Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Konsultacje w Pile 15.06.2013.  (Przeczytany 2253 razy)

A. Rydzyński

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 303
  • Liked: 73
Konsultacje w Pile 15.06.2013.
« dnia: Czerwiec 18, 2013, 14:50 »
W dniu 15.06 2013 w Pile odbyło się spotkanie z Włodzimierzem  Skalikiem  prezesem AP
 Na którym omawiano:

1.Nowy statut AP który był w trybie roboczym przejrzany w MSiT .
2.Uchwałę przekształcenia  AP w związek i AR w stowarzyszenia.
3.Uchwałę statutową.
4.Uchwałę składkową.

Spotkanie było zaplanowane na 2 godziny.

Na początku  prezes Skalik przypomniał kiedy uchwalono ustawę o sporcie i powiedział  że nikt nie pytał stowarzyszenia AP czy chce przekształcić się  z podmiotu o uprawnieniach polskiego związku sportowego w polski związek sportowy.
http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/124/243/Projekt_z_dnia_5_marca_2009_r.html
Na powyższej stronie internetowej jest na 6 pozycji pismo do partnerów społecznych w sprawie konsultacji ustawy o sporcie . AP jest wymienione na poz. 1. Był czas na pilnowanie spraw AP gdy uchwalano ustawę o sporcie.   ZAP w którym też był W. Skalik tej sprawy nie pilnował.
Prezes omówił ustawę o sporcie – artykuły które dają delegacje do prac dostosowujących naszą strukturę do przepisów ustawy.

Wspomniał że ustawodawca rozważa powrót do stanu prawnego poprzedniego. Jest to ciekawa informacja ale czy prawdziwa?
Sejmowa komisja KF,SiT nie pracuje nad nowelizacją ustawy o sporcie.
Przypomniał że naszym organem nadzoru jest \MSiT które zatwierdza zmiany statutu w drodze decyzji administracyjnej.

Następnym punktem  było omówienie statutu  ale prezes przesunął ten punkt na koniec zebrania i rozpoczął omawianie uchwał które powinny zostać podjęte WZDAP.

Pierwsza uchwała  wytycza proces przeobrażania AP w związek co wydaje się być proste do zrealizowania gdyż ustawa robi to wprost w zapisie.
Ważniejszą sprawa i bardziej pogmatwaną  jest przekształcenie AR w stowarzyszenie. Prezes wyraził opinie że ten proces może przebiec w większości AR w miarę bezproblemowo ale gdyby powstały problemy to AR będą miały wsparcie prawne ze strony AP. ZAP opracuje statut wzorcowy- gotowca dla AR które zarejestrują go w swoich sądach rejestrowych.
Wyraziłem opinie  żeby przygotować się do alternatywnego procesu przeobrażenia AR w stowarzyszenia  w drodze powołania aeroklubu bis zgodnie z droga proponowana dr. Kasprzyka wiele lat temu lub droga przeniesienia zorganizowanego przedsiębiorstwa do nowego stowarzyszenia.
Odniosłem wrażenia że zabezpieczenie przeobrażeń AR w stowarzyszenie  jest przygotowywane jednowariantowo według koncepcji  prezes.
Zebrani zadawali pytania czy KRS –y nie stworzą nam problemów z rejestracja statutów.

Drugą uchwałą jest uchwała składkowa która powołuje do życia jednorazową składkę oddłużeniową płacona przez AR w wysokości 360 zł na jednego członka w formie jednorazowej wpłaty lub w formie 36 rat miesięcznych po 10zł. Prezes poinformowała że dług wynosi 1,8 mln złotych.  Zebrani pytali dlaczego dług nie jest spłacany z dotychczasowych składek i czy jest możliwość ściągania składki od członków którzy przestaną być członkami stowarzyszenia AP. Prezes wyjaśnił że dług przyrastał w ostatnich trzech latach w sposób nie kontrolowany i nie zależny od obecnego ZAP gdyż ujawniały się przeróżne należności o których ZAP nie miał wiedzy. Płacenie składki oddłużeniowej będzie zobowiązaniem AR  do AP.
Wyraziłem opinie że jest to nie cała prawda gdyż długi GOBLL-u są generowane na bieżąco przez ostatnie  trzy lata.
Ten problem należy już rozwiązać żeby nie był obciążeniem  dla członków związku.
Zgłosiłem propozycje wyłączenia z tych płatności AR które powstały po powstaniu długu związanego z budową obiektów w  Aeroklubie Warmińsko Mazurskim za prezesa Karpińskiego który z tego powodu została odwołany. Prezes stwierdził że to jest nie możliwe gdyż dług powstał za prezesa Makuli czyli w roku 2009.  Prezes Czempiński gdy odchodził przekazał prezesowi Makuli nie zadłużony AP.
Czy to jest prawda? Tą wypowiedź zostawiłem bez dyskusji.

Druga część uchwały  składkowej dotyczy składek członków związku czyli osób prawnych.
Prezes Skalik zaproponował żeby wynosiły :

             do   25  osób   150 zł  miesięcznie
od   26  do   50   osób  300 zł  miesięcznie
od   51  do 100   osób  600 zł  miesięcznie
od 101  do 200   osób 1200zł  miesięcznie
od 201  do 300  osób  1800zł  miesięcznie
od 301  wzwyż  osób  3000zł  miesięcznie

Nie wyjaśniono czy będą pobierane opłaty za licencje sportowe klubu i zawodników.
Zadałem pytanie ile pieniędzy spodziewa się prezes z składek? W pierwszej wypowiedzi prezes odpowiedział że nie wie. Wyraziłem opinie że powinien planować szacunkowo  minimalny i maksymalny wpływ składki. Odpowiedział ze składka w przeliczeniu na członka AP jest pomniejszona i sumarycznie może wyniesie ca 400 tysięcy złotych rocznie.
Każdy może policzyć ile można żebrać składki.

Od kilku dni przeglądam w  strony pzs i można powiedzieć że opłaty na rzecz pzs są wnoszone pod postacią składki członkowskiej i opłat za licencje.

Są  pzs gdzie  występuje składka roczna od klubu 200 do 400zł. i nieliczne pzs z kominami ca 1500 zł na rok.

Są pzs gdzie nie występuje składka członkowska  a są opłaty za licencje klubu ca 200 do 400zł na rok + opłata licencje od zawodników  od 10 do 60zł i oraz nieliczne pzs z opłatami za licencje na poziomie  ca 1800zł na rok.

Nie przejrzałem wszystkich stron pzs.

Uważam że składki  członkowskie wpłacane do pzs AP w proponowanej przez  ZAP  wysokości  są za wysokie.
Uważam że powiązanie wysokości składki z ilością osób zrzeszonych u członków związku  jest  nie przyjęcia i stanowi poważny błąd organizacyjny.
Uważam że należy upraszczać systemy żeby funkcjonowanie pzs było tanie i nie generowało dodatkowej pracy.

Dlatego proponuje:
Składkę członkowską od klubu 500zł na rok
Opłata za licencje klubu w danym sporcie  200zł na rok
Opłata licencja zawodnika:   dzieci do lat 16 5zł na rok, junior 30 zł na rok,   senior 60zł na rok.

Na zakończenie prezes przedstawił statut  po przez jego przeczytanie gdyż już byliśmy po czasie i spieszył się do Lubinia. Prezes zanotował kilka poprawek nie wnoszących zasadniczych zmian do statutu . Uwagi o zasadniczych zmianach nie był notowane. Nie bo nie.
Na tym spotkanie się skończyło.

Temu statutowi należy się oddzielne omówienie.

Jego przyjecie całkowicie unicestwi prace wielu osób działających na rzecz  poszczególnych sportów lotniczych na poziomie związkowym.
W myśl jego zapisów powstanie kadłubowy zarząd z przeogromnymi uprawnieniami które mogą skutkować następnymi długami.


Szanowni delegaci!
W tym statucie określono że zarząd AP będzie podejmował uchwały tylko w sprawach członkowski.
W tym statucie określono że zarząd będzie zarządzał pzs AP przez podejmowanie decyzji .

Oto kilka definicji:

Uchwała – akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej). Treścią uchwały może być zajęcie stanowiska w określonej sprawie; charakter szczególny mają uchwały indywidualne (zwłaszcza nominacyjne) oraz uchwały ogólne (normatywne, ustalające wykładnię prawa lub wytyczne obowiązujące dla innych organów).

Zarządzenie – akt normatywny, niestanowiący źródła powszechnie obowiązującego prawa, wydany przez organ jednoosobowy, np. Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i ministrów oraz sędziów czy kierowników urzędów centralnych na podstawie ustaw, niemogący stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. Ma charakter najczęściej wewnętrzny i obowiązuje tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu zarządzenie.

Decyzja - postanowienie będące wynikiem dokonania wyboru.

Na zakończenie poruszę nie spotykany fakt prawny który został wprowadzony do statutu AP jak mówi prezes na prośbę osób konsultujących statut.

W paragrafie 11 punkt 3. Zapisano jak poniżej:
Paragraf 11
1.Członkiem zwyczajnym Związku mogą być  Aerokluby Regionalne, kluby sportowe oraz inne osoby  prawne, których statut, umowa, akt założycielski
   albo inny dokument wewnętrzny przewiduje prowadzenie działalności w zakresie sportu lotniczego.

2.Członkami honorowymi są osoby fizyczne, które uzyskały godność członka honorowego Aeroklubu Polskiego, zgodnie z postanowieniami statutu.

3.Osoby fizyczne będące członkami osób prawnych o których mowa w ust. 1 są uważane za stowarzyszone w Związku. Status osoby  stowarzyszonej nie daje prawa głosu stanowiącego na Kongresie Związku.

Osoby fizyczne bez wyrażenia swojej woli uważane są przez  pzs za stowarzyszone - czyli co ? członków?

Po co nam ten zapis. Ułóżmy statut prosty nie dający cwaniakom pola do popisu. Dbajmy o resztki swojego majątku bo za chwilę okaże się że nie mamy majątku na spłatę długów.


Z poważaniem Andrzej RydzyńskiKrzysztof Mazur

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 166
  • Liked: 9
Odp: Konsultacje w Pile 15.06.2013.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 22, 2013, 11:00 »
Wspomniał że ustawodawca rozważa powrót do stanu prawnego poprzedniego. Jest to ciekawa informacja ale czy prawdziwa?
Sejmowa komisja KF,SiT nie pracuje nad nowelizacją ustawy o sporcie.


Panie Andrzeju nie przyzwyczaił się Pan do tego ze obecny Prezes mówi prawdę kiedy się pomyli.

Ja też się dowiadywałem w tej sprawie i powrót do statusu nie jest możliwy, bo poprzedni stan rzeczy monopolu jednego stowarzyszenia był niezgodny z konstytucją, inne organizacje mają też prawo do monopolu i się do władz o to upominają.  Rzecznik Paraw Obywatelskich zna sprawę i czuwa nad ich prawami.

Szkoda czasu na bajki Skalika - wystarczy ze ci co go wybrali w nie wierzą.

Jednak chciałem poruszyć ważna kwestię w projekcie statutu.

Widać, że statut AP nie ma nic wspólnego ze statutem FAI, dalej mamy centralistyczny wszechwładny zarząd chroniący interesu biura przez który będą przechodzić pieniądze z MSiT i zostawać na "obsługę" biura. Poszczególne komisje sportowe są tylko ciałem doradczym.

W 2012 roku Prezes przyczynił się do degradacji Aeroklubu Polskiego z organizacji sportów lotniczych do organizacji sportu lotniczego. Przypomnę wszystkim, że FAI jest międzynarodową federacją kilku sportów lotniczych które to autonomiczne sporty dzielą się na własne dyscypliny.  Mało tego przepisy FAI pozwalają, by poszczególne sporty lotnicze do FAI mogły reprezentować różne organizacje.

Ze statutu FAI.

http://www.bip.aeroklub-polski.com.pl/FAI-Statut-2013-PL-WERSJA-GOTOWA-DO-U%C5%BBYTKU.pdf

"Lotnictwo - Na użytek FAI, działalność lotnicza obejmująca wszystkie sporty lotnicze do 100 kilometrów od powierzchni Ziemi."
"Członek Stowarzyszony FAI -  Krajowa organizacja lub aeroklub, który reprezentuje w FAI tylko jedną gałąź sportów lotniczych lub astronautycznych w swym kraju."
"1.6.1.1. - Część Ogólna Kodeksu Sportowego, zawierająca zasady wspólne wszystkim sportom lotniczym, jest ustanawiana przez Komisję Ogólną Sportów Lotniczych.
"1.6.1.2. - Inne części Kodeksu Sportowego, zawierające przepisy dla konkretnych sportów lotniczych lub grup sportów, są przygotowywane i wdrażane przez właściwe Komisje Sportów Lotniczych. Nie mogą kłócić się z Częścią Ogólną."Chciałem zwrócić uwagę na zapisy ustaw sportowych - była ustawa o sporcie kwalifikowanym: Art. 11. 1. "W danej dyscyplinie sportu może działać tylko jeden polski związek sportowy, chyba że minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, na wniosek polskiego związku sportowego, wyrazi zgodę na działanie polskiego związku sportowego w kilku dyscyplinach sportu. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 2."

Obecna ustawa o sporcie:  "4. Polski związek sportowy działa w jednym sporcie, chyba że minister właściwy do spraw kultury fizycznej wyrazi zgodę na działanie polskiego związku sportowego w więcej niż jednym sporcie."

Jeśli by AP w 2012 roku nie zmieniło statutu ze sportów lotniczych na sport lotniczy to dalej by było uznawane przez MSiT za organizacje kilku sportów lotniczych na mocy zapisu art. 82 ustawy. Obecnie jednak jak pytałem w MSiT to Minister będzie musiał udzielać zgodny na poszczególne sporty jak przyjdzie w przyszłości odkręcać to co obecny Prezes uczynił. Ile więc kasy straciło AP przez Prezesa?

A czemu jest to takie ważne, a bo zmienią się zasady dotowania Aeroklubu Polskiego. Do tej pory AP było finansowane w dziwny sposób i niezbyt poważnie traktowane, skoro ustawa o sporcie kwalifikowanym nie traktowała Aeroklubu Polskiego jako formy prawnej polskiego związku sportowego, ale jako "indywiduum" (nieprofesjonalnego wyjątku w ustawie wraz za PZW i LOK) stowarzyszenia o statusie PZS i nie podlegającego wymogom ustawy. Stąd MSiT dawało AP stosunkowo małe pieniądze i na zasadach niebyt poważnych - macie a dalej se dzielcie jak chcecie.

pismo:
http://www.interactive.art.pl/paralotnie.jpg

Jak się okazuje MSiT nie wiedziało ile środków poszło konkretnie na paralotniarzy i zapytało o to AP:

"Zgodnie z założeniami MSiT, to właściwy polski związek sportowy przedstawia plan merytoryczny szkolenia sportowego oraz dokonuje (z ogólnej puli środków finansowych przekazanych w ramach ww. zadania) wewnętrznego podziału środków na poszczególne grupy szkoleniowe. "

Jeśli by jednak poszczególne sporty lotnicze występowały z osobna do MSiT, to skoro AP było by związkiem kilku sportów lotniczych to Ministerstwo przyznało by znacznie większe środki finansowe niż do tej pory jak sumarycznie AP dostawało. Jednak wiązało by się to z daniem komisjom sportowym autonomii i samodzielności, czego boi się ZAP.

AP jako związek sportów lotniczych miałby także większy prestiż i poważanie niż jak obecnie tylko organizacja jednego sportu lotniczego.

Ciekawe jest też to pismo w kwestii sportów lotniczych, szkoda, że te uwagi nie znalazły odzwierciedlenia w projekcie, a mogły by ozanaczać w przyszłości większe pieniądze dla poszczególnych sportów:

http://pfp.waw.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=8742


Ps.
Aha zapomniał bym - cytat z projektu statutu:  "Aeroklub Polski, organizacja społeczna istniejąca od 1919 roku,"

Uważam (i nie tylko ja) że jest to tzw. kłamstwo komunistyczne głoszone publicznie przez władze AP.

Warto byście to przeczytali i mam nadzieje, że nie dopuścicie do skandalu jaki może być po tym jak takie słowa zakłamujące historie i gloryfikujące czasy komunizmu zostaną umieszczone w statucie AP.

http://www.interactive.art.pl/IPN.PDF

Aeroklub Polski wreszcie jako federacja - aeroklub narodowy powinien się posługiwać prawdziwą historią polskiego lotnictwa uznając też ciemne strony swojej historii.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aeroklub_Polski