Forum.Szybowce.Com

Gość


Autor Wątek: Pokrywające się częstotliwości stacji lotniskowych  (Przeczytany 1293 razy)

Tadek

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 177
 • Liked: 10
Pokrywające się częstotliwości stacji lotniskowych
« dnia: Marzec 26, 2021, 13:48 »
Po kilku nieproduktywnych rozmowach telefonicznych pozwoliłem sobie złożyć do naszych Przyjaciół w Urzędach następujące pismo :

                                                                                                                Oława     26.03.2021 r.
Tadeusz Górski
pilot szybowcowy
..............

Do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  oraz do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
oraz do Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

1.  Prośba skierowana do Prezesa UKE o wszczęcie z urzędu postępowań administracyjnych w sprawie zmiany częstotliwości wybranych stacji lotniskowych tak, aby wykluczyć istniejące obecnie dublowanie się tych częstotliwości oraz wykluczyć  istniejące obecnie nakładanie się korespondencji różnych lotnisk.
2.  Prośba skierowana do Prezesa ULC o zajęcie merytorycznego stanowiska w sprawie mojego wniosku w oparciu o treść wydanego przez Prezesa ULC Biuletynu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym nr 4 (10) /2019.
3   Prośba skierowana do Prezesa PAŻP o zajęcie merytorycznego stanowiska w sprawie mojego wniosku w oparciu analizę zagrożenia bezpieczeństwa powodowanego nakładaniem się korespondencji różnych lotnisk na tej samej częstotliwości.
Uzasadnienie
   Stacje lotniskowe lotnisk aeroklubów regionalnych mają przydzielone przez Prezesa UKE częstotliwości, przy czym część tych częstotliwości się powtarza, bo zostały przydzielone w okresie, gdy istniało znacznie mniej separowanych kanałów, przy ówczesnej separacji 100kHz. W efekcie, przykładowo, statek powietrzny latający nad lotniskiem EPLU w Lubinie słyszy na częstotliwości 122,405 MHz korespondencję z przynajmniej jeszcze jednego, innego lotniska i swoją korespondencją może zakłócać korespondencję nad innym lotniskiem.
   Znane są wśród pilotów szybowcowych przypadki :
- na komendę „Bocian wyczep się” wyczepił się szybowiec Bocian holowany za samolotem na niskiej wysokości nad innym lotniskiem,
- na komendę „wyczepiony” samolot holujący szybowiec w innym aeroklubie szybkim wywrotem skierował się do lądowania, zostawiając nad sobą zaczepiony na linie szybowiec.
Dane z AIP VFR
RYBNIK RADIO (122.405 MHz)   ok. 286 km do Włocławka i ok. 220 km do Lubina
KRUSZYN RADIO (Włocławek) (122.405 MHz)   ok. 286 km do Rybnika i ok. 240 km do Lubina
LUBIN RADIO (122.405 MHz)  ok. 220 km do Rybnika i ok. 240 km do Włocławka
   Stacje lotniskowe zapewne się nie słyszą i wzajemnie się nie zakłócają, ale korespondencja z powietrza, która nad EPLU czasem jest nadawana z wysokości niemal FL 95, z całą pewnością może zakłócić korespondencję innych lotnisk pracujących na tej samej częstotliwości.
  Proponuję wydanie decyzji o zmianie częstotliwości stacji lotniskowych z dniem 01.01.2022 r.
  Proszę o uwzględnienie Biuletynu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym nr 4 (10) /2019 wydanego przez Prezesa ULC, w którym Prezes ULC zachęca pilotów do unikania zakłócania korespondencji, więc zapewne mój wniosek poprze.
https://www.ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/biuletyny/2019/Biuletyn-ULC-410-v2.pdf
Tadeusz Górski

Tadek

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 177
 • Liked: 10
Odp: Pokrywające się częstotliwości stacji lotniskowych
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 07, 2021, 15:41 »
PREZES
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
DC.WML.515.4.2021.6

Odnosząc się natomiast do kwestii przydziału tych samych nominałów częstotliwości dla
różnych stacji lotniskowych oraz możliwości ich zmiany, informuję, że Prezes UKE, na
uzasadniony wniosek podmiotu, któremu organ wydał pozwolenie radiowe, może dokonać
zmiany tego pozwolenia, ze względu na zmianę częstotliwości.


z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Naczelnik Wydziału
Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej
M O

Prezes UKE wie o istniejącym bezpośrednim zagrożeniu w ruchu lotniczym i odmawia usunięcia tego zagrożenia działaniem "z urzędu".  Trochę to dziwne, bo Prezes UKE ma narzędzia do usunięcia tego zagrożenia  poprzez wznowienie postępowania "z urzędu", ma wiedzę o istniejącym zagrożeniu, ale najwyraźniej czeka na jakiś wypadek.

Art. 7. Kodeksu postępowania administracyjnego
W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży
praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności
niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy,
mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Art. 61. § 1. kpa
Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub
z urzędu.

Art. 147. kpa
Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony.Arek

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 30
 • Liked: 4
Odp: Pokrywające się częstotliwości stacji lotniskowych
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 07, 2021, 22:37 »
Ja nie czekałem na jakieś cudowne uzdrowienie systemu. Napisałem wniosek o zmianę przydzielonej częstotliwości, wraz z uzasadnieniem. Trwało to wszystko dłuższą chwilę, ale przysłali ostatnio decyzję o przydzieleniu nowej częstotliwości.

andrzej

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 609
 • Liked: 86
Odp: Pokrywające się częstotliwości stacji lotniskowych
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 09, 2021, 13:53 »
Tadek- brawo!


Arek- Brawo!
andrzej

Tadek

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 177
 • Liked: 10
Odp: Pokrywające się częstotliwości stacji lotniskowych
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 12, 2021, 19:33 »
W załączeniu pismo PAŻP z zaleceniami dla Dyrektorów lub Prezesów
Aeroklubów w Lubinie, Rybniku i we Włocławku.
Którzy dwaj z nich z nich wykażą się odpowiedzialnością?
Proponuję  - koledzy naciskajcie na swoje Władze.

Prezes PAŻP wie o istniejącym zagrożeniu, ale swe działanie ograniczył do wydania zalecenia.
Na stronie PAŻP czytamy :
Misja
Zapewnienie bezpiecznego i płynnego ruchu lotniczego poprzez efektywne zarządzanie przestrzenią powietrzną.

Zabrakło mi zalecenia skierowanego do Prezesa UKE, aby zlikwidował on zagrożenie działaniem z urzędu. Najwyraźniej życie pilotów jest tanie.


Tadek

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 177
 • Liked: 10
Odp: Pokrywające się częstotliwości stacji lotniskowych
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 15, 2021, 22:00 »
Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pańskie pismo z 26 marca 2021 r., dotyczące wykorzystywania tych samych
częstotliwości przez stacje lotniskowe na różnych lotniskach aeroklubowych, zawierające
wniosek o zmianę częstotliwości, przesyłam następujące wyjaśnienia.
Prezes UKE potwierdza, że wydane pozwolenia radiowe dla niektórych stacji lotniskowych na
lotniskach aeroklubowych, zawierają przydziały tych samych nominałów częstotliwości. Jest to
spowodowane dokonywaniem koordynacji częstotliwości w okresie, gdy w radiokomunikacji
lotniczej, w zakresie 118-137 MHz, obowiązywał podział kanałowy 25 kHz i dostępność
unikalnych kanałów częstotliwości była bardziej ograniczona. Po zmianie podziału kanałowego
na 8,33 kHz, ilość wykorzystywanych kanałów się potroiła i aktualnie możliwa jest koordynacja
nowych częstotliwości, zapewniająca większą separację geograficzną pomiędzy stacjami
lotniskowymi, co umożliwia zmniejszenie wykorzystywania tych samych częstotliwości przez
stacje lotniskowe, mogące na siebie wzajemnie oddziaływać.
Prezes UKE, mając na uwadze zapewnienie, w jak największym stopniu, niezakłóconej pracy
urządzeń radiowych, sukcesywnie dokonuje koordynacji częstotliwości i przydziela nowe kanały
dla stacji lotniskowych, w dwóch trybach:
1. na wniosek posiadacza pozwolenia - podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie
lotniskiem, o zmianę pozwolenia i dokonanie przydziału nowej częstotliwości,
2. przy wydawaniu kolejnego, nowego pozwolenia radiowego dla stacji lotniskowej.
Możliwa jest także zmiana pozwolenia radiowego przez Prezesa UKE z urzędu.
Odnosząc się w tym miejscu do żądania wszczęcia z urzędu postępowań administracyjnych
w sprawie zmiany częstotliwości wybranych stacji lotniskowych tak, aby wykluczyć istniejące
obecnie dublowanie się tych częstotliwości oraz wykluczyć istniejące obecnie nakładanie się
korespondencji różnych lotnisk, wyjaśniam co następuje.
Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu ograniczone jest do przypadków
określonych w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 576), zwanej dalej „Pt”. Przepisem takim jest m.in. art. 147 ust. 3 Pt.
Zgodnie z art. 147 ust. 3 pkt 1 Pt, Prezes UKE może cofnąć pozwolenie lub zmienić warunki
wykorzystywania częstotliwości, w przypadku stwierdzenia, że używanie urządzenia radiowego,
zgodnie z pozwoleniem, zakłóca pracę innych urządzeń lub sieci telekomunikacyjnych.

Zakłócenie takie musi być szkodliwe, tj. zagrażające funkcjonowaniu służby radionawigacyjnej
lub służby radiokomunikacyjnej lub innej służby, związanej z bezpieczeństwem, a także
zakłócenia, które w sposób poważny pogarszają, utrudniają lub wielokrotnie przerywają
wykonywanie służby radiokomunikacyjnej, działającej zgodnie z obowiązującymi przepisami
międzynarodowymi, unijnymi lub krajowymi.
Działania, o których mowa w art. 147 ust. 3 pkt 1 Pt, podejmowane są przez Prezesa UKE
z urzędu.
Odnosząc powyższe do przedstawionego przez Pana wniosku, wskazać należy, że nie może Pan
wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania, o którym mowa w art. 147 ust. 3 pkt 1 Pt,
bowiem postępowanie takie może zostać wszczęte przez Prezesa UKE wyłącznie z urzędu.
Wskazać należy, że dotychczas, żaden z podmiotów, któremu wydano pozwolenie radiowe dla
stacji lotniskowej, nie zgłaszał do Prezesa UKE informacji o występowaniu szkodliwych zakłóceń.
Odnosząc się do opisanego przez Pana przypadku pozwolenia radiowego dla stacji lotniskowej
Aeroklubu Zagłębia Miedziowego w Lubinie, wyjaśniam, że Aeroklub nie zgłaszał Prezesowi UKE
informacji o występowaniu szkodliwych zakłóceń, ani nie wnioskował o zmianę pozwolenia
poprzez dokonanie przydziału nowej częstotliwości, co na wniosek Aeroklubu byłoby możliwe.
Pozwolenie radiowe wydane na dla stacji lotniskowej Aeroklubu Zagłębia Miedziowego
w Lubinie obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2021 r. Jeśli wpłynie wniosek o kolejne pozwolenie,
Prezes UKE podejmie działania, w celu dokonania przydziału nowej częstotliwości, tak aby
uniknąć przydziału obecnej częstotliwość 122,405 MHz, wykorzystywanej przez inne stacje
lotniskowe.
z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Naczelnik Wydziału
Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej
M. O.

Prezes UKE stwierdził, że jemu nic nie zagraża, więc żadne zagrożenie nie istnieje.

Tadek

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 177
 • Liked: 10
Odp: Pokrywające się częstotliwości stacji lotniskowych
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 15, 2021, 22:30 »
  Do Prezesa UKE
Uprzejma prośba pilota Tadeusza Górskiego, skierowana do Prezesa UKE, o zlikwidowanie realnego, znanego Prezesowi z urzędu,  zagrożenia w ruchu lotniczym, poprzez wznowienie  przez Prezesa UKE z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia częstotliwości lotniskowej przydzielonej dla stacji lotniskowej Aeroklubu Zagłębie Miedziowego w Lubinie na lotnisku EPLU

W piśmie z dn. 15.04.2021 r.   DC.WML.515.5.2021.3  Prezes UKE pouczył mnie :
Zgodnie z art. 147 ust. 3 pkt 1 Pt, Prezes UKE może cofnąć pozwolenie lub zmienić warunki wykorzystywania częstotliwości, w przypadku stwierdzenia, że używanie urządzenia radiowego, zgodnie z pozwoleniem, zakłóca pracę innych urządzeń lub sieci telekomunikacyjnych.
   Zgodnie z tym pouczeniem wskazuję, iż pismem OZS.07 06.01.010.2021 z dn. 07.04.2021 r.  Prezes PAŻP poinformował Prezesa UKE, że pokrywanie się częstotliwości lotniskowych trzech lotnisk aeroklubowych
RYBNIK RADIO (122.405 MHz)   ok. 286 km do Włocławka i ok. 220 km do Lubina
KRUSZYN RADIO (Włocławek) (122.405 MHz)   ok. 286 km do Rybnika i ok. 240 km do Lubina
LUBIN RADIO (122.405 MHz)  ok. 220 km do Rybnika i ok. 240 km do Włocławka
 stanowi:
 „potencjalne źródło powstawania niebezpiecznych zdarzeń lotniczych”.
    Ja, pilot szybowcowy Tadeusz Górski, również informuję Prezesa UKE, że  używanie urządzenia radiowego – radiowej stacji lotniskowej na lotnisku EPLU  LUBIN RADIO (122.405 MHz), zgodnie z pozwoleniem, zakłóca pracę innych urządzeń, bo prowadząc w locie korespondencję z tą stacją lotniskową często słyszę na tej samej częstotliwości korespondencję innych stacji lotniskowych polski, a czasami również stacji niemieckich.   Skoro ja słyszę te stacje, to moja korespondencja na częstotliwości 122 405 MHz może zakłócać korespondencję innych lotnisk. Wyjaśniam, że operatorzy trzech wskazanych stacji lotniskowych nie dostrzegają nakładania się korespondencji na ich wspólnej częstotliwości, bo nakładanie takich korespondencji słychać wyłącznie w locie, na większej wysokości. 
  Prezes UKE może stwierdzić istnienie zagrożenia nie tylko na wniosek Aeroklubu, któremu przydzielono częstotliwość dla stacji lotniskowej, ale też na podstawie informacji uzyskanej od legalnego użytkownika tej częstotliwości – pilota użytkującego tę częstotliwość w locie.
   W jednym z poprzednich pism do mnie Prezes UKE wskazał, że moje pozwolenie radiowe upoważnia mnie do prowadzenia korespondencji ze stacjami lotniskowymi na przydzielonych im częstotliwościach.  Informuje Prezesa UKE, że  oznacza to w praktyce, że nadając z powietrza w okolicach Ostów Wielkopolski – Kalisz na częstotliwości 122 405 MHz korespondencję skierowaną do stacji lotniskowej lotniska EPLU mogę zakłócić korespondencję dwóch innych stacji lotniskowych RYBNIK RADIO (122.405 MHz)   ok. 286 km do Włocławka i ok. 220 km do Lubina
KRUSZYN RADIO (Włocławek) (122.405 MHz)   ok. 286 km do Rybnika i ok. 240 km do Lubina
  Bezczynność Prezesa UKE w tym zakresie, utrzymuje stan zagrożenia ruchu lotniczego, co może doprowadzić do wypadku z tragicznymi skutkami. Proszę, aby Prezes UKE przeczytał załączone pismo Prezesa PAŻP i stwierdził, czy opisane w tym piśmie zagrożenie realnie istnieje.
W załączeniu :
- pismo Prezesa PAŻP   OZS.07 06.01.010.2021 z dn. 07.04.2021 r.

Tadek

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 177
 • Liked: 10
Odp: Pokrywające się częstotliwości stacji lotniskowych
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 27, 2021, 22:21 »
PREZES
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
DC.WML.515.5.2021.7

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pańskie pismo z 15 kwietnia 2021 r. oraz w nawiązaniu do wcześniejszej
korespondencji, informuję, że Prezes UKE podtrzymuje swoje stanowisko i wyjaśnienia,
przedstawione w piśmie nr DC.WML.515.5.2021.3, z 15 kwietnia 2021 r., dotyczące możliwości
wszczęcia z urzędu postępowania, w sprawie zmiany pozwolenia radiowego dla stacji
lotniskowej Aeroklubu Zagłębia Miedziowego w Lubinie, ze względu na zmianę
wykorzystywanej częstotliwości.
Ponadto informuję, że w ocenie Prezesa UKE, sytuacja opisywana przez Pana w pismach: z dnia
26 marca 2021 r. oraz z dnia 15 kwietnia 2021 r., to jest zjawisko odbierania korespondencji
radiowej od stacji pokładowej, przez różne stacje lotniskowe, wykorzystujące tę samą
częstotliwość, zlokalizowane w odległości ok. 250-300 km, może stanowić utrudnienie
w realizacji służby radiokomunikacyjnej lotniczej. Prezes UKE podziela opinię Prezesa PAŻP,
wyrażoną w piśmie nr OZS.0706.01.010.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r., że może to również
stanowić „potencjalne źródło powstawania niebezpiecznych zdarzeń lotniczych”. Prezes PAŻP
zwraca jednak uwagę, że może do tego dochodzić „w skrajnych przypadkach”.
Odnosząc się natomiast do zjawiska odbierania korespondencji radiowej od stacji pokładowej,
przez różne stacje lotniskowe, wykorzystujące tę samą częstotliwość, jako potencjalnej
przyczyny zmiany pozwoleń dla stacji lotniskowych, w opinii Prezesa UKE, sytuacja ta nie
stanowi przesłanki do zmiany warunków wykorzystania częstotliwości, w rozumieniu art. 147
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
576), gdyż nie stanowi de facto zakłóceń pracy innych urządzeń lub sieci telekomunikacyjnych.
Możliwość odbierania korespondencji radiowej od stacji pokładowej, przez różne stacje
lotniskowe, wykorzystujące tę samą częstotliwość, wynika z charakteru realizowanej łączności
ze stacji pokładowej, która znajduje się na dużej wysokości.
Dokonane, w okresie obowiązywania podziału zakresu częstotliwości 118-137 MHz na kanały o
szerokości 25 kHz, koordynacje częstotliwości, które stanowiły podstawę do wydanych przez
Prezesa UKE pozwoleń radiowych, w dalszym ciągu umożliwiają realizację służby
radiokomunikacyjnej lotniczej, przy obowiązkowym zachowaniu zasad prawidłowej
identyfikacji lotniczych stacji radiowych. W każdym pozwoleniu radiowym, w służbie
radiokomunikacyjnej lotniczej, Prezes UKE przydziela unikalny znak wywoławczy, który służy do
identyfikacji każdej stacji radiowej i transmisji radiowych, realizowanych z jej wykorzystaniem.
Stosowanie prawidłowej identyfikacji stacji radiowych jest bardzo istotnym elementem
zapewnienia prawidłowej komunikacji radiowej, co w przypadku radiokomunikacji lotniczej ma
wpływ na bezpieczeństwo lotów.
PREZES
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
DC.WML.515.5.2021.7
Warszawa, 27 kwietnia 2021 r.
000005254663
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Warszawa, ul. Giełdowa 7/9,
tel. 22 53 49 125, fax 22 53 49 175, platforma e-usług: pue.uke.gov.pl
Pismo wydano w formie dokumentu elektronicznego i podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Odnosząc się również do zarzutu o bezczynności Prezesa UKE w tym zakresie, wskazanego przez
Pana w piśmie z 15 kwietnia 2021 r., Prezes UKE po raz kolejny informuje, że mając na uwadze
wyeliminowanie, w jak największym stopniu, utrudnień w realizacji radiokomunikacji lotniczej,
sukcesywnie dokonuje koordynacji częstotliwości i przydziela nowe kanały dla stacji
lotniskowych, z zachowaniem jak największej separacji geograficznej pomiędzy stacjami
lotniskowymi, dokonując, jeśli to możliwe, przydziału kanałów, unikalnych dla każdej stacji.
W obecnej sytuacji, jest to możliwe jedynie na wniosek posiadacza pozwolenia, albo o zmianę
posiadanego pozwolenia, albo o wydanie kolejnego, nowego pozwolenia, o czym Prezes UKE
informował już Pana w piśmie nr DC.WML.515.5.2021.3, z dnia 15 kwietnia 2021 r. i co jest
również zgodne z rekomendacją Prezesa PAŻP, przedstawioną Panu w piśmie nr
OZS.0706.01.010.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r., do występowania „przez zarządzających danym
lotniskiem/lądowiskiem do UKE z wnioskiem o przydzielenie własnego, odpowiednio
odseparowanego nominału częstotliwości”.
z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Naczelnik Wydziału
Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej
M. O.


Prezes PAŻP napisał, że pokrywanie się częstotliwości stacji lotniskowych może   „w skrajnych przypadkach” stanowić „potencjalne źródło powstawania niebezpiecznych zdarzeń lotniczych”.  Mówiąc językiem prostego ludu, w skrajnym przypadku ktoś może zginąć, bo krytyczna korespondencja może zostać zagłuszona przez pilota nadającego na tej samej częstotliwości do innej stacji lotniskowej.  Mimo tego Prezes UKE nie widzi uzasadnienia dla podjęcia w tej sprawie normalnych działań z urzędu.  Najwyraźniej jedynie spowodowana nałożeniem się korespondencji śmierć pilota może przekonać Prezesa UKE do wszczęcia w tej sprawie postępowania z urzędu.
   Według Prezesa UKE lekarstwem na zagrożenie spowodowane nakładaniem się częstotliwości ma być ...  pełne podawanie w komunikacie danych odbiorcy i nadawcy, czyli wydłużenie transmisji.
Dino

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Wiadomości: 536
 • Liked: 252