Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Nasza Związkowa spółka z o.o.  (Przeczytany 2285 razy)

A. Rydzyński

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 303
  • Liked: 73
Nasza Związkowa spółka z o.o.
« dnia: Czerwiec 19, 2013, 22:01 »
CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRAJOWY REJESTR SADOWY
Stan na dzień 19.06.2013 godz. 21:10:40
Numer KRS: 0000450276
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym 08.02.2013
Ostatni wpis Numer wpisu 1 Data dokonania wpisu 08.02.2013
Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/5226/13/615
Oznaczenie sadu SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP
3.Firma, pod która spółka działa AERO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarcza z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? NIE

Rubryka 2 Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres ul. ŚWIĘTOKRZYSKA, nr 30, lok. 63, miejsc. WARSZAWA, kod 00-116, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej
4.Adres strony internetowej

Rubryka 3 Oddziały Brak wpisów

Rubryka 4 Informacje o umowie
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki
1 10 GRUDNIA 2012R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ JOANNA ZARSKA - NOWACZYŃSKA REP. A NR 7199/2012

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sadowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki
3.Wspólnik może mieć: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?****
5.Czy obligatoriusze maja prawo do udziałów w zysku? *****

Rubryka 6 Sposób powstania spółki Brak wpisów

Rubryka 7 Dane wspólników
1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma AEROKLUB POLSKI
2.Imiona *****
3.Numer PESEL/REGON 007026161
4.Numer KRS 0000122672
5.Posiadane przez wspólnika udziały 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? TAK

Rubryka 8 Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Brak wpisów

Rubryka 9 Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 10 Nie dotyczy Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu
1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma WŁOSTOWSKI
2.Imiona BOHDAN JAN
3.Numer PESEL/REGON 80
4.Numer KRS ****
5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? NIE
7.Data do jakiej została zawieszona

Rubryka2 Organ nadzoru
1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu
1 1.Nazwisko SZOŁTYSEK
2.Imiona JAROSŁAW
3.Numer PESEL 71
2 1.Nazwisko SKALIK
2.Imiona WŁODZIMIERZ BOGDAN
3.Numer PESEL 59
3 1.Nazwisko LEWCZUK
2.Imiona MICHAŁ
3.Numer PESEL 84

Rubryka 3 Prokurenci Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 Przedmiot działalności
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 52, 23, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY
2 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
3 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
4 68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
5 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6 71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
7 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
8 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
9 74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
10 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJE
11 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
12 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
13 73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
14 73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
15 73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
16 73, 12, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
17 73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
18 77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
19 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
20 77, 21, Z, WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
21 79, 90, C, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
22 82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
                     PROWADZENIE BIURA
23 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJA TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
24 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
25 85, 51, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJEĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
26 85, 52, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
27 85, 59, A, NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
28 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
29 93, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
30 93, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
31 93, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
32 93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Rysiek

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 12
  • Liked: 0
Odp: Nasza Związkowa spółka z o.o.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 20, 2013, 13:53 »
Daj Pan spokój, nie ma co zaczynać tematu, bo to śmiech na sali. Wielka spółka, dyrektor i dwóch pracowników, w tym żadnego specjalisty (w dziedzinie lotnictwa, żeby nie było;) )