Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Do czego upoważniło środowisko lotnicze prezesa AP Włodzimierza Skalika? cz.2  (Przeczytany 5540 razy)

A. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,6440,1.html

Temat obrad KI Senatu RP:   Informacja na temat sytuacji portów lotniczych.

W dniu 5.04.2016 na posiedzeniu Komisji infrastruktury Senatu RP miał też  wystąpienie:

Prezes Zarządu Aeroklubu Polskiego Włodzimierz Skalik: cz.1

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Bardzo się cieszę, że w imieniu całej naszej społeczności mam szansę przekazać kilka istotnych wiadomości. Chciałbym, korzystając z tej okazji, skoncentrować się na 2 ujęciach… Chciałbym zaprezentować aktualną sytuację, jeżeli chodzi o sieć lotnisk lokalnych, i omówić szansę na przełom, jeżeli chodzi o sieć lotnisk użytku publicznego w Polsce.
Szanowni Państwo, Aeroklub Polski przede wszystkim znany jest ze swojej kluczowej domeny, jaka wynika z faktu, że jest polskim związkiem sportowych. Chciałbym, korzystając z tej okazji, powiedzieć, że jest to najbardziej medalodajny związek sportowy w Polsce z blisko 80 związków sportowych. W ubiegłym roku 89 medali w mistrzostwach świata i Europy Aeroklub Polski zdobył, ponad 20 więcej niż w najlepszym roku w przeszłości. To powód do dumy, ale i do dużej mobilizacji. Ale nie o tym chciałbym mówić.
Aeroklub Polski ma bardzo ważną kompetencję – jest zarządzającym całą siecią lotnisk lokalnych w Polsce. Aeroklub Polski, zgodnie z tą informacją, którą państwu przekazałem, zarządza 32 lotniskami lokalnymi. Większość z nich niestety ma nawierzchnię trawiastą, a tylko 5 dysponuje drogami startowymi o nawierzchni sztucznej. To jest odrębny temat do dyskusji. Teraz bardzo syntetycznie chciałbym przedstawić sytuację sieci lotnisk lokalnych.
To, co jest bardzo ważne, to fakt, iż sieć tychże lotnisk jest bardzo ładnie rozlokowana na całej mapie Polski. Można powiedzieć, że nie ma żadnego zakątku w Polsce, od Suwałk przez Jelenią Górę, Chełm, Zamość, Krosno po Szczecin… Wszędzie są lotniska lokalne, te stanowiące grupę 32, którymi zarządza Aeroklub Polski. Oprócz kwestii szkolenia sportowego, szkolenia lotniczego w wielu dyscyplinach, mamy bardzo przydatną infrastrukturę z punktu widzenia działania państwa. Pozwolę sobie rzucić kilka liczb. Na 9 lotniskach funkcjonują stałe bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, na 2 kolejnych są budowane 2 kolejne bazy. Mówimy o 11 bazach lotnictwa sanitarnego – to lotnictwo korzysta ze wszystkich naszych lotnisk, natomiast na 11 ma swoje bazy. Na 6 lotniskach funkcjonują bazy Straży Granicznej. Oczywiście ta liczba nie jest duża, ale jest tak ze względu na to, że Straż Graniczna z oczywistych powodów funkcjonuje tylko w pewnej strefie naszego kraju.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, iż rośnie zainteresowanie samorządów, na terenie których są nasze lotniska, modernizowaniem tychże. Proces modernizacji aktualnie trwa na 3 lotniskach – najbardziej zaawansowany jest w Białymstoku, a prace prowadzimy także w Kielcach i Gliwicach. Według naszej oceny bardzo duża liczba samorządów jest zainteresowana tym, żeby lotniska lokalne zmodernizować, oczywiście w ramach niskobudżetowych projektów, tak żeby mogły one bardziej przyczyniać się do rozwoju poszczególnych regionów.
Z punktu widzenia systemu obrony państwa nasze lotniska są bardzo przydatne. Najlepsi nasi żołnierze, czyli np. komandosi z Lublińca czy spadochroniarze z Krakowa, trenują stale na naszych lotniskach. Korzystają np. z lotnisk w Częstochowie i w Krakowie.
Ważne jest to – to się wiąże z kwestią, o której będę chciał za chwilę mówić, to znaczy z przyszłością – że wszystkie aeroklubowe lotniska użytku wyłącznego spełniają wszystkie wymagania techniczno-operacyjne, które są określone dla lotnisk użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji. Z punktu widzenia warunków techniczno-eksploatacyjnych te lotniska są gotowe do tego, by być użyteczne publicznie.
Skoro tak jest dobrze, to dlaczego tak jest źle? Cała sieci lotnisk użytku wyłącznego, a takimi zarządza Aeroklub Polski, składa się z 46 lotnisk, z czego 32 są zarządzane przez Aeroklub Polski. Wszystkie te lotniska są użytku wyłącznego. Co to oznacza? To oznacza, że każdy użytkownik, który chciałby z tego lotniska skorzystać – czy będzie chodzić o samolot prywatny, państwowy, służb państwowych czy ratowniczych – musi każdorazowo uprzednio uzyskać zgodę. To jest sytuacja bardzo uciążliwa dla użytkowników, jak również dla nas jako zarządzających. Stało się tak, że kilka lat temu duża nowelizacja ustawy – Prawo lotnicze dała możliwości uruchomienia sieci lotnisk użytku publicznego jako lotnisk lokalnych, ale w praktyce nie udało się tej operacji wykonać. Dlaczego? Ponieważ żeby lotniska użytku wyłącznego mogły na podstawie obecnie funkcjonujących przepisów stać się lotniskami użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji, czyli, krótko mówiąc, lotniskami użytku publicznego, muszą przejść taką procedurę, jak w przypadku lotnisk zakładanych od podstaw. Co to powoduje? Ta biurokratyczna maszyna hamuje ten proces i na dobrą sprawę lotnisk lokalnych użytku publicznego w tej chwili mamy 3. Popatrzmy, jak to jest u naszych najbliższych sąsiadów: w Niemczech lotnisk lokalnych użytku publicznego mamy 160, w Czechach – 40. A w Polsce wyłącznie 3.

A. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,6440,1.html

Temat obrad KI Senatu RP:   Informacja na temat sytuacji portów lotniczych.

W dniu 5.04.2016 na posiedzeniu Komisji infrastruktury Senatu RP miał też  wystąpienie:


Prezes Zarządu Aeroklubu Polskiego Włodzimierz Skalik:cz.2

Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć, że jesteśmy w szczególnym momencie. Kieruję tutaj podziękowania i swoją uwagę w stronę pana ministra Szmita, ponieważ przychylność, z jaką spotkaliśmy się ze strony rządu, a zwłaszcza ze strony osoby pana ministra, i koncepcja zdjęcia tych biurokratycznych ograniczeń sprawiają, że możemy skokowo doprowadzić do tego, iż te lotniska użytku wyłącznego mogą w ciągu dosłownie paru miesięcy stać się lotniskami użytku publicznego. Jest gotowy projekt, Szanowni Państwo Senatorowie. Obydwie Izby parlamentu mogą się do tego procesu przyczynić z tego względu, że zmiana ta musi być na poziomie ustawowym. Nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły projektu, który już jest opracowany, jest opiniowany w tej chwili przez resort. Mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach Wysoka Komisja, państwo senatorowie zajmiecie się oceną tego projektu. Apeluję o to, by sprawnie pomóc nam dokonać tej skokowej, bardzo dobrej zmiany dla małego i średniego lotnictwa w Polsce. Co osiągniemy w ten sposób? Szanowni Państwo, podróż między Suwałkami a Jelenią Górą, między Szczecinem a Zamościem, między Nowym Targiem a Olsztynem będzie wynosiła nie więcej niż 2 godziny. Dla części osób działających w administracji czy w biznesie jest to bardzo dobry komunikat. Chciałbym powiedzieć, że te lotniska będą mogły być również użytkowane do podróżowania w całym układzie Schengen – będzie można z każdego z tych lotnisk polecieć gdziekolwiek, na każde lotnisko, które jest usytuowane na terenie państw zgodnie z umową Schengen.
Lotniska, które dzisiaj funkcjonują, funkcjonują samodzielnie, nie wymagają żadnych dotacji państwowych. Model, o którym mówimy, czyli model lotnisk użytku publicznego jako lotnisk lokalnych… Chcemy, żeby te lotniska pracowały w modelu niskokosztowym po to, żeby przyczyniały się do rozwoju swoich regionów i nie stanowiły dla nich problemu.
Ostatnie zdanie. Kieruję tutaj swoją uwagę do wszystkich panów senatorów. Szanowny pan rektor, pan senator pamięta, że w poprzedniej kadencji pracował bardzo przydatny parlamentarny zespół do spraw lotnictwa. Apeluję, apeluję do panów senatorów, byście zastanowili się i zdecydowali się również w tej kadencji… Koniec kadencji to był koniec pracy tego zespołu. Teraz jest nowa kadencja i warto, żeby taki parlamentarny zespół lotnictwa został powołany. Według naszego rozpoznania jest w tej chwili około 10 posłów, którzy są zdecydowani pracować w tym zespole. Zachęcam również was do tego. Cieszmy się dobrą reprezentacją w polskim parlamencie, która zapewni dobre regulacje dla małego i dużego lotnictwa. Dziękuję bardzo.

Czy ktoś zrobił symulacje ile będzie kosztowało utrzymanie lokalnego lotniska publicznego?
Czy ktoś to ogarnia?

m..m

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 185
 • Liked: 109
http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,6440,1.htmlCzy ktoś zrobił symulacje ile będzie kosztowało utrzymanie lokalnego lotniska publicznego?
Czy ktoś to ogarnia?

Chyba Pan niedokładnie zapoznał się z definicją lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji.
Chodzi o lotnisko dla którego nie wymaga się powoływania służb ochrony, osłony ratowniczo-gaśniczej, planu  działania w sytuacji zagrożenia i środków na jego realizację, stałych służb ruchu lotniczego, koordynacji systemu zarządzania bezpieczeństwem, planu generalnego... i wielu innych wymogów, które stanowią o wysokich kosztach utrzymania portów lotniczych.

Na drugiej szali leży ustawowe zwolnienie takiego lotniska z podatków gruntowych, co obecnie jest zmorą dla kilkudziesięciu lotnisk aeroklubowych. Póki co, tylko od dobrej woli władz lokalnych zależy, czy zarządzającemu - najczęściej lokalnemu aeroklubowi nie przywala się podatków po maksymalnej stawce, ale gdyby tylko jakiemuś burmistrzowi zaświtał pomysł przejęcia terenów pod jakąś inwestycję to ma w ręku doskonałe narzędzie.

Wiem, bo mój aeroklub w ten właśnie sposób stracił lotnisko. W 1996 roku przywalono mu podatek za trzy lata wstecz, w kwocie 2,1 mln złotych (po denominacji) i na własnym lotnisku staliśmy się z dnia na dzień nieproszonym gościem.

Pozdrawiam
M..M
Pozdrawiam
Michał Grzelak

szymon. s

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 79
 • Liked: 44
Ależ piękny krasomówca z Prezesa, chwali się - ale może poprośmy wprost bezpośrednio rząd a pośrednio samorządy o zwolnienie z podatków od gruntów jeśli chodzi o lotniska aeroklubowe, zamknijmy Aero Partner a przeróbkę lotnisk trawiastych na te z płytą i na których będą mogły siadać inne samoloty (tam gdzie to potrzebne) wraz z szybowcami, paralotniami itd. sfinansujmy z innych źródeł.  Z jakich ? Czekam na sugestie ZAP, gdyż bardzo dziwny jest fakt płacenia spółce córce AP (czyli związkowi) za usługi których wykonanie powinno wynikać samo z siebie z zapisów statutowych. Mamy osoby pełniące funkcje zarządcze (kluczowe funkcje) społecznie oraz spółki córki związku gdzie praca już nie jest wykonywana społecznie. Ciekawe...
« Ostatnia zmiana: Maj 29, 2016, 00:00 wysłana przez szymon. s »

Świerzy

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 25
 • Liked: 3
sposób znasz, tylko "sugestie" należy opracować, dawaj na Prezesa, wtedy masz mój głos ;D

Żółw

 • Członkowie SKN i SKJN
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 559
 • Liked: 238
 • Obojętność jest gorsza od nienawiści. Wyklucza wsz
Cytuj
Wiem, bo mój aeroklub w ten właśnie sposób stracił lotnisko. W 1996 roku przywalono mu podatek za trzy lata wstecz, w kwocie 2,1 mln złotych (po denominacji) i na własnym lotnisku staliśmy się z dnia na dzień nieproszonym gościem.

Pozdrawiam
M..M

A teraz w Łodzi ograniczono w "trosce o bezpieczeństwo" pas do startów z traw tak że przy wschodnich wiatrach w ogóle nie można startować.

Nie dość że dopłacamy jako podatnicy do tego cyrku pod tytułem "Port Lotniczy im Władysława Reymonta" jako obywatele kupę kasy to de facto zlikwidowano właśnie szkolenie szybowcowe a więc w perspektywie paru lat szybownictwo w Łodzi.
Pozdrawiam
Żółw

przemek łośko

 • Reforma AP
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 289
 • Liked: 113
Ta wiadomość dotarła do mnie wczoraj, od szybowników z Łodzi. Przyjechali do Leszna, żeby pomagać przy zawodach i polatać w AL.

Jestem w Lesznie czwarty dzień. Nie widać tu żadnej nieomal aktywności CSS. Nie można porównywać CSS i GSS. To dwa różne przypadki, diametralnie różna kondycja organizacyjna i finansowa. To, co łączy te przypadki to zarządzający majątkiem.

Panowie z ZAP - stan, do którego doprowadziliście CSS swoimi idiotycznymi decyzjami i debilnym "zdalnym zarządzaniem" w normalnej mowie nazywa się ruiną.

Uważam, że powinniście zostać wyrzuceni z Rady Szkoły CSS i dostać dożywotni zakaz wstępu do CSS.

A. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
http://www.gazetacz.com.pl/artykul.php?idm=518&id=13264

Zdaniem Włodzimierza Skalika na spełnienie zamierzeń potrzebne jest około 20 mln zł. W jego opinii nie jest to kwota wygórowana. – Na modernizację lotniska w Łodzi samorząd przeznaczył pół miliarda złotych. My planujemy utworzenie lotniska nisko kosztowego, na potrzeby lotnictwa mniejszego. Nie zamierzamy konkurować z niedalekimi Pyrzowicami – mówi prezes Skalik.
Za powstaniem lotniska w Rudnikach przemawiają atuty tego terenu: położenie w pobliżu dużej aglomeracji oraz świetna infrastruktura komunikacyjna, czyli droga krajowa DK-1 i kolej. – Nawet Pyrzowice nie mają takich walorów – zauważa Włodzimierz Skalik.
Kolejna szansa na prosperitę zamiaru to dynamiczny rozwój ruchu lotniczego na świecie, co również odnotowuje się na lądowisku w Rudnikach. – Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z lądowiska w celach biznesowych. Ruch jest zmienny, ale często bardzo intensywny. Są okresy kiedy jest około dwustu lądowań, w tym blisko 50. spoza naszego regionu – mówi Skalik.
Co istotne, uruchomienie lotniska w Rudnikach kreatywnie przełoży się na rozkwit regionu częstochowskiego, choćby poprzez utworzenie wokół niego strefy przemysłowej. – Napływ firm to nowe miejsca pracy. Powstałby ośrodki szkolenia, centrum logistyczne, centrum serwisowe. Rozwinie się ruch turystyczny – wylicza Włodzimierz Skalik.
Pomysłowi sprzyja również nowelizacja prawa lotniczego. Wprowadza ono dwie nowe kategorie lotnisk użytku publicznego, tym samym dając asumpt do tworzenia w Polsce sieci mniejszych lotnisk, również usługą typu Ertaxi, bardzo powszechną na zachodzie Europy i świecie. Według prognoz w Polsce niebawem około stu lądowisk przekształci się w lotniska publicznego użytku, co całkowicie przeobrazi mapę aeroplanową. Warto bowiem zaznaczyć, że w naszym kraju obecnie jest tylko 11 portów lotniczych, w Niemczech natomiast funkcjonują 502 lotniska, w Anglii – 390, a w USA – 19,5 tysiąca.
Aeroklub Częstochowski opracował już koncepcję powstania lotniska. By projekt ruszył potrzebna jest przychylność i wsparcie samorządów oraz właścicieli (obok Aeroklubu Częstochowskiego, który jest właścicielem 7 hektarów, są nimi Agencja Mienia Wojskowego i prywatny przedsiębiorca Barbara Stoch z Zakopanego) i pomiotów skupiających przedsiębiorców. Włodzimierz Skalik podkreślił zainteresowanie i pomoc samorządu województwa śląskiego.
Władze Częstochowy na pomysł patrzą z dystansem. Wiceprezydent Częstochowy Mirosław Soborak zgadza się, że lotnisko byłoby jednym z ważnych elementów rozwoju naszego subregionu, podkreśla jednak, że na dzisiaj miasto jest obserwatorem. – Lotnisko jest poza granicami Częstochowy, złożona jest też struktura własności tego terenu. Ale przyglądamy się, przysłu(brzydkie słowo)emy i na pewno odniesiemy się do pomysłu. Jeśli idea pozwoli na rozwój przemysłowy, to będziemy ją wspierać, ale na tyle na ile pozwolą nam prawo i środki, którymi dysponujemy – mówi wiceprezydent.
Obecny na spotkaniu były senator i wojewoda częstochowski Grzegorz Lipowski przypomniał, że były już dwa podejścia do utworzenia lotniska w Rudnikach. Przychylnie do pomysłu odniósł się Wojciech Gizicki, pełnomocnik Barbary Stoch. – Moim zdaniem ta trzecia próba będzie skuteczna. Właściciel jest zainteresowany, więc róbmy to razem na zasadach biznesu. I mówmy: nasze lotnisko, niech ono już będzie nasze – stwierdził Gizicki. Argumenty Włodzimierza Skalika przekonały uczestników narady. Wszyscy zgodnie przytaknęli, że obecna próba powinna być ostatnia i udana.

Wydanie nr 23 (1063) z 2012-06-14

Piotr Ligwiński

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 32
 • Liked: 37
Panie Andrzeju bardzo Panu dziękuję, że przedstawił Pan problem lądowiska w Rudnikach szerszemu gremium lotniczemu w Polsce. Co ważne, zaznaczył Pan, że w Rudnikach są ludzie z inicjatywą, którzy wiedzą co trzeba zrobić aby ich lotnisko wpisało się w lotniczą mapę lotnisk w Polsce, aby służyło społeczeństwu, a nie tylko aeroklubowi. Ważne jest to, że ci ludzie, społecznicy walczą o to by proces przekształceń był jak najniższy, aby w Rudnikach funkcjonowało lotnisko a nie lądowisko. Jednakże proszę sprawdzić kto jest obecnym właścicielem terenu.

A. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
Panie Piotrze proszę o wyjaśnienie tego zdania:
Ważne jest to, że ci ludzie, społecznicy walczą o to by proces przekształceń był jak najniższy,

Jeżeli chodzi o właścicieli:
Aeroklub Częstochowski 38 ha kupione od AMW za 100.000,-zł jeżeli nie prawda to proszę o poprawienie
Prywatna firma ca. 230 ha
W sumie teren lotniska podzielono na ca 400 działek.

Historia nabycia terenu lotniska :
Odpowiedzi udzielił Minister Obrony Narodowej:
„(...) W dniu 2. września 2004 r. Agencja Mienia Wojskowego i Andrzej S. zawiązali Spółkę Bosacka Development Partners sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 15.351.000 zł. Wspólnik Andrzej S. objął 500 udziałów o łącznej wartości 50 tys. zł za wkład pieniężny, Agencja Mienia Wojskowego objęła 53.010 udziałów o łącznej wartości nominalnej 15.301.000 zł. Za wkład niepieniężny, w postaci prawa własności nieruchomości „Bosacka” położonej w Krakowie (…) oraz nieruchomości w Rudnikach gmina Rędziny k. Częstochowy, która została przewłaszczona na rzecz Spółki aktem notarialnym 21. grudnia 2004 r. Wniesienie przez Agencję Mienia Wojskowego nieruchomości aportem na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki było zgodne z obowiązującymi Agencję przepisami w tym zakresie.
W dniu 21. grudnia 2004 r. Agencja Mienia Wojskowego sprzedała część udziałów Andrzejowi S. Po sprzedaży, Agencja posiadała 31.010 udziałów, tj. 20,20 proc. udziałów w kapitale zakładowym Spółki, Andrzej S. posiadał 122.500 udziałów, tj. 79,80 proc. udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
W dniu 28. czerwca 2007 r. aktem notarialnym Spółka przeniosła własność nieruchomości w Rudnikach, gmina Rędziny k. Częstochowy na rzecz Andrzeja S.
W latach 2006-2010 Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła śledztwo dotyczące nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2003 – 2006 przez przedstawicieli Agencji Mienia Wojskowego w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, powierzonym Agencji celem wykonywania praw własności i innych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa, poprzez nieprawidłowe i samodzielne zbywanie udziałów i akcji przez Agencję w Spółkach prawa handlowego, nabytych w zamian za wniesione aporty do tych Spółek w postaci nieruchomości Skarbu Państwa z pominięciem Ministra Skarbu Państwa i procedur ustaw o restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, tj. przestępstwo z art. 231 kk.
W dniu 30. grudnia 2010 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej postanowiła umorzyć ww. śledztwo, nie znajdując znamion przestępstwa określonych w art. 231 kk. i stwierdzając, że przedstawiciele Agencji Mienia Wojskowego w zakresie zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego po dacie 15. stycznia 2003 r., nabytych za mienie Skarbu Państwa, nie przekroczyli swoich uprawnień.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła zarzut byłemu Prezesowi Agencji Mienia Wojskowego o przestępstwo z art. 296 kk., dotyczące sprzedaży udziałów posiadanych przez Agencję w Spółce Bosacka Development Partners sp. z o.o. na rzecz Wspólnika Andrzeja S. z odroczonym terminem płatności, bez naliczenia z tego tytułu oprocentowania, którego wartości winna wynosić 628.261,64 zł.”
Renata R. Kluczna

Jeżeli coś jest inaczej to proszę o poprawienie.

Na koniec opinia  z dnia: 17 kwietnia 2015

Zacznijmy od końca - dlaczego nie siedzą w pierdlu ludzie z Agencji, ministerstw, prokuratury... Jeśli nie będą siedzieć sprawcy przekrętów na wielka skalę majątku Skarbu państwa i samorządów gminnych - to przestańmy, jak idioci, pytać o to samo od blisko 20 lat.---- W sprawie odpowiedzi lokalnych politpikusiów na pytanie redakcji o "lotnisko" - mam nadzieję pytanie-prowokację - po raz kolejny pytam, kto pokarał nasze miasto takimi kolesiami. Wybitny poziom skretynienia lokalnej podklasy politycznej jest główną barierą rozwojową naszego miasta.--- Dlaczego te nieuki nie pytają ekspertów, a pitolą jak potrzaskani o sprawach, o których nie mają bladego pojęcia? - panie Krawczyk niechże nie przekracza pan kolejnych progów swej niekompetencji---"– Ci, którzy twierdzą, że małe lotniska mogą oprzeć się o cargo nie rozumieją jego specyfiki – mówi ekspert. Wylicza, że 60 proc. towarowych przewozów lotniczych odbywa się w samolotach pasażerskich i to nie w tanich liniach. Ponadto, to muszą być samoloty szerokokadłubowe. Jak podsumowuje, cargo w Polsce jest nie dla wszystkich, ale dla dwóch, trzech portów lotniczych"---- lepiej milczeć, niż pleść dyrdymały-----Co ten Gmitruk tu robi, niechże bajki w przedszkolu dzieciom opowiada - o smoku latającym-----Panie Gawroński mówią, że na naukę nigdy nie jest za późno, w pana wypadku niestety, sądząc po wypowiedziach publicznych - jest.----- Panie Świerczyński - nie nawijaj pan "o małym transporcie towarowym" - bo wiewiórki w parku ze śmiechu pozdychają. Gadać gładko o niczym... czyżby to był kres pańskich możliwości intelektualnych jako radnego?------ Ten pos Giżyński jak zawsze - posuwa gadkę szmatkę, byle co, o byle czym, od kilkunastu lat- bez skutku, nawet obśmiać tego nie ma się ochoty.-----Pan Szewiński nie ma, wbrew zapowiedziom redakcji, nic do powiedzenia w sprawie lotniska---- wysłał/złożył oświadczenie, ależ się napocił… i otrzymał od kumpla z PO, ministra MON odpowiedź, która zawiera jedynie powtórzenie znanych od lat, zainteresowanym sprawą, faktów oraz obraz ślamazarności prokuratury. Kompletna kpina i robienie wiochy.----Jedynie pan Domagała postawił sprawę jasno ośmieszając pozostałych picerów, którzy zapomnieli, że mamy 2015 rok i wciskanie ciemnoty nie uchodzi.


http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=347598


« Ostatnia zmiana: Maj 31, 2016, 22:29 wysłana przez A. Rydzyński »

szymon. s

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 79
 • Liked: 44
http://www.fly4free.pl/nowe-lotnisko-koszt-19-mln-zl/

Czy ktoś posiada wiedzę w temacie i nie wie przypadkiem czy spółka Aero Partner będzie przy tej inwestycji oferować swoją pomocną dłoń ?

Oby inwestycja nie odbiła się rykoszetem w szybownictwo w tamtych rejonach a dla samorządu / miasta nie zakończyła jak miało to miejsce w przypadku słynnych aquaparków :  http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/samorzady-wydaja-bo-stac-je-na-dotacje-unijne/

Za gliwickich szybowników trzymam kciuki by latanie nie spotykało się z problemami a zamiast tego wręcz rozwijało.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2016, 00:00 wysłana przez szymon. s »

mdoskocz

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 54
 • Liked: 11
Dziwne gdyby Aero Partner nie był związany z tym, co się dzieje na lotnisku, którym zarządza AP. Tu nie trzeba wielkich zabiegów myślowych.

Zastanawia mnie podejście do ludzi, którym coś się chce i coś robią - zawsze są obrzucani błotem. Teraz masz pretensje, że Miasto (a konkretnie samorządowa spółka obracająca pieniędzmi, które mi na razie ciężko sobie wyobrazić) dopina 8-10 letni proces analizy zasadności modernizacji lotniska i decyduje się na budowę podstawowej infrastruktury. Podobnie w Białymstoku. Ale jeżeli do tematu rękę przykłada Aero Partner, to kilku stałych wielbicieli od razu widzi spisek i zamach na wolność i demokrację. Nie wiem z czego to wynika, jeżeli z niechęci do mnie - napiszcie wprost.

Na razie mam 2 propozycje:
1. Skoro Aero Partner jest takim tworem do wyciągania kasy za nie robienie niczego, to obiecuję, że następne ogłoszenie o rekrutacji wyślę bezpośrednio tu na forum. Podzielimy się tymi łupami.
2. Publicznie nie wypada, ale gdybyśmy się kiedyś spotkali, to dam Ci pewną maść. Maść na ból... Przyda się.

pozdrawiam
MD

szymon. s

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 79
 • Liked: 44
Panie Doskoczu muszę niestety zejść na Pana poziom - maść Pan może kupić sobie sam i wie Pan już do czego. 

Widzę Pana uzasadnioną nadwrażliwość w tematach AP - Aero Partner.

Zamach na demokrację ? Spisek ?  - Musi Pan kupić jeszcze drugą maść - ta będzie już na wyższe partie ciała - wyżej niż szyja.

Powie Pan zaraz że środowisko jest roszczeniowe wobec AP oraz Aero Partner ? Zamiast obrzucać ludzi błotem - przypomni Pan może do czego została powołana spółka Aero Partner (jako spółka przy AP) oraz przypomni Pan może także statutowe cele AP ?

Skoro Prezes AP oraz Aero Partner dbają z uwagą o rozwój lotniczej mapy Polski to mam pytanie dlaczego nie z taką starannością i pieczołowitością wobec wszystkich lądowisk i lotnisk z których korzystają członkowie zwyczajni AP ?

Póki co to widzę że macie Panowie ciepłe posady a przekształcanie lotnisk to wasze zaplanowane odpłatne hobby na przyszłe lata. Ponoć w planach jest nowy oddział GOBLL - czy Aero Partner także planuje nowe oddziały ? Kto będzie w nich zatrudniany - sami swoi ?

szymon. s

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 79
 • Liked: 44
I jeszcze parę słów.

Kto z AP brał udział przy nowelizacji Ustawy Prawo Lotnicze w 2012 roku, kto reprezentował w tych pracach nasze środowisko oraz nasze interesy? Jakie przesłanki były za poniższą zmianą w ustawie?

Cytuje: "W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy „Prawo lotnicze”, doszło do zmiany wymagań, jakie muszą spełniać podmioty sprawujące funkcje zarządzających lotniskami. Przede wszystkim wprowadzono przepis, który pozwala na zarządzanie lotniskami użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji wyłącznie określonym grupom podmiotów, w tym spółkom kapitałowym z siedzibą na terytorium RP. Aeroklub Polski jako stowarzyszenie nie spełniał powyższego warunku. Dlatego jako organizacja posiadająca obecnie największą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania lotniskami, Zarząd AP powołał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Aero Partner Sp. z o.o., która 11 grudnia 2012 roku została zarejestrowana." - nowelizacja wykluczyła tym samym AP jako zarządzającego lotniskami z ograniczoną certyfikacją i stworzyła miejsce dla nowego pośrednika pomiędzy użytkownikami lotnisk ubiegającymi się o certyfikację a ULC - czytaj Aero Partner.

Jednocześnie Ustawa Prawo Lotnicze (Art. 55. 1) dopuszcza zakładanie lotnisk przez stowarzyszenia, którego przedmiotem działalności jest działalność lotnicza.   Zabawne przepisy.

Wszystkie ważne decyzje w kwestii certyfikacji lotnisk podejmuje Prezes ULC. Pieniądze na modernizację mają wydawać samorządy (podatnicy), proces przekształceń zamiast być wykonywany na poziomie AP nieodpłatnie jest wykonywany przez Aero Partner (tak naprawdę przez AP) odpłatnie, a lotniskami nie zarządza wtedy już AP tylko spółka składająca się z paru Panów.

Jak by na to nie patrzeć, resztę można sobie dopowiedzieć samemu.