Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Wniosek do Komisji Rewizyjnej o spowodowanie wykonania zobowiązania zarządu AP  (Przeczytany 2984 razy)

trzesnk

 • Reforma AP
 • Aktywny użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 161
 • Liked: 135
Szanowny Pan Przewodniczący i Członkowie Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego,

W poprzednią sobotę, 12 marca (podczas spotkania w Lesznie, zorganizowanego przez grupę inicjatywną, która zamierza zwołać kongres wyborczy AP poprzez wniosek 1/3 członków zwyczajnych AP), pan Jacek Musiał, Przewodniczący komisji rewizyjnej AP, poinformował zebranych przedstawicieli z kilkudziesięciu aeroklubów regionalnych, że decyzję o głosowaniu nad wotum zaufania na IV Nadzwyczajnym kongresie AP, prezes AP, Włodzimierz Skalik podjął podczas spotkania komisji rewizyjnej z zarządem AP, w dniu 6 lutego 2016 roku, a więc 21 dni przed kongresem. Ani zarząd, ani komisja rewizyjna nie poinformowała członków zwyczajnych AP, ani delegatów o zmianie porządku obrad. Według oświadczenia pana Musiała, w dniu 6 lutego, zarząd AP złożył na ręce komisji rewizyjnej AP pisemne zobowiązanie do zwołania kongresu wyborczego AP w przypadku nie uzyskania wotum zaufania na IV Nadzwyczajnym Kongresie AP. Przemek Łośko zapytał pana Musiała, czy zdaniem komisji rewizyjnej, wynik głosowania uchwały w czasie Kongresu, wypełnił warunek uzyskania wotum zaufania. Pan Jacek Musiał potwierdził, że jego i komisji rewizyjnej zdaniem (jak rozumiem komisja podjęła decyzję w tej sprawę wspólnie), zarząd uzyskał wotum zaufania w głosowaniu Uchwały nr 1.

Statut Aeroklubu Polskiego zastrzega, że w sprawach personalnych podejmuje się głosowania tajne (par. 26 ust. 3), zasadą jest przyjmowanie szerokiego znaczenia tego zwrotu, gdyż chodzi o zapewnienie zgodności zamiaru z oddanym głosem – co zapewnia właśnie tajność głosowania. Uchwała nr 1 dotyczyła akceptacji i zobowiązania wdrożenia "programu naprawczego", oraz, w drugiej części, udzielenie "wotum zaufania" dla członków zarządu AP. Głosowanie nad uchwałą nr 1 odbyło się w trybie jawnym, choć druga część Uchwały dotyczyła spraw personalnych, bo osób wchodzących w skład zarządu AP. W związku z tym, przynajmniej jeśli chodzi o drugą część Uchwały, została ona głosowana niezgodnie ze statutem AP. W związku z tym jest ona nieważna/niebyła, czyli zarząd nie uzyskał od Kongresu wotum zaufania.


Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. W związku z faktem nieotrzymania wotum zaufania przez zarząd wzywam pana przewodniczącego komisji rewizyjnej AP, całą komisję rewizyjną, jak i każdego członka komisji rewizyjnej z osobna, do spowodowania wykonania zobowiązania zarządu AP do zwołania kongresu wyborczego AP. W związku z niedotrzymaniem rygorów statutu AP podczas głosowania, wykonanie roli powierniczej nałożonej przez zarząd AP na komisji rewizyjnej w dniu 6 lutego, jest jedynym sposobem na wykonanie obowiązków kontrolnych Komisji.

W przypadku wątpliwości, proszę uzyskać opinię prawnika Aeroklubu Polskiego, który zapewne przez nieuwagę nie zauważył nieprawidłowego stosowania statutu AP podczas jawnego głosowania dotyczącego spraw osobowych w drugiej części Uchwały nr 1 podczas IV nadzwyczajnego kongresu AP.


Z poważaniem,

Krzysztof Trześniowski
delegat Aeroklubu Żar na IV Nadzwyczajny Kongres AP.

anrycho

 • Reforma AP
 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 33
 • Liked: 24
W uzupełnieniu wniosku Krzysztofa Trześniowskiego,
dodam, że choć odbyło się głosowanie nad tym, czy głosować jawnie czy nie jawnie, Zarząd uparł się przy swoim stanowisku, a prawnicy Aeroklubu nie zareagowali na jawne pogwałcenie Statutu AP.
całości popieram wniosek!

Andrzej Czop

 • Eksperci KS
 • Zaawansowany użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 441
 • Liked: 202
A w ogóle to KR rozumie rolę. do której została powołana? Bo z okoliczności zwołania nadzwyczajnego kongresu wynika że nie rozumie. Zamiast kontrolować, to układa taktykę z kontrolowanym...

trzesnk

 • Reforma AP
 • Aktywny użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 161
 • Liked: 135
Załączam pismo do komisji rewizyjnej AP, które dzisiaj wczoraj złożyłem w sekretariacie zarządu AP. W większości jest tożsame z wnioskiem, który rozpocząłem ten wątek. Dodałem prośbę o interpretację prawną uznania głosowania za wotum zaufania za ważne, w przypadku odmowy ze strony KRAP. Pismo zarejestrowano pod numerem dziennika 477.

Krzysiek

Lech B

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 14
 • Liked: 14
Dla mnie takie akcje ze zmianą porządku obrad to jest jakiś niewyobrażalny absurd. W którymś wątku padło określenie, że to "taki trick".

Gdzieś słyszałem opowieść o podobnym tricku. Mianowicie, gdzieś na dzikim wschodzie, dwóch z pięciu wspólników pewnej spółki (zdecydowana mniejszość akcji, ale wystarczająca do zwoływania Zgromadzeń Wspólników) zaczęła co rusz zwoływać te zgromadzenia z coraz mniej ważnych powodów. W końcu niewtajemniczeni udziałowcy zmęczyli się i przestali pojawiać się na tych zgromadzeniach, bo nie chcieli już więcej dyskutować kolejnych zmian drzwi z lewych na prawe i odwrotnie. Za którymś razem zastosowany został niniejszy "trick" i w miejsce planowanego głosowania dot. zmiany koloru hali produkcyjnej przegłosowano zmianę właściciela tej hali...

W statucie AP nie znajduję umocowanie tego 'takiego tricka'.
Mało, zgodnie z §25:
- propozycje do porządku obrad zgłasza się najpóźniej na 21 dni przed datą Kongresu pisemnie lub mailowo
- materiały dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Zarząd przesyła Członkom nie później niż 14 dni przed datą Kongresu.

Co do pierwszego myślnika, nie ma chyba wątpliwości - z opisu wynika jednoznacznie co i kiedy się stało.

Natomiast kluczowa jest kwestia - czy ktokolwiek otrzymał na 14 dni przed datą Kongresu projekt "planu naprawczego", który poddano głosowaniu?
Odpowiedź na to pytanie tak naprawdę determinuje ważność przeprowadzonego głosowania w całości.


trzesnk

 • Reforma AP
 • Aktywny użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 161
 • Liked: 135
Informuję, że otrzymałem pismo od przewodniczącego komisji rewizyjnej AP jako odpowiedź na mój wniosek. Patrz załącznik. Niestety nie podał, kiedy zbierze się komisja. Oczywiście zapytam, ale może ktoś wie kiedy jest następne posiedzenie komisji rewizyjnej?

K.