Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Chory Aeroklub Polski  (Przeczytany 4898 razy)

A. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
Chory Aeroklub Polski
« dnia: Czerwiec 25, 2013, 11:11 »
Zarząd zaproponował delegatom statut który narazi nas na płacenie większych składek i powstanie kadłubowego Kongresu.

Wprowadzenie paragrafu 28punkt 2:

2. Każdy delegat reprezentujący członka zwyczajnego działającego w formie prawnej stowarzyszenia dysponuje na Kongresie ilością głosów uzależnioną od liczby członków tego stowarzyszenia wg stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się Kongres, w następującej ilości :
1) 1 głos - do 25 członków,
2) 2 głosy – od 26 do 50 członków
3) 3 głosy – od 51 do 100 członków
4) 4 głosy – od 101 do 200 członków
5) 5 głosów – od 201 do 300 członków.
6) 6 głosów – powyżej 300 członków

w powiązaniu z paragrafem 21 punkt1:

1.W Kongresie powinna uczestniczyć taka ilość delegatów, by w pierwszym terminie reprezentowana była co najmniej połowa głosów. W drugim terminie Kongres może skutecznie obradować bez względu na liczbę reprezentowanych głosów.

wprowadza rozwiązanie  które umożliwia kilku delegatom wyposażonym w 6 głosów podejmowania uchwała nawet zmieniających statut AP.

Czy może się zdarzyć że 6 delegatów zatwierdzi nowy statut AP?

Tak po przyjęciu  tego statutu?


Zarząd zaproponował delegatom statut który narazi nas na płacenie większych składek i powstanie kadłubowego Zarządu AP.

Wprowadzenie paragrafu 29 punkt 1:
1.Zarząd Związku składa się z nie mniej niż 9 i nie więcej niż 11 członków - w tym Prezesa Związku - wybranych na Sprawozdawczo – Wyborczym Kongresie Związku.

w powiązaniu  paragrafu 33 punkt 3:
3.Decyzje Zarządu są podejmowane w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności, członka Zarządu prowadzącego posiedzenie.

doprowadza do podejmowania uchwała zarządu przez  3 osoby.

Czy chcemy takie  rzeczywistości?

Warto wysłuchać wystąpienia Bońka na Walnym PZPN a zwłaszcza od 30 do 32 minut gdy mówi o delegatach i głosach.
http://www.pzpn.pl/index.php/Federacja/Aktualnosci/Walne-Zgromadzenie-dobieglo-konca

Szanowni delegaci zastanówcie się dlaczego ZAP z uśmiechem na twarzy zaproponował taki statut.

 

Andrzej Siembida

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 164
 • Liked: 16
Odp: Chory Aeroklub Polski
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 25, 2013, 11:44 »
Zarząd w obecnym składzie będzie funkcjonował najdłużej przez następne kilka miesięcy (do marca 2014), a potem zasadniczo zmieni się jego skład.

Obawy, że obecny Zarząd, który wyprowadził AP z przepaści "na prostą", stwarza narzędzia do tego, żeby kolejny Zarząd to wszystko zaprzepaścił są niepoważne, dziecinnie naiwne - mówiąc bardzo delikatnie. Przekształcenie jest ostatnim dużym punktem z programu wyborczego tego Zarządu. Jeżeli poprzednie (za których realizację niektórzy członkowie ręczyli własnym majątkiem i reputacją biznesową) udało się zrealizować, to apeluję o zaufanie do rozwiązań proponowanych również w temacie przekształcenia.

Oczywiście nie znaczy to, że liczę na bezkrytyczne przyjęcie proponowanych rozwiązań, ale apeluję tylko o to, żeby delegaci w swoich ocenach zważyli fakt że ZAP nad proponowanym procesem przekształcenia pracował bardzo intensywnie przez czas od ostatniego Walnego i wiele problemów zostało już wcześnie zauważonych i w proponowanych rozwiązaniach zaadresowanych.

Celem jest AP jako organizacja sprawna, nowoczesna, ze statutem którego nie trzeba będzie zmieniać "co chwila" dla potrzeb spraw małej wagi. Zarząd musi mieć narzędzia pozwalające zarządzać budżetem, za który odpowiada. A jeżeli będzie to robił nieodpowiedzialnie to rolą Delegatów jest jak najszybsza zmiana tej sytuacji. Raz już się to udało (odwołany został Zarząd generujący milionowe straty roczne), rzecz w tym, żeby nie dopuszczać do tak drastycznych sytuacji w przyszłości, reagować szybciej.

Na koniec jedna uwaga - to, jaki Zarząd będzie na podstawie tego statutu funkcjonował w przyszłości, jest w rękach wszystkich naszych członków (osoby mające odpowiednie kompetencje powinny kandydować) i w rękach delegatów (którzy powinni wybierać mądrze, na podstawie doświadczeń). Jeżeli będziemy wybierać do Władz AP osoby które już w poprzednich latach się skompromitowały (tak jak to miało miejsce chociażby na ostatnim Walnym), to nigdy nie będziemy mieć Organizacji działającej sprawnie i pozwalającej w pełni wykorzystać potencjał w niej drzemiący.

Życzę wszystkim Delegatom dużo spokoju i cierpliwości oraz mądrości w podejmowanych wyborach.

Andrzej Siembida

PS: Nie planuję dyskusji na tym forum w tym temacie, w razie konkretnych merytorycznych pytań zachęcam do kontaktu mailowego.


Zarząd zaproponował delegatom statut który narazi nas na płacenie większych składek i powstanie kadłubowego Kongresu.

Wprowadzenie paragrafu 28punkt 2:

2. Każdy delegat reprezentujący członka zwyczajnego działającego w formie prawnej stowarzyszenia dysponuje na Kongresie ilością głosów uzależnioną od liczby członków tego stowarzyszenia wg stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się Kongres, w następującej ilości :
1) 1 głos - do 25 członków,
2) 2 głosy – od 26 do 50 członków
3) 3 głosy – od 51 do 100 członków
4) 4 głosy – od 101 do 200 członków
5) 5 głosów – od 201 do 300 członków.
6) 6 głosów – powyżej 300 członków

w powiązaniu z paragrafem 21 punkt1:

1.W Kongresie powinna uczestniczyć taka ilość delegatów, by w pierwszym terminie reprezentowana była co najmniej połowa głosów. W drugim terminie Kongres może skutecznie obradować bez względu na liczbę reprezentowanych głosów.

wprowadza rozwiązanie  które umożliwia kilku delegatom wyposażonym w 6 głosów podejmowania uchwała nawet zmieniających statut AP.

Czy może się zdarzyć że 6 delegatów zatwierdzi nowy statut AP?

Tak po przyjęciu  tego statutu?


Zarząd zaproponował delegatom statut który narazi nas na płacenie większych składek i powstanie kadłubowego Zarządu AP.

Wprowadzenie paragrafu 29 punkt 1:
1.Zarząd Związku składa się z nie mniej niż 9 i nie więcej niż 11 członków - w tym Prezesa Związku - wybranych na Sprawozdawczo – Wyborczym Kongresie Związku.

w powiązaniu  paragrafu 33 punkt 3:
3.Decyzje Zarządu są podejmowane w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności, członka Zarządu prowadzącego posiedzenie.

doprowadza do podejmowania uchwała zarządu przez  3 osoby.

Czy chcemy takie  rzeczywistości?

Warto wysłuchać wystąpienia Bońka na Walnym PZPN a zwłaszcza od 30 do 32 minut gdy mówi o delegatach i głosach.
http://www.pzpn.pl/index.php/Federacja/Aktualnosci/Walne-Zgromadzenie-dobieglo-konca

Szanowni delegaci zastanówcie się dlaczego ZAP z uśmiechem na twarzy zaproponował taki statut.

Krzysztof Mazur

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 166
 • Liked: 9
Odp: Chory Aeroklub Polski
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 25, 2013, 12:00 »

1.W Kongresie powinna uczestniczyć taka ilość delegatów, by w pierwszym terminie reprezentowana była co najmniej połowa głosów. W drugim terminie Kongres może skutecznie obradować bez względu na liczbę reprezentowanych głosów.

wprowadza rozwiązanie  które umożliwia kilku delegatom wyposażonym w 6 głosów podejmowania uchwała nawet zmieniających statut AP.

Czy może się zdarzyć że 6 delegatów zatwierdzi nowy statut AP?

Tak po przyjęciu  tego statutu?

Panie Andrzeju to standardowy zapis i zabezpieczeniem jest poniższy zapis. Więc jeśli by doszło do takiej sytuacji której się Pan boi to tylko za wiedzą i bierną zgodą organizacji członków  AP.

§ 25
1.
Zarząd Związku zawiadamia członków Związku o terminie i miejscu Kongresu poprzez wysłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną na co najmniej 45 dni przed datą Kongresu

Krzysztof Mazur

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 166
 • Liked: 9
Odp: Chory Aeroklub Polski
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 25, 2013, 14:55 »
Zarząd w obecnym składzie będzie funkcjonował najdłużej przez następne kilka miesięcy (do marca 2014), a potem zasadniczo zmieni się jego skład.

Obawy, że obecny Zarząd, który wyprowadził AP z przepaści "na prostą", stwarza narzędzia do tego, żeby kolejny Zarząd to wszystko zaprzepaścił są niepoważne, dziecinnie naiwne - mówiąc bardzo delikatnie. Przekształcenie jest ostatnim dużym punktem z programu wyborczego tego Zarządu. Jeżeli poprzednie (za których realizację niektórzy członkowie ręczyli własnym majątkiem i reputacją biznesową) udało się zrealizować, to apeluję o zaufanie do rozwiązań proponowanych również w temacie przekształcenia.
To jest projekt uchwały:

http://www.interactive.art.pl/APregionalne.pdf


Wyjaśniło się, po co tak naprawdę jest zapis statutu AP o członkach stowarzyszonych.
 
Z projektu statutu AP.
 
“3. Osoby fizyczne będące członkami osób prawnych, o których mowa w ust. 1 są uważane za stowarzyszone w Związku.
Status osoby stowarzyszonej nie daje prawa głosu stanowiącego na Kongresie Związku.”
 
Z projektu uchwały:
 
“6. Nakłada się na Aeroklub Regionalny , o którym mowa w ust.4 , obowiązek uiszczenia składki specjalnej na spłatę zadłużenia Aeroklubu Polskiego w wysokości 360 zł na każdego członka
zwyczajnego, członka wspierających i członka stowarzyszonego przyjętego do Aeroklubu Polskiego przyjętego poprzez ten Aeroklub Regionalny i działającego w tym Aeroklubie Regionalnym będących członkami AP na dzień podjęcia niniejszej z obowiązkiem zapłaty tej składki jednorazowo lub w 36 równych ratach miesięcznych po 10 zł.”
 
 
Wątpliwość budzi zwłaszcza zapis który pozwala na to, że polski związek sportowy uchwala statuty dla swoich członków zwyczajnych? 
 
“5. Aeroklub Regionalny będący członkiem zwyczajnym Aeroklubu Polskiego działa na podstawie statutu Aeroklubu Regionalnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego. Zmiana statutu Aeroklubu Regionalnego może zostać dokonana w każdym czasie w trybie przewidzianym w przepisach statutu Aeroklubu Regionalnego.”

A. Rydzyński

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 303
 • Liked: 73
Odp: Chory Aeroklub Polski
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 25, 2013, 15:12 »
Andrzej Siembida napisał:

Celem jest AP jako organizacja sprawna, nowoczesna, ze statutem którego nie trzeba będzie zmieniać "co chwila" dla potrzeb spraw małej wagi. Zarząd musi mieć narzędzia pozwalające zarządzać budżetem, za który odpowiada. A jeżeli będzie to robił nieodpowiedzialnie to rolą Delegatów jest jak najszybsza zmiana tej sytuacji. Raz już się to udało (odwołany został Zarząd generujący milionowe straty roczne), rzecz w tym, żeby nie dopuszczać do tak drastycznych sytuacji w przyszłości, reagować szybciej.

i dlatego dla realizacji tego słusznego postulatu umieściliśmy w nowym statucie AP paragraf 20 punkt 3.:

3.Kongres może być zwołany jako:
1) Zwyczajny Sprawozdawczo - Wyborczy zwoływany raz na cztery lata,
2) Zwyczajny Sprawozdawczy zwoływany raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
3) Nadzwyczajny - zwoływany w trybie wskazanym w § 24, przy czym do kompetencji Kongresu Nadzwyczajnego należy wyłącznie rozstrzyganie spraw, dla
    których rozpatrzenia został zwołany.

paragraf 22 z punktami 1. 2. 5.:

Do kompetencji Kongresu Sprawozdawczo – Wyborczego, który odbywa się nie później niż w ostatnim dniu kadencji władz Związku , należy:
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego.
2. Udzielanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
5. Wybór Prezesa Zarządu Związku, członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej.

oraz paragraf 23 :
Do kompetencji Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu należą - poza rozpatrzeniem sprawozdania
Zarządu Związku z działalności oraz sprawozdania finansowego - sprawy wymienione w § 22 Statutu z wyłączeniem pkt. 1, 2 i 5.

które razem umożliwią  szybsze reagowanie celem  niedopuszczanie do drastycznych sytuacji które zdarzały się w przeszłości.
Krzysztof Mazur

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 166
 • Liked: 9
Odp: Chory Aeroklub Polski
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 25, 2013, 16:46 »

 
Wątpliwość budzi zwłaszcza zapis który pozwala na to, że polski związek sportowy uchwala statuty dla swoich członków zwyczajnych? 
 
“5. Aeroklub Regionalny będący członkiem zwyczajnym Aeroklubu Polskiego działa na podstawie statutu Aeroklubu Regionalnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego. Zmiana statutu Aeroklubu Regionalnego może zostać dokonana w każdym czasie w trybie przewidzianym w przepisach statutu Aeroklubu Regionalnego.”
[/quote]


To powyższe zdanie nie trzym asię kupy z tym poniższym projektem statutu AR

Udalo mi sie wynetowac luke w systemie informacyjnym AP;)


http://www.aeroklub.nowytarg.pl/_pliki/130623-statut-aeroklubu-----w-01,23cad.pdf

Krzysztof Mazur

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 166
 • Liked: 9
Odp: Chory Aeroklub Polski
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 26, 2013, 11:41 »
Zarząd to wszystko zaprzepaścił są niepoważne, dziecinnie naiwne - mówiąc bardzo delikatnie. Przekształcenie jest ostatnim dużym punktem z programu wyborczego tego Zarządu. Jeżeli poprzednie (za których realizację niektórzy członkowie ręczyli własnym majątkiem i reputacją biznesową) udało się zrealizować, to apeluję o zaufanie do rozwiązań proponowanych również w temacie przekształcenia.


Dowiedziałem się co nieco o jak Pan twierdzi o "planowanym" przez AP przekształceniu.  Może delegaci pamiętają, że Skalik jeszcze niedawno zapewniał, że AP przez parę lat nie rusza ze względu na przewlekłość postępowania w MSiT i Sądach. I tu się Skalik z prawnikami których tak sowicie za pieniądze AP opłaca pomylił. Są pewne przecieki i powiada się, że zarząd w pańce próbuje ratować istnienie AP. Na wniosek Ministra Sąd KRS zmienił formę prawną AP ze stowarzyszenia na polski wiązek sportowy i podobno Sąd musiał AP nakazać przedstawić zgodny z prawem statut polskiego związku sportowego, AP się odwołało do Sądu a Sąd KRS to odwołaniu odrzucił. A wiec jeśli na dniach AP nie przedstawi do KRS zgodnego z prawem statutu to AP grozi likwidacja.

Dodam, że Prezes Skalik dalej prowadzi prawną wojnę o nazwę ARP z LAF - co skutkuje, że LAF z kolei wystąpiło do KRS AP i do innych urzędów i patrzy na ręce AP. Od i mamy taką dramatyczną sytuację za sprawą obecnego zarządu i prezesa. Jęśli by AP dokonywało przekształceń w okresie chronionym ustawą to nie było by takiej sytuacji. Ale ten dwu letni czas Zarząd AP zmarnował.

 

Paweł M

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 9
 • Liked: 0
Odp: Chory Aeroklub Polski
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 26, 2013, 21:51 »
Z całym szacunkiem ale nie rozumię juz Pańskiej pisaniny jak nic nie robili to źle teraz coś robią to też źle, myślę że trzeba spojrzeć na to co się zmieniło w AP trochę z dystansu, i bez gloryfikowania gdyby nie ten Zarząd to AP dawno by nie istniało!!! Panie kolego dlaczego odrazu Pan nie mówisz że chodzi tylko o forsę której chciałby Pan też trochę przygarnąć dla LAF a nie dostawać od centrali AP!!

PM

Krzysztof Mazur

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 166
 • Liked: 9
Odp: Chory Aeroklub Polski
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 27, 2013, 17:50 »
Z całym szacunkiem ale nie rozumię juz Pańskiej pisaniny jak nic nie robili to źle teraz coś robią to też źle, myślę że trzeba spojrzeć na to co się zmieniło w AP trochę z dystansu, i bez gloryfikowania gdyby nie ten Zarząd to AP dawno by nie istniało!!! Panie kolego dlaczego odrazu Pan nie mówisz że chodzi tylko o forsę której chciałby Pan też trochę przygarnąć dla LAF a nie dostawać od centrali AP!!

PM

Pomyliły się Panu federacje. Ja jestem paralotniarzem, a paralotniarze mają swoją federacje - http://pfp.waw.pl/

Co do moich motywów - to jak Skalik został prezesem to okazało się, że zmienił on zasady i abym mógł startować w mistrzostwach polski to muszę przynależeć do monopolistycznej komunistycznej organizacji osób fizycznych AP. Ja się okazało po sprawdzeniu i skargach do MSiT i RPO jest to niezgodne z Konstytucją RP i z Ustawą o sporcie. Powiedziałem sobie, że nie pozwolę by jakiś PRLowy generałek z prezesuńciem kumotersko załatwiał przekręty prawne i ustawowe w celu utrzymania komunistycznej organizacji jako wyjątku w sporcie. Mam prawo być członkiem klubu sportowego jaki mi się podoba, a taki klub sportowy ma prawo być członkiem zwyczajnym federacji polskiego związku sportowego. Jestem w tym konsekwentny. Dwa razy nie mogłem już przez obecne AP startować w mistrzostwach polski i tego nie odpuszczę.   

Uważam, że w Polsce tak jak na świecie powinien działać wreszcie aeroklub narodowy sportów lotniczych na zasadach FAI, tak bym jako członek prawdziwego lotniczego klubu sportowego mógł bez łachy i ceregieli i po uczciwych kosztach startować w Mistrzostwach Polski Pucharze Polski i zawodach międzynarodowych FAI.


Co do LAF to jak sprawdziłem oni mają prawnie w papierach jak należy są oddolnie społecznie powstałym związkiem, natomiast AP już od czasu jej utworzenia odgórnie przez komunistyczne władze jest po dziś dzień na lewych papierach. Jestem ciekach co będzie, po tym jak Skalik oddal salwę do LAF lewą amunicją, a tym samym sprowokował LAF do salwy prawdziwą amunicją z solidnie prawnie skonstruowanego działa. Dopiero teraz zaczną wychodzić lewe podstawy prawne AP w konfrontacji z sądami i instytucjami. Ja się domyślam Skalik sprowokował LAF do wystrzału z grubego działa w kierunku braku postawa prawnych do istnienia osobowości prawnych aeroklubów regionalnych. Czy teraz LAF pozwoli na przekształcenie Aeroklubów w stowarzyszenia?

Dla mnie sprawa jest prosta, bo Aeroklub Polski nigdy nie był zgodnie z prawem stowarzyszeniem. Został powołany przez władze komunistyczne bezprawnie jako stowarzyszenie wyższej użyteczności, bo wcześniej nie istniał jako stowarzyszenie, z kolei nieprawnie skorzystał w 1989 r z przekształcenia stowarzyszenia wyższej użyteczności w stowarzyszenie. A wiec AP zgodnie z prawem powinno zostać zlikwidowane, a majątek trafić do skarbu państwa. I uważam, że jak znajdzie się organizacja która zechce w sądzie tego dowieść to wygra sprawę i AP zostanie zlikwidowane, ponieważ nigdy nie powstało oddolnie wolą osób. Ta organizacja sprawę ma już udowodnioną w porządnym rzetelnym śledztwie przez Prokuratorię Skarbu Państwa.

Ale pomówmy o pieniądzach:

http://www.aeroklub.nowytarg.pl/_pliki/130623-uchwala-ws-wysokosci-skladki-czlonkowskiej-w-02,54d53.pdf

Moim zdaniem szykuje się kolejna afera z MSiT i innych urzędach i kolejne interpelacje poselskie. Takie kluby paralotniowe, czy ultralekkie, czy spadochronowe po ok. 50 członków nie prowadzące działalności gospodarczej, gdzie składka członkowska roczna wynosi 50- 100 zł. mają rocznie płacić AP 3000 zł aby dwóch czy trzech ich zawodników mogło startować w Mistrzostwach Polski. To jest paranoja. Ciekaw jestem jak MSiT i inne władze zareagują na to że AP wykorzystuje mu przysługujący monopol państwowy na organizacje Mistrzostw Polski w celu czerpani zysków. Czy MSiT będzie skłonne dalej przyznawać dotacje AP?. Jak władze państwowe i posłowie zareagują na to, że AP daje absurdalne ceny zaporowe oby nie dopuścić klubów sportowych do członkostwa w monopolu AP. To będzie korony argument dla mocnej poselskiej grupy antymonolowej która mocno zabiega o ustawową likwidację w ogóle monopolu czegoś takiego jak polski związek sportowy. Przypomnę wszystkim jeszcze, że przepisy FAI nie dają monopolu na organizacje krajowych mistrzostw, to FAI nie interesuje, a międzynarodowe zawody FAI może zorganizować każdy który spełni warunki FAI.

A teraz to:

http://www.aeroklub.nowytarg.pl/_pliki/130623-uchwala-zmiany-strukturalne-w-02,72e1d.pdf

http://www.aeroklub.nowytarg.pl/_pliki/130623-statut-aeroklubu-----w-01,23cad.pdf

Z  tego co zrozumiałem, to AP uchwala chce powołać do istnienia stowarzyszenia i odgórnie nadać im statut stowarzyszeń, tak by się stały stowarzyszeniami. A potem dopiero mogą sobie już jako stowarzyszenia własny jaki chcą statut powołać. Może to w niektórych sądach KRS przejdzie, oczywiście jeśli tego LAF sprowokowany przez Prezesa nie zaskarży. Zobaczymy. Choć i AP grozi to, że sąd wykreśli wszystkie dotychczasowe terenowe jednostki z osobowościami prawnymi z KRS. Osobowość prawna terenowej jednostki może istnieć tylko na podstawie zapisu ustawy ją powołującej. Takiego zapisu dla formy prawne polskiego związku sportowego nie ma w ustawie o sporcie.

Jednak moim zdaniem stowarzyszenie można powołać tylko i wyłącznie oddolnie wola co najmniej 15 osób fizycznych na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach. W moim przekonaniu najpierw to osoby z aeroklubów regionalnych powinny się zebrać i zawiązać stowarzyszenia, a uchwałą AP powinien przekazać swoje terenowe jednostki organizacyjne z osobowościami prawnymi by się stały terenowymi jednostkami organizacyjnymi poszczególnych aeroklubów regionalnych. Terenowe jednostki organizacyjne nie posiadają członków, są tylko oddziałami stowarzyszenia z prawem do umów cywilnoprawnych jako osoby prawne. Nie znam przepisu który by nie pozwalał jednemu stowarzyszeniu przekazać swój oddział drugiemu stowarzyszeniu. W KRS zmieni się stowarzyszenie które jest właścicielem takiej terenowej jednostki.   
      


Krzysztof Mazur

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 166
 • Liked: 9
Odp: Chory Aeroklub Polski
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 28, 2013, 09:55 »

http://www.aeroklub.nowytarg.pl/_pliki/130623-uchwala-ws-wysokosci-skladki-czlonkowskiej-w-02,54d53.pdf

Moim zdaniem szykuje się kolejna afera z MSiT i innych urzędach i kolejne interpelacje poselskie. Takie kluby paralotniowe, czy ultralekkie, czy spadochronowe po ok. 50 członków nie prowadzące działalności gospodarczej, gdzie składka członkowska roczna wynosi 50- 100 zł. mają rocznie płacić AP 3000 zł aby dwóch czy trzech ich zawodników mogło startować w Mistrzostwach Polski. To jest paranoja. Ciekaw jestem jak MSiT i inne władze zareagują na to że AP wykorzystuje mu przysługujący monopol państwowy na organizacje Mistrzostw Polski w celu czerpani zysków. Czy MSiT będzie skłonne dalej przyznawać dotacje AP?. Jak władze państwowe i posłowie zareagują na to, że AP daje absurdalne ceny zaporowe oby nie dopuścić klubów sportowych do członkostwa w monopolu AP. To będzie korony argument dla mocnej poselskiej grupy antymonolowej która mocno zabiega o ustawową likwidację w ogóle monopolu czegoś takiego jak polski związek sportowy. Przypomnę wszystkim jeszcze, że przepisy FAI nie dają monopolu na organizacje krajowych mistrzostw, to FAI nie interesuje, a międzynarodowe zawody FAI może zorganizować każdy który spełni warunki FAI.


Dodam jeszcze - tak sprawdziłem PZPN.

Czyli AP proponuje wyższe opłaty członkowskie niż dla klubów PZPN:

http://www.mzpnkrakow.pl/media/files/dokumenty/oplaty_MZPN_sezon_2011-2012.pdf

Przypomnę jeszcze, że roczna opłata AP do FAI za jeden ze sportów lotniczych wynosi jakieś 2000 euro, co i tak pokrywa MSiT jak poinformowało we wniosku do zarządu KLiP.