłaby mianowana przez Delegatów a nie Zarząd (lepsza reprezentacja środowiska).

Obydwa dokumenty należy czytać łącznie. Liczę na uwagi oraz merytoryczną dyskusję. Tak, jak wspomniałem niech to będzie nasz wkład w reformę Związku.
MS

A. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
Odp: Co dalej AP?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 21, 2016, 15:35 »
Część 1
Marek pisze:
Można i trzeba krytykować, szukać winnych, ale przede wszystkim należy podejść do sprawy konstruktywnie. Poniższa propozycja jest efektem przemyśleń moich i osób związanych z szybownictwem, którym nie jest obcy los całego Związku jak również przyszłość naszej dyscypliny, zwłaszcza w kontekście finansowania zawodników oraz sprawnego zarządzania całą dyscypliną i jej rozwoju.

Marku, proponowanie zmian organizacyjnych powinniśmy robić przy otwartej przyłbicy czyli pod swoim nazwiskiem. Nie dotyczy to Ciebie ale kolegów o których mówisz.
Uważam że powinni ujawnić swoje nazwiska.
Raz na zawsze powinniśmy skończyć z poufnością, tajnością niech każdy kto coś proponuje chce zmienić zmierzy się z odmiennymi poglądami.
Uważam że jawność do bólu ustrzeże nas przed ….

W sytuacji której jesteśmy należy postawić cele.

Cel 1
Ujednolicenie słownictwa którym operujemy w komunikacji krajowej i międzynarodowej.

Mamy:
sport akrobacja lotnicza
sport modelarstwo lotnicze i kosmiczne
sport balonowy i sterowcowy
sport lotniowy i paralotniowy
sport mikrolotowy
sport samolotowy
sport spadochronowy
sport szybowcowy
sport śmigłowcowy

Dlaczego tak mamy mówić i pisać?

Przepisy: konstytucja, ustawy, rozporządzenia mówią o sporcie.
Dokumenty FAI mówią  w/w sportach,  mistrzostwa świata i kontynentów są rozgrywane w w/w sportach

Używajmy słów polskich:

Związek, stowarzyszenie, osoba prawna, osoba fizyczna, klubu sportowe, klub z dodatkiem nazwy sportu,
działalność sportowa - gdy chcemy uogólnić
rywalizacja jest prowadzona w sporcie ……………….
Tworzymy, zakładamy:    Związek –nazwa sportu jak wyżej
Związek może stać się :  Polskim związkiem – nazwa sportu jak wyże gdy spełni warunki ustawowe.

Nie używajmy słów:
Sport lotniczy bo niema takiego sportu,.
sporty lotnicze,
dyscypliny sportu lotniczego
dziedziny sportu lotniczego

Cel 2
Założenie przez AR, kluby sportowe związków  o nazwie:

Związek akrobacji lotnicza
Związek modelarstwa lotniczego i kosmicznego
Związek balonowy i sterowcowy
Związek lotniowy i paralotniowy
Związek mikrolotowy
Związek samolotowy
Związek spadochronowy
Związek szybowcowy
Związek śmigłowcowy

Założenie w/w związków można realizować już od zaraz. Potrzebne są trzy osoby prawne.
To będzie sprawdzian naszej woli zmian.

Cel 3
Związki wstępują do Polskiego Związku  Sportowego Aeroklub Polski.

Cel 4
Z Aeroklubu Polskiego występują wszystkie AR, Kluby i inne osoby prawne – pozostają tylko Związki

Cel 5 realizowany jednocześnie z celem od 1 do 4
Określanie zadań w/w związków.

Cel 6 realizowany jednocześnie z celem od 1 do 5
Opracowanie statutów przez ludzi uprawiających w/w sportyA. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
Odp: Co dalej AP?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 21, 2016, 16:14 »
Poniżej link do statutu federaci paralotniowej można wykorzystać.

http://pfp.waw.pl/wp-content/uploads/2015/07/StatutPFP-tekst-jednolity-po-zmianach-2015.pdf

MarekS

 • Eksperci KS
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1 431
 • Liked: 285
 • W pilotażu aerodynamika to podstawa (Mad Max)
Odp: Co dalej AP?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 21, 2016, 16:51 »
Dziękuję za uwagi. Odpowiadam, jak umiem zaczynając od zagadnień najłatwiejszych:

Nie używajmy słów:
Sport lotniczy bo niema takiego sportu,.
sporty lotnicze,
dyscypliny sportu lotniczego
dziedziny sportu lotniczego
Zgadza się. Określenie "sport lotniczy" jest sztuczne. Nie było takiego sportu, dopóki nie wymyślili go prawnicy w nowym statucie AP  :D. Podejrzewam, że termin ten powstał z doraźnej potrzeby zapewnienia zgodności zapisów statutu z obowiązującą ustawą o sporcie, która stanowi:
§12 pkt. 4. Polski związek sportowy działa w jednym sporcie....

Nie chcę wchodzić w dywagacje, czy zmieniając termin na "sporty lotnicze" Aeroklub Polski nadal mógłby być Polskim Związkiem Sportowym. To zadanie dla prawników.

Marku, proponowanie zmian organizacyjnych powinniśmy robić przy otwartej przyłbicy czyli pod swoim nazwiskiem. Nie dotyczy to Ciebie ale kolegów o których mówisz.
Uważam że powinni ujawnić swoje nazwiska.
Raz na zawsze powinniśmy skończyć z poufnością, tajnością niech każdy kto coś proponuje chce zmienić zmierzy się z odmiennymi poglądami.
Uważam że jawność do bólu ustrzeże nas przed ….
Nie do końca rozumiem co chciałeś przekazać. Czy chciałbyś, abym wymienił wszystkie osoby z nazwiska i imienia, z którymi rozmawiałem bezpośrednio lub telefonicznie czy przez Skype n/t zmian w Związku w ciągu ostatnich tygodni, od czasu ujawnienia afery? Dyskutujemy również w grupie na FB, której uczestnikami na chwilę obecną jest 75 osób. Czy te nazwiska również chcesz poznać?
Ja jestem autorem pierwszego projektu "reformy", następnie po konsultacjach zebrałem różne pomysły, sugestie ze środowiska i opublikowałem w obecnej formie. Tak to działa.


Cel 1
Ujednolicenie słownictwa którym operujemy w komunikacji krajowej i międzynarodowej.

Mamy:
sport akrobacja lotnicza
sport modelarstwo lotnicze i kosmiczne
sport balonowy i sterowcowy
.......
Zgadza się. Wezmę to pod uwagę w kolejnej wersji.


Cel 2
Założenie przez AR, kluby sportowe związków  o nazwie:

Związek akrobacji lotnicza
Związek modelarstwa lotniczego i kosmicznego
Związek balonowy i sterowcowy
.........
Założenie w/w związków można realizować już od zaraz. Potrzebne są trzy osoby prawne.
To będzie sprawdzian naszej woli zmian.
Nie wydaje mi się, aby obecnie wszystkie dyscypliny chciały lub były w stanie działać w oddzielnych federacjach lub związkach sportowych. Dodatkowo istnieją kluby, w których trudno jest określić która dyscyplina jest dominująca. W takich przypadkach klub może chcieć należeć do AP. Uważam, że tę decyzję powinniśmy pozostawić klubom i ich członkom.

Naszym celem powinno być otwarcie furtki, dopuszczenie możliwości "usamodzielnienia się" dyscyplin. Natomiast pozostawić klubom dowolność decydowania do którego związku chcą przynależeć. Klub może np. przynależeć do AP i tam płacić składkę, ale zakupić licencję sportową klubu np. w Federacji Szybowcowej. I odwrotnie - klub będzie mógł przynależeć do Federacji Szybowcowej, ale w innych dyscyplinach wykupić licencję sportową w AP lub odpowiednim związku sportowym.

To samo dotyczy w konsekwencji Celu 3 i 4, które określiłeś.
MS

przemek łośko

 • Reforma AP
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 289
 • Liked: 113
Odp: Co dalej AP?
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2016, 19:08 »
Moi drodzy,

żeby to się udało i miało wieloletni sens, czas na nasz zjazd. Nie wielki Kongres, ale zjazd szybowników, taki jaki ma miejsce co roku na Żarze.

Nie trzeba byłoby tego zjazdu specjalnie wywoływać, gdybyśmy byli przed zjazdem na Żarze, ale chyba nie warto czekać przez rok?

Wiem, trochę to niewygoda, trochę poza planami zawodowymi, codziennymi i sercowymi, są także obawy, że inspiracje i motywy są kto wie, czy całkiem czyste ("Co oni chca ugrać?" "Do Zarządu chcą!") - ale właśnie na takim spotkaniu możemy przedyskutować w sposób otwarty (niekiedy zapewne także nadmiernie emocjonalny) sporne wizje i pomysły. A także przyjać realny plan działania umożliwiający uzdrowienie  Aeroklubu Polskiego. Jeśli do uzdrowienia potrzebne są zmiany personalne, to należy je przeprowadzić, ale nie jest to cel sam w sobie.

Marek już powiedział, że nie kandyduje do Zarządu. Ja też mam inna motywację i nie zamierzam kandydować do jakichkolwiek władz AP. Może uda nam się jednak znaleźć kandydatów (nie oznacza to, że będziemy wybierać na naszym zjeździe Zarząd AP, a potem go forsować - nie tak działa demokracja), którzy przeprowadzą głębokie zmiany w Aeroklubie Polskim w interesie wszystkich pilotów, zarówno sportowych jak i rekreacyjnych. Może dokonamy zawiązania Polskiej Federacji Szybowcowej?

Sądzę, że wyczerpuje się już dynamika wirtualnej dyskusji. Dlatego proponuję przekuć nasze rozmowy na działanie. Życie jest za krótkie, żeby tylko gadać.

A. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
Odp: Co dalej AP?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 22, 2016, 14:03 »
Marek pisze.
Czy chciałbyś, abym wymienił wszystkie osoby z nazwiska i imienia, z którymi rozmawiałem bezpośrednio lub telefonicznie czy przez Skype n/t zmian w Związku w ciągu ostatnich tygodni, od czasu ujawnienia afery? Dyskutujemy również w grupie na FB, której uczestnikami na chwilę obecną jest 75 osób. Czy te nazwiska również chcesz poznać?


Marku chciałbym poznać nazwiska i przynależność klubową ludzi którzy poparli przedstawiony przez Ciebie program połowicznego reformowania AP.Marek pisze
Nie wydaje mi się, aby obecnie wszystkie dyscypliny chciały lub były w stanie działać w oddzielnych federacjach lub związkach sportowych. Dodatkowo istnieją kluby, w których trudno jest określić która dyscyplina jest dominująca. W takich przypadkach klub może chcieć należeć do AP. Uważam, że tę decyzję powinniśmy pozostawić klubom i ich członkom
.

Marku to są twoje przypuszczenia. Trochę więcej wiary w ludzi. Mamy utworzyć  struktury dopasowane do aktualnych przepisów: konstytucji ,ustaw, rozporządzeń.
To podstawa istnienia naszych sportów.
Musimy dostosować struktury po to żeby jak inne sporty móc korzystać z pieniędzy na różnych poziomach władz państwowych i samorządowych.
Jako przykład na poziomie samorządu wojewódzkiego w woj. pomorskim co pięć lat są  robione plany rozwoju i finansowania sportu w województwie. W tym uczestniczą wojewódzkie związki sportowe. Czy my w tym uczestniczymy?  Nie. A dlaczego? Bo nie mamy struktury jak inni.
Czy kluby będą w stanie utrzymywać dwie struktury? Pytanie …

 

Marek pisze.
Naszym celem powinno być otwarcie furtki, dopuszczenie możliwości "usamodzielnienia się" dyscyplin. Natomiast pozostawić klubom dowolność decydowania do którego związku chcą przynależeć. Klub może np. przynależeć do AP i tam płacić składkę, ale zakupić licencję sportową klubu np. w Federacji Szybowcowej. I odwrotnie - klub będzie mógł przynależeć do Federacji Szybowcowej, ale w innych dyscyplinach wykupić licencję sportową w AP lub odpowiednim związku sportowym.


Naszym celem mysi być dostosowanie się do struktury sportowej w Polsce.
Kluby same wybiorą co będą uważały za potrzebna dla swojego działania.
Należy zlikwidować PZS w nieistniejącym sporcie. Co nie znaczy że likwidujemy  AP jako związku nowo powstałych polskich związków sportowych. Tym Sposobem mamy łączność z FAI.
Cele dodatkowe:
Maksymalne obniżenie kosztów powstałej nowej  struktury.
Zwielokrotnienie działań w pozyskiwaniu funduszy z struktur państwowych  i samorządowych.
Zwielokrotnienie ilości osób zaangażowanych w działalność powstałych związków.
Zlikwidowanie poufności i tajności.
Doprowadzenie do jawności działań powstałych Polskich Związków Sportowych.
Odbiurokratyzowanie uprawiania sporu. Nie ma przymusu prawnego w licencjonowaniu klubów i sportowców – to sposób na wyciąganie kasy.
Ustalamy na poziomie PZS wspólnie cele do osiągnięcia i wspólnie jej finansujemy.

Marku grozi nam zaprzestanie finansowania bo dostarczyliśmy do MSiT nie aktualne papiery z KRS.
Od 150 dni AP nie ma TJO.
Grozi nam zaprzestanie finansowania bo jesteśmy związkiem w nie istniejącym sporcie.
Nie mamy wyboru musimy się dostosować.

MarekS

 • Eksperci KS
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1 431
 • Liked: 285
 • W pilotażu aerodynamika to podstawa (Mad Max)
Odp: Co dalej AP?
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 22, 2016, 14:18 »
Andrzeju,

Nie zbierałem (jeszcze) list poparcia, ale może powinienem zacząć to robić  ;)

A tak poważnie, to dla mnie bardziej istotna jest treść, jaką ktoś prezentuje niż to kim ta osoba jest.

Co do meritum, może sprawniej by było, żebyśmy pracowali na konkretnych dokumentach. Mam na myśli głównie statut AP i przykładowy statut związku sportowego.

Czy mógłbyś zatem przesłać propozycję konkretnych zapisów, które odzwierciedlają Twoje stanowisko?
Nie twierdzę, że Twoja koncepcja jest zła, tylko jest wiele pytań, niewiadomych, które być może wyjaśnią się jak zobaczę konkrety.

Na przykład co zrobić z klubami, w których nie ma dyscypliny dominującej, w których uprawia się wiele dyscyplin? Do którego związku byś ich włączył? I na jakiej zasadzie? Czy do wszystkich? Co z opłatami członkowskimi w PZS? I tak dalej...
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2016, 14:25 wysłana przez MarekS »
MS

Marek J

 • Reforma AP
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 373
 • Liked: 297
 • Try not! Do or do not! There is no try!
  • KSS Jeżów Sudecki
Odp: Co dalej AP?
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 22, 2016, 23:53 »
"Musimy dostosować struktury po to żeby jak inne sporty móc korzystać z pieniędzy na różnych poziomach władz państwowych i samorządowych."
"Naszym celem mysi być dostosowanie się do struktury sportowej w Polsce."

Czyżby ?
Moim celem jest latanie.
Moim celem jest wspieranie ludzi, którzy też chcą latać i chcą robić to w dobrym towarzystwie.
Ma głęboko w d... struktury.
Niczego nie muszę dopasowywać i nie to jest moim celem.

Jeśli zaczniemy robić to na czym naprawdę nam zależy, to "struktury" same powstaną bo życie nie znosi próżni.
Pzdr
MkJ
---
Latajcie!Reszta jest niczym.
Dołącz do Nas---

galeks

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 40
 • Liked: 27
Odp: Co dalej AP?
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 23, 2016, 08:18 »
"Latanie w dobrym towarzystwie" brzmi bardzo dobrze. Kto by nie chciał.
Rzecz w tym, że struktury tworzy się według dających się zdefiniować reguł.
"Dobre towarzystwo", to pojęcie bardzo subiektywne, by nie powiedzieć
"mgławicowe " i nadające się raczej na prywatne podwórka.
Ocena danego towarzystwa w naszym środowisku, często jest tworzona
na konkretne zapotrzebowanie (nie koniecznie na latanie) w działaniach na majątku klubowym - czytaj niczyim, gdzie
jak dotąd nikt , nigdy za żadną , nawet najbardziej oczywistą przewałkę/prywatę nie odpowiadał.
Wszyscy zawsze chcą dobrze, tylko czasem jakoś  nie wychodzi - ot taka nasza polska, lotnicza przypadłość.


pozdrawiam
Aleksander Golinczak